دیدار با معاون رئیس جمهور الجزایر در کارخ ریاست جمهوری

 • شنبه - ۱۵ آبان ۱۳۹۵
 • قاهره – دكتر محمد الدالي معاون دبيركل اتحاديه عرب

 • پنج شنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۵
 • دكتر محمد الدالي معاون دبيركل اتحاديه عرب

  تصويري از محكوميت و آغاز دوره زندان در مبارزه با رژيم شاه

 • پنج شنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۵
 • تصويري از محكوميت و آغاز دوره زندان در مبارزه با رژيم شاه  

  سارايوو – ملاقات با دكتر علي باقر عزت بگوويچ رئيس جمهور بوسني و هرزگوين

 • جمعه - ۷ آبان ۱۳۹۵
 • سارايوو – بوسني

 • پنج شنبه - ۶ آبان ۱۳۹۵
 • همايش شعر عربي در بوسني

  گالــــری