دیدار با معاون رئیس جمهور الجزایر در کارخ ریاست جمهوری

 • شنبه - 15 آبان 1395
 • قاهره – دكتر محمد الدالي معاون دبيركل اتحاديه عرب

 • پنجشنبه - 13 آبان 1395
 • دكتر محمد الدالي معاون دبيركل اتحاديه عرب

  تصويري از محكوميت و آغاز دوره زندان در مبارزه با رژيم شاه

 • پنجشنبه - 13 آبان 1395
 • تصويري از محكوميت و آغاز دوره زندان در مبارزه با رژيم شاه  

  سارايوو – ملاقات با دكتر علي باقر عزت بگوويچ رئيس جمهور بوسني و هرزگوين

 • جمعه - 7 آبان 1395
 • سارايوو – بوسني

 • پنجشنبه - 6 آبان 1395
 • همايش شعر عربي در بوسني

  گالــــری