مقدمه شاعر اديب خانم ثريا نافع؛ دوحه؛ قطر

 • جمعه - 14 آبان 1395
 • مقدمة استاد دکتر محمد کاظم البکّاء؛ استاد دانشگاه از عراق

 • جمعه - 14 آبان 1395
 • مقدمه آقای دکتر عطاء أبوجبين، استاد دانشگاه از فلسطين

 • جمعه - 14 آبان 1395
 • مقدمه استاد دکتر سمير عبد الحميد نوح ؛ استاد زبان های شرقی در دانشگاه دوشيشا   – كيوتو ژاپن

 • جمعه - 14 آبان 1395
 • مقدمه هشت تن از اديبان برجسته هشت كشور بر ديوان شعر عربي دكتر خاقاني

 • جمعه - 14 آبان 1395
 •  

  مقدمه استاد دکتر عبد الرزاق حسين؛ استاد ادب عربی در دانشگاه ملک فهد عربستان سعودی

 • جمعه - 14 آبان 1395
 • رياست تيم ايران در تدوين دائرة المعارف جهان اسلام

 • جمعه - 14 آبان 1395
 • دكتر خاقاني پس از انتخاب به عنوان رئيس تيم ايران براي تدوين بخش ايران در دائرة المعارف جهان اسلام كه توسط كويت در حال تدوين است انتخاب شد. قرار است اين تيم در يك بازه زماني دو ساله به معرفي كشور جمهوري اسلامي ايران در ...

  گالــــری