مقدمه هشت تن از اديبان برجسته هشت كشور بر ديوان شعر عربي دكتر خاقاني

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 •  

  مقدمه استاد دکتر عبد الرزاق حسين؛ استاد ادب عربی در دانشگاه ملک فهد عربستان سعودی

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • رياست تيم ايران در تدوين دائرة المعارف جهان اسلام

 • جمعه - ۱۴ آبان ۱۳۹۵
 • دكتر خاقاني پس از انتخاب به عنوان رئيس تيم ايران براي تدوين بخش ايران در دائرة المعارف جهان اسلام كه توسط كويت در حال تدوين است انتخاب شد. قرار است اين تيم در يك بازه زماني دو ساله به معرفي كشور جمهوري اسلامي ايران در ...

  تهيه طرح تشكيل شوراي عالي زبان و ادبيات عربي

 • پنجشنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۵
 • تدوين برنامه كارشناسي آموزش زبان عربي به سرپرستي دكتر خاقاني

 • پنجشنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۵
 • شوراي برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم پس از موافقت با تأسيس رشته مختلف در مقطع كارشناسي در گروه هاي عربي كشور، يعني رشته هاي (آموزش زبان عربي، مترجمي زبان عربي، و فرهنگ و ادب عربي) به آقاي دكتر محمد خاقاني اصفهاني به نمايندگي از دانشگاه اصفهان ...

  مطالب اتاق فكر (نوآوري ها)

 • پنجشنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۵
 • در اتاق فكر بخشي از نوآوري هاي فكري خود را به تدريج در معرض قضاوت بينندگان عزيز مي گذارم به اميد اين كه عزيزان با اظهار نظر و ارسال ديدگاه هاي خود در تكميل و تنقيح اين ايده ها مرا ياري كنند.

  گالــــری