رزومه فعالیت های علمی پژوهشی اجرایی

  • جمعه - 14 آبان 1395
  • فهرست مطالب مشخصات مدارج تحصيلي مطالعات حوزوي فعاليت هاي انقلابي 5.فعاليت‌هاي آموزشي فعاليت هاي اجرايي الف)ملي ب)بين المللي فعاليت‌هاي پژوهشي 7-1. مجلات 7-2. برگزاری همايش ها 7-3. کارگاه هاي آموزشي 7-4. طرح هاي پژوهشي 7-5. عضويت در کارگروه ها 7-6. جوايز - فعاليت هاي ادبي 7-7. کرسی نظريه پردازی 7-8.  کتاب ها 7-9. مقاله های ...

    گالــــری