دکتر قيس آل قيس ؛ مدير گروه عربی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • مقدمه استاد دکتر سمير عبد الحميد نوح ؛ استاد زبان های شرقی در دانشگاه دوشيشا   – كيوتو ژاپن

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • مقدمه هشت تن از اديبان برجسته هشت كشور بر ديوان شعر عربي دكتر خاقاني

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 •  

  رياست تيم ايران در تدوين دائرة المعارف جهان اسلام

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • دكتر خاقاني پس از انتخاب به عنوان رئيس تيم ايران براي تدوين بخش ايران در دائرة المعارف جهان اسلام كه توسط كويت در حال تدوين است انتخاب شد. قرار است اين تيم در يك بازه زماني دو ساله به معرفي كشور جمهوري اسلامي ايران در ...

  زندگي نامه، بخش دوم: از مكتب تا كارشناسي ارشد

 • پنج شنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۵
 • زندگی نامه بخش اوّل: دوران كودكي

 • پنج شنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۵
 • زندگي نامه، بخش چهارم: از تأسيس دانشگاه آزاد اسلامي لبنان تا شروع سفرهاي خارجي

 • پنج شنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۵