تصويري از محكوميت و آغاز دوره زندان در مبارزه با رژيم شاه

 

ارسال دیدگاه

*