فهرست مطالب

 1. مشخصات
 1. مدارج تحصيلي
 1. مطالعات حوزوي
 1. فعاليت هاي انقلابي

۵.فعاليت‌هاي آموزشي

 1. فعاليت هاي اجرايي الف)ملي ب)بين المللي
 1. فعاليت‌هاي پژوهشي
۷-۱. مجلات ۷-۲. برگزاری همايش ها
۷-۳. کارگاه هاي آموزشي ۷-۴. طرح هاي پژوهشي ۷-۵. عضويت در کارگروه ها
۷-۶. جوايز – فعاليت هاي ادبي ۷-۷. کرسی نظريه پردازی ۷-۸.  کتاب ها

۷-۹. مقاله های علمي پژوهشي

۷-۱۰. مقاله های علمي ترويجي

۷-۱۱. مقاله های علمي فرهنگي

۷-۱۲. مقاله ها در نشريه پيام دانشگاه

۷-۱۳. مقالات در همايش هاي داخلي ۷-۱۴. مقالات در همايش هاي خارجي
۷-۱۵. نشست هاي علمي ۷-۱۶. جزوه های درسي

۸.هدايت پايان نامه ها 

۸-۱. راهنمايي رساله هاي كارشناسي ارشد

۸-۲. مشاورت رساله هاي كارشناسي ارشد

۸-۳. داوري رساله هاي کارشناسي ارشد

۸-۴. راهنمايي رساله هاي دکتري ۸-۵. مشاوه رساله هاي دکتري

۸-۶. داوري رساله هاي دکتري

۸-۷. داوري کتب و مقالات

۹.فهرست دروس تدريس شده

 

 1. مشخصات: محمد خاقاني اصفهاني فرزند كريم، متأهل و داراي دو فرزند، متولد ۱۳۳۷، اصفهان
 2. مدارج تحصيلي:
 • ديپلم در رشته ادبي: سال ۱۳۵۵، با معدل ۰۳/۱۸
 • كارشناسي: در رشته زبان و ادبيات عرب، دانشگاه اصفهان، با بالاترين معدل فارغ التحصيلي در سال۱۳۶۳(۶۰/۱۹)؛
 • كارشناسي ارشد در همين رشته از دانشگاه تربيت مدرس در سال ۱۳۶۷. عنوان رسالة کارشناسي ارشد: بررسي جملات خبري و انشائي.
 • دكتري در همين رشته از دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۱. عنوان رساله دکتري: تحليل نکات بلاغي نهج البلاغه.
 1. مطالعات حوزوي
 • فقه : لمعتين در حوزه علمية قم نزد آية الله عبايي؛

       خارج فقه باب قضا در لبنان نزد آيه الله محمد حسين فضل الله؛

 • فلسفه : ۲ سال درس اسفار نزد آيه الله جوادي آملي؛

      درس اشارات و تنبيهات نزد آيه الله حسن زاده آملي.

 1. فعاليتهاي انقلابي :

۵.فعاليت‌هاي آموزشي

 1. تدريس در آموزش و پرورش: از ۱۳۵۹

۲.شروع تدريس در دانشگاه اصفهان (حوزه معارف اسلامي) از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۷

 1. تدريس مكالمه عربي در حوزه علميه قم : سالهاي ۶۳ و ۶۴
 2. عضويت هيأت علمي نيمه وقت در دانشگاه آزاد اسلامي از:۱۳۷۸ تا ۱۳۹۰
 3. استخدام در دانشگاه اصفهان و عضويت در گروه زبان عربي اين دانشگاه : ۱۳۷۸ تا کنون
 4. تدريس به زبان عربي در شهرهاي بيروت و بعلبك لبنان در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد: از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ به مدت ۵ سال.
 5. تدريس دروس عربي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در رشته زبان و ادبيات عربي، ادبيات فارسي و الهيات و معارف اسلامي تا كنون.
 6. تدريس دروس منطق، فلسفه،کلام و عرفان در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته هاي فلسفه، و الهيات.
 7. توليد محتوا و تدريس در دورة کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه بين المللی امام رضا (ع). مشهد مقدس سال های ۹۲-۹۴

 1. فعاليت هاي اجرايي:

الف) ملي:

 1. مسئوليت قسمت ارشاد اداره گزينش آموزش و پرورش استان اصفهان : سالهاي ۶۰ و ۶۱
 2. تأسيس و رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر : از سال۶۷ تا ۷۵
 3. رياست مركز زبان‌‌آموزي دانشگاه اصفهان : از ۱۲/۱۰/۱۳۷۹ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۰
 4. تأسيس و رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهركرد، و راه اندازي رشته هاي مترجمي زبان انگليسي و باستان شناسي وکارشناسي ارشد ادبيات فارسي : از ۲۰/۱۱/۱۳۸۰ تا ۲۹/۱۲/۱۳۸۱.

http://www.sku.ac.ir/Departments/Department_IntroduceForm.aspx?departmentID=۷

 1. مديريت گروه عربي دانشگاه اصفهان: در سالهاي تحصيلي ۸۲-۸۳ و ۸۳-۸۴
 2. عضويت در هيأت مميزه دانشگاه اصفهان از مهر ۹۰ تا شهريور ۹۲
 3. مسؤول ترجمه و نظارت بر پرتال عربي دانشگاه اصفهان با ابلاغ رئيس دانشگاه ۹/۱۰/۱۳۹۱
 4. رئيس مركز آموزش زبان فارسي براي غير فارسي زبانان دانشگاه اصفهان. با ابلاغ رئيس دانشگاه از اسفند ۹۴

ب) فعاليت هاي علمي و اجرايي بين المللي:

 1. تأسيس و سرپرستي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لبنان : از ۷۳ تا ۷۸
 2. راه اندازي و سرپرستي چندين دوره آموزش زبان فارسي در لبنان با همکاري رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: ۷۳-۷۸
 3. رياست دانشكده الهيات و معارف اسلامي واحد لبنان در شهرهاي بيروت و بعلبك در سالهاي۷۳-۷۸
 4. نماينده معين دانشگاه اصفهان در امور بين المللي دانشگاه هاي كشورهاي عربي زبان. با ابلاغ رئيس دانشگاه از ۱۰/۴/۹۴
 5. تحصيل حوزوي خارج فقه باب قضا در لبنان نزد آيه الله محمد حسين فضل الله؛ سال ۱۳۷۴.
 6. تدريس به زبان عربي در شهرهاي بيروت و بعلبك لبنان در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد: از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ به مدت ۵ سال.
 7. برگزاری دوره اول ۱۰۰ ساعته مهارت های زبان عربی از طرف مؤسسة کويتی جائزة عبد العزيز البابطين برای استادان و دانشجويان دانشگاه اصفهان. ارديبهشت و خرداد ۸۹.
 8. برگزاری دوره دوم ۱۰۰ ساعته مهارت های زبان عربی از طرف مؤسسة کويتی جائزة عبد العزيز البابطين برای استادان و دانشجويان دانشگاه اصفهان. ارديبهشت و خرداد ۹۳
 9. عضو هيأت تحريرية  مجله علمي پژوهشي بين المللي : «مجلة واتا العلمية الدولية للترجمة واللغات  از ۸۶ تا ۹۰
 10. عضو تحريريه مجله مرکز إحياء التراث العلمي العربي وابسته به دانشگاه بغداد. علمي پژوهشي بين المللي. با ابلاغ پروفسور عبدالله حميد العتابي مدير مرکز از تاريخ ۱۳/۳/۲۰۱۴
 11. عضو شوراي مشورتي مجله علمي پژوهشي بين المللي الدراسات الأدبية لبنان بيروت از سال ۱۳۹۱
 12. دبيرکل همايش بين المللي : « نقش اصفهان در توسعة علوم, فرهنگ و تمدن اسلامي» , آذر ۸۵, دانشگاه اصفهان با همکاري برخي دانشگاه هاي کشورهاي عربي و اسلامي.
 13. دبير همايش بين المللي: « نقش زبان در گفتگوي تمدنها» ۵ و ۶ ارديبهشت ۱۳۸۳ – دانشگاه اصفهان.

http://www.dialoguecentre.org/Farsi/news%۲۰detail%۲۰۱۱.htm

 1. مشاور در برگزاري همايش بين المللي : «جدلية الذات والآخر في عالم اليوم» , مجري : دانشگاه محمد بن عبد الله فاس در کشور مراکش, ۷-۹ ارديبهشت ۸۵.
 2. مجري کارگاه آموزشي برون مرزي با عنوان: «قضايا الشعر العربي المعاصر»، در کشور کويت با همکاري دانشگاه کويت و مؤسسه عبد العزيز البابطين. ۲۳/۱۲/۸۳ إلي ۷/۱/۸۴

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=۱۶۵۴۳۲

 1. مجري طرح پژوهشي تدوين کتاب : «النظام العروضي للخليل بن أحمد الفراهيدي بين الأدبين العربي والفارسي» به سفارش کميسيون ملي فرهنگ و علوم (يونسکو) در کشور عمان. شروع از اسفند ۸۴.
 2. رياست «کميته بين المللي حقوق زبانها و گفتگو» داراي پروانه کار بين المللي از اتحاديه اروپايي، ثبت شده در وزارت کشور اسپانيا به شماره ۹۵۶۳ به تاريخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۴ .
 3. عضويت در شوراي اجرايي شبكه جهاني مترجمين عرب. ورياست کميته هاي گفتگوي تمدنها و حقوق زبانها. آدرس الكترونيك:
 4.   http://khaqani.translatorscafe.com/cafe/TranslatorProfile.asp?UN=khaqani
 5. http://khaqani.translatorscafe.com
 6. عضويت در لينگويستيکس ليست

http://cf.linguistlist.org/cfdocs/new-website/LL-WorkingDirs/people/personal/get-personal-page۲.cfm?PersonID=۲۹۶۳۵

 1. عضويت در شوراي اجرايي شبكه ترانسليترز كافي.:
 2. عضويت در کميته تنظيم مبادلات فرهنگي بين دانشگاه اصفهان و دانشگاه هاي سه کشور عربي سوريه، لبنان و اردن ، بازديد و مذاکره با رؤساي دانشگاههاي کشورهاي مزبور.، اسفند ۱۳۷۹.
 3. رياست کميته علمي همايش بين المللي نقش زبان در گفتگوي تمدنها، اصفهان، ارديبهشت ۱۳۸۳.
 4. برگزيده شدن قصايد عربي بنده جزو ۱۵ شاعر برجسته در کنگره بين المللي ابن زيدون اندلسي در اسپانيا – قرطبه: ۴ اکتبر ۲۰۰۴
 5. انتخاب دو قصيده عربي من و ارائه در دومين دوره جشنواره بهار شعر عربي، کويت مارس ۲۰۰۶
 6. مذاکره با هيأت آمريکايي Search for Common Ground
 7. مذاکره با رئيس دانشگاه کويت

http://www.topiranian.com/news/archives/002431.html

 1. ديدار با رييس دانشگاههای كويت.۱۳/۱/۸۴
 2. ملاقات استاد حميد شباط شهردار فاس مغرب براي تنظيم قرارداد خواهرخواندكي بين شهرهاي فاس و اصفهان. ۲۹ آوريل ۲۰۰۶ فاس.
 3. ملاقات با آقاي دكتر ياسين رواشدي مشاور نخست وزير بوسني هرزگوين براي تنظيم قرارداد خواهرخواندگي بين شهرهاي موستار و اصفهان. ۳۰ آوريل ۲۰۰۶ . فاس . مغرب.
 4. شركت و سخنراني در هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دمشق (تابستان ۹۴) و مصاحبه با ۱۴ شبكه تلويزيوني سوريه از جمله شبكه سما الفضائية
 5. رئيس تيم ايران در تدوين دانشنامه كويتي جهان اسلام. از ۱۲/۹/۹۴.

 1. فعاليت‌هاي پژوهشي :

۷-۱. مجلات :

 1. عضو هيأت تحريريه فصلنامه النهج ارگان بنياد نهج البلاغه
 2. عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر کرمان تا ۱۳۹۲
 3. عضو هيأت تحريريه مجله علمي کاوشي نو در معارف قرآن – گروه علوم قرآني دانشگاه اصفهان  از ۸۸ تا ۹۱
 4. عضويت در هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي حديث پژوهشي دانشگاه کاشان از ۸۸ تا ۹۲.
 5. مسئول راه اندازي مجله علمي پژوهشي بحوث في اللغة العربية وآدابها ارگان دانشکده زبانهاي خارجي دانشگاه اصفهان با ابلاغ رئيس اداره انتشارات دانشگاه اصفهان, و عضويت در هيأت تحريريه آن با ابلاغ رياست دانشگاه
 6. عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشنامه نقد ادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي
 7. عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي کتاب قيّم، دانشگاه يزد از ۱۰/۹/۸۹ تا مرداد ۹۴
 8. عضو هيأت تحريريه دوفصلنامه علمي تخصصي : فقه و حقوق ارتباطات. پژوهشکده باقر العلوم(ع) قم.
 9. عضو تحريريه مجله نقد ادب معاصر عربی دانشگاه يزد
 10. سردبير مجله علمي پژوهشي بحوث في اللغة العربية وآدابها مجله گروه عربي دانشگاه اصفهان با ابلاغ رئيس دانشگاه اصفهان از تاريخ ۶/۸/۹۲ به مدت ۴ سال

۷-۲.  برگزاری همايش ها :

 1. دبير همايش ملي : «دومين همايش مديران گروه هاي عربي دانشگاه هاي کشور»، ۱۱و۱۲ تيرماه ۱۳۸۴، دانشگاه اصفهان.
 2. همکاري در برگزاري همايش ملي آموزش زبان و زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس تهران، آذر ۱۳۸۲.
 3. همکاري در برگزاري همايش ملي: «اولين همايش بررسي روشهاي آموزش زبان عربي در ايران»، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، ۴ و۵ آذر ۱۳۸۳.

۷-۳. برگزاری کارگاه هاي آموزشي :

 1. مجري ميزگرد علمي : «شبيه سازي انساني از منظر علم و دين», دانشگاه اصفهان, هفته پژوهش آذر ۸۴
 2. مجري کارگاه آموزشي با عنوان: «زبانشناسي نوين و روزکردهاي آن در زبان عربي معاصر»، مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  ۲۱ و ۲۲ خرداد ۱۳۸۳، معاونت آموزشي دانشگاه اصفهان.
 3. طراح و مدرس کارگاه آموزشي ترجمه از عربي به فارسي و بالعکس, اجرا توسط دانشگاه تربيت معلم آذربايجان. ۱۹ بهمن ۸۳.
 4. طراح و مدير کارگاه آموزشي بلاغت قديم و جديد. تهران . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. پاييز ۱۳۹۱
 5. تدريس در نشست علمي دانشگاه الزهراء (ع) با ارائه سخنراني با عنوان : في البلاغة العربية والأسلوبيات الحديثة. ۲۸/۱/۱۳۹۱
 6. مدرس کارگاه آموزشی: چگونگی کاربردی کردن دستورات قرآن کريم در جامعة دينی. حهاد دانشگاهی واحد اصفهان. نشست اول: ۲۳/۹/۱۳۹۳.
 7. مدرس کارگاه آموزشی: چگونگی کاربردی کردن دستورات قرآن کريم در جامعة دينی. حهاد دانشگاهی واحد اصفهان. نشست دوم: ۹/۱۰/۱۳۹۳.
 8. مدرس كارگاه آموزشي: تمدن نوين اسلامي با تكيه بر پيشينه عصر صفوي. برگزاركنندگان: قطب تاريخ دانشگاه اصفهان و سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان. ۲۸/۱۱/۱۳۹۴. عنون تدريس دكتر خاقاني: همگرايي اقوام و ملل در ايجاد تمدن نوين اسلامي.

۷-۴. طرح هاي پژوهشي :

 1. اتمام طرح پژوهشي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه اصفهان، با عنوان : “زبان عربي از منظر زبانشناسي نوين”، از سال ۸۱, که در هفته پژوهش سال ۸۳ از طرف وزارت علوم به عنوان طرح پژوهشي برتر معرفي شد و جايزه گرفت.
 2. مجري طرح پژوهشي با عنوان: «تاريخ تحولات نحو عربي از آغاز تا کنون»، از سال ۱۳۸۳
 3. مجري طرح پژوهشي تدوين کتاب : «اصفهان في الماضي والحاضر والمستقبل», به سفارش ستاد نکوداشت اصفهان پايتخت فرهنگي جهان اسلام و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان – شروع از بهمن ۸۴.
 4. مجري طرح پژوهشي تدوين کتاب : «اخلاق و فناوري», به سفارش دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مرکز اصفهان, شروع از دي ۸۴.
 5. مسئوليت تدوين طرح سند راهبردي رشته زبان و ادبيات عربي با نقشه راه ده ساله در افق ۱۴۰۴، با همكاري نهادهاي زير:
 • كميته برنامه ريزي زبان  و ادبيات عربي اداره كل برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم
 • انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي
 • گروه عربي شوراي بررسي متون پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • گروه عربي سازمان سمت
 • مركز مطالعات و همكاري هاي علمي و بين المللي وزارت علوم
 1. اطلس اسلام در ايران. ارائه شده به معاونت علمي رياست جمهوري. دي ۱۳۹۴

۷-۵. عضويت در کارگروه ها :

 1. عضو هيأت مؤسس انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی  http://arabiciran.ir
 2. دبير کارگروه علمي فناوري ستاد اجرايي نکوداشت اصفهان: پايتخت فرهنگي جهان اسلام در سال ۲۰۰۶.
 3. عضويت در شوراي مرکزي «انجمن ايراني استادان زبان و ادبيات عربي» و مسؤول سايت مرکزي انجمن با آدرس: http://www.iaall.ir/
 4. عضويت در کميته تحصيلات تکميلي گروه عربي از سال ۱۳۷۰ با ابلاغ شماره ۱۸۱/ع مورخ ۳۰/۹/۷۰ مدير گروه
 5. عضويت در شوراي تخصصي گروه عربي از سال ۱۳۷۸ با ابلاغ شماره ۱۲۱۵/۲۴ مورخ ۱۶/۸/۷۸ رئيس دانشکده
 6. عضويت در کميته تحصيلات تکميلي دانشکده زبانهاي خارجي دانشگاه اصفهان ۸۰-۸۱ با ابلاغ شماره ۱۰۹۵/۲۴ مورخ ۲۳/۷/۷۹ رئيس دانشکده.
 7. عضويت در کميته سياستگزاري گروه عربي از ۱۹/۱/۱۳۸۰ با ابلاغ شماره ۱۹/۲۴ رئيس دانشکده.
 8. عضويت در مرکز فعاليتهاي قرآني دانشجويان وابسته به جهاد دانشگاهي واحد اصفهان، از ۲۳/۹/۱۳۸۲ با ابلاغ شماره ۵۲۱/۳۰/۲۴ن رئيس مرکز.
 9. عضويت در کميته علوم انساني و هنر کميسيون نظارت وزارت علوم ۱۳۷۹ با ابلاغ شماره ۳۹۹۳۹/۵۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۷۹ دانشگاه صنعتي اصفهان.
 10. عضويت در کميته فرابخشي کميسيون نظارت وزارت علوم ۱۳۷۹ با ابلاغ شماره ۴۰۶۴۷/۵۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۷۹ دانشگاه صنعتي اصفهان
 11. عضويت در شوراي مرکزي زبان آموزي دانشگاه اصفهان: ۷۹-۸۰ با ابلاغ شماره ۲۰۱۵/۲۴ مورخ ۲۱/۱۲/۷۹ رئيس دانشکده.
 12. رياست کميته ارزيابي دروني گروه عربي: ۸۱-۸۲ با ابلاغ شماره ۱۸۱۷۰/۸ مورخ ۸/۱۱/۸۱ معاون آموزشي دانشگاه اصفهان
 13. رياست کميته سياستگذاري برنامه هاي درسي گروه عربي از ۶/۹/۹۰
 14. عضو هيأت مميزه دانشگاه اصفهان با ابلاغ وزير علوم و تحقيقات و فناوري از ۳۰/۳/۹۰
 15.   عضو كميسيون تخصصي گروه علوم انساني هيأت مميزه مشترك دانشگاه هاي كاشان و شهركرد ۸۶-۸۸
 16. عضو کميته دانشکده اي کرسي هاي نظريه پردازي و نقد و مناظره دانشگاه اصفهان
 17. عضو شوراي گروه عربي دفتر تبليغات اسلامي
 18. نماينده شوراي دانشگاه اصفهان در ستاد سياستگذاري برنامه هاي درسي
 19. عضو ستاد سياستگذاري برنامه هاي آموزشي دانشگاه اصفهان
 20. عضويت در کميته علوم و فناوري هاي شناختي دانشگاه اصفهان با ابلاغ معاون پژوهشي دانشگاه از ۲۰/۷/۹۲
 21. عضو متخصص کارگروه توانايي علمي در گروه عربي و دانشکده معارف اهل البيت (ع). ابلاغ رئيس دانشگاه اصفهان. ۷/۳/۹۳
 22. نماينده شوراي دانشگاه در ستاد سياستگذاري برنامه ريزي درسي.  ابلاغ توسط دبير شوراي دانشگاه: ۱۵/۴/۱۳۹۳.
 23. عضو گروه عربی شورای بررسی متون درسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

http://shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/cv/khaqani.cv.PDF

 1. عضو كميته تخصصي زبان و ادبيات عربي دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، با ابلاغ شماره ۵۱۰۷۵/۲۱ مورخ ۱۹/۳/۹۴ دكتر شريعتي نياسر معاون آموزشي وزير علوم.
 2. عضو شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي درسي دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه اصفهان، از ۲۰/۸/۹۴

۷-۶. جوايز :

 1. دريافت جايزه و لوح تقدير از معاون وزير ارشاد بخاطر برگزيده شدن طرح پژوهشي (زبان عربي از منظر زبانشناسي نوين) در مسابقه نهمين دوره پژوهش فرهنگي برگزيده سال. تهران: ۲۵/۹/۱۳۸۳
 2. برگزيده شدن قصايد عربي بنده جزو ۱۵ شاعر برجسته در کنگره بين المللي ابن زيدون اندلسي در اسپانيا – قرطبه: ۴ اکتبر ۲۰۰۴
 3. احراز رتبه سوم در بين ۵ نفر برگزيده به عنوان استادان نمونه دانشگاه اصفهان از بين ۴۸۰ نفر عضو هيأت علمي اين دانشگاه در سال ۱۳۸۴
 4. پژوهشگر برگزيده گروه عربي دانشگاه اصفهان. آذر ۱۳۸۹
 5. پژوهشگر برگزيده استاني و دريافت جايزه و لوح تقدير از استاندار اصفهان در هفته پژوهش آذر ۹۰.
 6. پژوهشگر برگزيده گروه عربي دانشگاه اصفهان. آذر ۱۳۹۲
 7. احراز جايزه کتاب سال به خاطر تأليف کتاب (نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی) در خراسان رضوی هفدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب ناشران ايران. ۵ – ۸ آبان ۱۳۹۴
 8. جايزه مسابقه جهانی نوآوری فکری و ادبی سيد الأوصياء. برگزار کننده: دبيرخانه مسجد بزرگ کوفه. عراق ۲۲/۴/۲۰۱۶
 9. پژوهشگر برتر دانشکده زبان دانشگاه اصفهان، و معرفی به معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه بر اساس صورتجلسه دانشکده ۲۰۱۹/۹۵/ج ۱۲/۷/۹۵

فعاليت هاي ادبي:

 1. کسب رتبه اول کشوري در مسابقات شعر قرآن و عترت ويژة اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي کشور ، با ارائه شعر پژواک وحي، تهران: اسفند ۱۳۸۲
 2. انتخاب شعر ترنم وحي (ترجمه شعري سوره هاي جزء سي ام قرآن کريم) به عنوان اثر ويژه تأليفات قرآني در ۲۹/۲/۱۳۹۰ در دومين دوره مسابقات سراسري قرآن کريم در وزارت علوم.
 3. انتخاب دو قصيده عربي من و ارائه در دومين دوره جشنواره بهار شعر عربي، کويت مارس ۲۰۰۶
 4. ارائه شعر و سخنرانی در جشنواره شعر عربی ايران – کويت فروردين ۹۳
 5. شعرخواني در شب شعر النادي الثقافي در مسقط عمان همراه با ۳ شاعر ديگر از ايران و عمان. مسقط: ۳/۱۲/۱۳۹۴

http://alwatan.com/details/99828

http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=2&id=45974

۷-۷. کرسی نظريه پردازی:

 1. اجلاسيه اول كرسی ترويجی نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی اسلامی در دانشگاه اصفهان
 2. اجلاسيه دوم كرسی ترويجی نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی اسلامی در دانشگاه اصفهان

http://tcui.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=۱&sub=۲۶&PageId=۱۱۴۹۲&codeV=۲&tempname=Nazariye

 1. اجلاسيه سوم كرسی ترويجی نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی اسلامی در مدرسه علمی عالی نواب مشهد مقدس
 2. اجلاسيه چهارم كرسی ترويجی نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی اسلامی در دانشگاه شيراز با حضور ناقدان: دکتر قاسم کاکايی ( استاد فلسفه اسلامی دانشگاه شيراز) و دکترعليرضا خرمايی (استاديار زبانشناسی دانشگاه شيراز) . ۲۵/۲/۱۳۹۱
 3. داوری كرسی آزاد انديشي اعجاز قرآن. دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان. ۱۰/۱۲/۹۳
 4. كرسي نظريه پردازي با عنوان: نظريه بلاغي بيان و تبيين. ارانه در تاريخ ۵/۱۱/۱۳۹۴ در دانشگاه اصفهان با حضور ناقدان آقايان دكتر حسين آقاحسيني استاد گروه فارسي دانشگاه اصفهان و دكتر حسين كياني دانشيار گروه عربي دانشگاه شيراز.

http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.310.fa

http://korsi.farhangoelm.ir/News/33781

۷-۸.  کتاب ها:

رديف سال نشر نام کتاب ناشر محل نشر
۱۹۹۶ بينات دار التعارف بيروت image
۱۹۹۷ لغة الإعلام في الصحافة العربية والفارسية دار الروضة بيروت image
۱۹۹۸ المفردات الأجنبية في العربية والفارسية دار الروضة بيروت image
۱۹۹۹ أمر بين أمرين(ثنائيات الإنسان والكون)، دار الهادي بيروت image
۱۹۹۹ بينات (چاپ دوم با تعليقات)،

http://www.bahrainonline.org/showpost.php?p=۶۹۸۱۱۸&postcount=۲۹

http://www.bahrainonline.org/showpost.php?p=۶۹۸۱۳۸&postcount=۳۰

http://www.narjes-library.com/2013/12/blog-post_4120.html

http://www.ktaby.com/book-onebook-20991.html

دار الهادي بيروت image
۱۹۹۹ Evidences  (بينات به فرانسه)، با ترجمه د. عقيل الشيخ حسين دار الهادي بيروت image
۲۰۰۵ أمر بين أمرين (ثنائيات الإنسان والكون)

چاپ دوم

دانلود

دار الهادي بيروت
۲۰۰۶ عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي في الأدبين العربي والفارسي.

در شبكه واتا

اين کتاب توسط شورای بررسی متون عربی پژوهشگاه علوم انسانی نقد شده است:

انتشارات يونسکو. مسقط. عمان image
۲۰۱۲ الألسنية العربية

 http://bibfac.univ-tlemcen.dz/biblettre/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=6112

دار جرير عمان اردن image
۱۳۶۶ غلبه بر خوف (ترجمه كتاب : كيف نقهر الخوف)،  جهاد دانشگاهي تهران image
۱۳۷۶ جلوه هاي بلاغت در نهج البلاغه. اين کتاب به عنوان کتاب درسي در برخي دانشکده ها تدريس مي شود و منبع آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور در رشته نهج البلاغه معرفي شده است.  چاپ دوم در تابستان ۹۰ همراه با انتشار نسخه الکترونيکي کتاب.

اين کتاب توسط شورای بررسی متون عربی پژوهشگاه علوم انسانی نقد شده است:

متن كامل در سايت تبيان

دانلود براي موبايل و تبلت با اندرويد – پي دي اف

بنياد نهج البلاغه تهران image
۱۳۷۷ فرهنگ رسانه انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تهران image
۱۳۷۸ بينات (چاپ سوم با تعليقات)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تهران image
۱۳۸۰ راز آيينه (مجموعه اشعار عربي و فارسي)، انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان image
۱۳۸۰ أصول الإدارة العامة (ترجمه كتاب: اصول ومباني مديريت دکتر عبد الله جاسبی)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تهران image
۱۳۸۰ نسبي‌گرايي در فيزيك و فلسفه انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان
۱۳۸۴ پژواك وحي : الفيه اي به زبان فارسي متشكل از ۱۰۰۰ بيت با يك قافيه و يك رديف (كه ۴ برابر بزرگترين قصيده مردّف در تاريخ ادبيات فارسي است). شر جهاد دانشگاهي اصفهان image
۱۳۸۴ اصفهون نصفي جهون، حاوي مثنوي ۲۷۰ بيتي در وصف اصفهان با لهجة اصفهاني.، جهاد دانشگاهي اصفهان image
۱۳۸۴ Relativism in Physics and Philosophy با ترجمه آقاي دکتر پيام عباسي انتشارات ارکان اصفهان image
۱۳۸۹ ديوان خاقاني اصفهاني پيام علوي اصفهان image
۱۳۹۰ جلوه هاي بلاغت در نهج البلاغه، چاپ دوم در تابستان ۹۰ همراه با انتشار نسخه الکترونيکي کتاب.

متن كامل در سايت تبيان

دانلود براي موبايل و تبلت با اندرويد – پي دي اف

بنياد نهج البلاغه تهران
۱۳۹۰ نقد کتاب هاي عربي دوره راهنمايي مشترک با آقاي محمد اجاقي نشر ادب امروز اصفهان
۱۳۹۱ سيبويه؛ مبتکر نظام چند ارزشي جمله در جهان اسلام. فصل ۳۳ از کتاب: سيبويه پژوهي خانه کتاب تهران
۱۳۹۱ اخلاق و تربيت يک فصل از کتاب: نشست هاي علمي پژوهشي جلد اول صص ۱۵۵-۱۷۱ انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم شعبه اصفهان
۱۳۹۲ نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی

http://www.islamic-rf.net/publication/#/Book/Grid

برگزيده دوازدهمين دوره انتخاب کتاب سال خراسان رضوی (کتاب نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی) در هفدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب ناشران ايران. ۵ – ۸ آبان ۱۳۹۴

بنياد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی مشهد image
۱۳۸۹ اخلاق و فناوري دفتر تبليغات حوزة علمية قم واحد اصفهان
۲۰۱۵ لغة الإعلام في الصحافة‌العربية والفارسية

شابك: ۹-۷۲۸-۹۸۸-۹۶۴-۹۷۸

مجمع ذخاير اسلامي

با همكاري دانشگاه اصفهان

قم
۲۰۱۵ التطورات النحوية في اللغة العربية من البداية حتي الآن

شابك: ۲-۷۳۰-۹۸۸-۹۶۴-۹۷۸

مجمع ذخاير اسلامي

با همكاري دانشگاه اصفهان

قم

 

۷-۹. مقاله های علمي پژوهشي

 1. Evidences – اوراق جامعية، دانشگاه لبنان، السنة السابعة، العدد ۲۰، ۱۹۹۹، صص ۷۱-۱۰۳
 2.  أدب المکاتبة في ردّ الإمام علي عليه السلام علي کتاب معاوية مشترک با خانم سيده ريحانه ميرلوحي. مجله بين المللي علوم انساني. سال ۱۷. شماره ۴. ۲۰۱۰. صص ۱-۱۸
 3. أسباب التشاؤم في شعر فوزي المعلوف – مشترک با دکتر محمد رضا عزيزي پور – مجلة مطارحات في اللغة والأدب – الجزائر – شماره ۱ – ۲۰۱۰
 4. الإسلام وإشكالية العولمة اللغوية، مجله بين المللي العلوم الإنسانية، شماره ۹(۱) تهران، ۱۳۸۰
 5. آموزه هاي اخلاقي در شاهنامه فردوسي و تاريخ بيهقي. به اتفاق آقاي علي سينا رخشنده مند، پذيرش از مجله الدراسات الأدبية بخش فارسي دانشگاه لبنان.
 6. بحور قصيدة التفعيلة في الأدبين العربي والفارسي، باهمکاري کارشناس ارشد روح الله مطلبي، مجلة علمي پژوهشي زبان: ارگان دانشکده زبانهاي خارجي دانشگاه اصفهان، شماره ۱. زمستان ۸۶ صص: ۱۲۱-۱۳۱
 7. بررسي تطبيقي باده عرفاني در شعر حافظ و ابن فارض. مشترک با آقاي داوود نجاتي و آقاي رضا جعفري. مجله کاوش نامه ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي، شماره ۹ سال ۳. بهار ۱۳۹۲. صص۱-۲۸
 8. بررسي سبک شناختي شعر لاعب النرد محمود درويش. مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي. مشترک با خانم مريم اکبري. زمستان ۸۹. شماره ۱۷ صص ۱۲۹-۱۵۸.
 9. بررسي سبك‌شناختي فرمان حكومتي امام علي(ع) به مالك اشتر. مشترک با خانم زهرا قاسم پيوندي. مجله کتاب قيم دانشگاه يزد. شماره ۳ سال ۹۰
 10. بررسي علل کم علاقگي به درس عربي دبيرستان از ديدگاه دانش آموزان, مجله علمي پژوهشي انجمن ايراني تعليم و تربيت, پذيرش, ۱۴/۱۲/۸۳ 
 11. بررسي علل کم علاقگي به درس عربي دبيرستان از ديدگاه دانش آموزان, مجله علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، شماره ۵. بهار و تابستان ۱۳۸۵. صص ۸۹-۱۰۷
 12. بررسي علل کم علاقگي دانش آموزان دبيرستان به درس عربي از ديدگاه دبيران شهر شيراز. محمد خاقاني؛ محمد‌جواد لياقت دار؛ طوبي اکيزه خو. المقالة ۵، السنة ۲، العدد ۵، ربيع الاول ۱۴۲۷، فروردين ۱۳۸۵، الصفحة ۸۹-۱۰۸
 13. بررسي انتقادي کتاب في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية اثر دکتر سعد عبد العزيز مصلوح، پذيرش از مجله علمي پژوهشي پژوهشنامه انتقادي پژوهشگاه علوم انساني در ۱/۱۰/۹۲.
 14. مقارنة بين ابن الرومي والخاقاني في تفسير المعاني، مشترک با دکتر تورج زيني وند. مجله علمي پژوهشي المورد. بغداد. وزارت فرهنگ جمهوري عراق. تاريخ صص: ۳۵-۴۳ شماره ۳۵، ۲۰۰۸
 15. بينات، المنطلق، شماره ۱۱۶-۱۹۹۶، بيروت .
 16. پارادايم حكمت و نقش آن در حل پارادوكس مطلقگرايي و نسبيگرايي، مجله علمي پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، سال ۴۶، شماره مسلسل۱۸۶ بهار ۱۳۸۲، صص ۶۵-۸۱.  

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/241799

 1. تأثير امام علي بر شعر عرب، مجله علمي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد،شماره ۱۴۱، تابستان ۸۲ . 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/۷۱۲۶۹

 1. تحليل بلاغي لأسلوب العقاد في خطاب کتاب: “سارة”. مشترک با دکتر خورسندي و دکتر ضيغمي و خانم بکايي. مجله دراسات في اللغة العربية وآدابها، دانشگاه سمنان، شماره ۱۳ سال ۱۳۹۲. صص: ۳۹-۶۲
 2. التراث الديني في شعر سميح القاسم. مشترک خانم مريم جلايي. مجله دراسات في اللغة العربية وآدابها. دانشگاه سمنان. شماره ۵ سال ۱۳۹۱ صص ۱-۲۷.
 3. تعليم اللغة العربية بين المنهج التقليدي والألسنية التوليدية والتحويلية، مجله آفاق الحضارة الإسلامية (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) شماره ۱۳ سال هفتم ، فروردين ۱۳۸۳ صص ۲۰۵-۲۲۰
 4. جبر و اختيار در جهان بيني حافظ و معرّي. مشترک با آقايان داوود نجاتي و رضا جعفري. مجله گوهر گويا. سال چهارم، شماره دوم پياپي (۱۴)، تابستان ۱۳۸۹، صص ۱-۲۲
 5. جستاري در جوامع الکلم نبوي از ديدگاه جاحظ در البيان والتبيين. مشترک با آقاي دکتر مهدي عابدي عضو هيأت علمي گروه عربي دانشگاه اصفهان، پذيرش از مجله لسان مبين. ۱۳۹۰
 6. جستاري دربارة دو واژة سکولاريسم و لائيتيسه وبرابرهاي فارسي و عربي اين دو. مشترک با آقاي حسين عباسي اصل. اديان و عرفان(مقالات و بررسيهاسابق)-دانشگاه تهران. شماره ۱ صص ۵۷-۷۲ تابستان ۱۳۸۹
 7. جماليّه الانزياح البيانيّ في المفارقه القرآنيه مشترک با آقاي حميد عباس زاده. مجلة العلوم الإنسانية تربيت مدرس. چاپ ۱۳۹۱ شماره ۳ صص۱۳۳-۱۴۸
 8. الخليل بن أحمد الفراهيدي وأثره في الشعر الفارسي، ، مجله الدراسات الأدبيه ارگان گروه فارسي دانشگاه لبنان, پاييز ۱۳۸۳, شماره ۴۷
 9. الخليل بن أحمد في ميزان العقلية الفارسية، مجله بين المللي العلوم الإنسانية، شماره ۱۱ (۲). ۱۴۲۵. صص: ۲۱-۳۲
 10. خوشبيني در شعر ايليا أبوماضي و محمد سين شهريار. نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر کرمان. مشترک با آقاي محمد جعفر اصغري دانشجوي دکتري دانشگاه اصفهان. شماره دوم ساله اول. بهار ۱۳۸۹. صص ۳۱-۴۸
 11. الدعوة إلي التجديد، وحوارها مع الأصولية، مجله بين المللي العلوم الإنسانية، شماره ۱۰(۱) تهران، ۱۳۸۱
 12. دلالة المكان في رواية موسم الهجرة إلي الشمال. مشترک با خانم مريم اکبري. مجله اضاءات نقدية. اي اس سي و علمي پژوهشي. شماره ۷ سال ۲. ۱۴۳۳ صص۹-۲۹.
 13. زهاوي در آيينه سبک ادبي باروک. مشترک با آقاي عباس يداللهي دانشجوي دکتري دانشگاه اصفهان . مجله زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد. شماره ۱ . پاييز و زمستان ۱۳۸۸ صص۶۵-۸۱
 14. سبک شناسي سوره مريم (ع) مشترک با آقاي محمد جعفر اصغري، دانشجوي دکتري . شماره ۲ دوره جديد لسان مبين. دي ۸۹.
 15. الطباق ومکانته في البلاغة العربية علي ضوء الشواهد القرآنية. مشترک با خانم دکتر ريحانه ميرلوحي و دکتر نجفي و دکتر ايرواني زاده. لسان مبين دانشگاه امام خميني. دوره ۴ شماره ۱۰ . زمستان ۱۳۹۱ صص ۲۲۱-۲۳۴
 16. العربية المعاصرة في خضم التطورات المتنوعة. مجله بين المللي العلوم الإنسانية سال سيزدهم. شماره سيزدهم(۲). بهار ۱۴۲۷-۲۰۰۶. صص: ۱۹-۳۰ 
 17. کارکرد واحدهاي زنجيري و زبرزنجيري در زبان عربي. مشترک با دکتر زرکوب و مريم جاويدي زبان پژوهي دانشگاه الزهراء. شماره ۸ سال ۴ بهار و تابستان ۹۲. صص: ۶۷-۹۵
 18. مؤلفه هاي تصوير هنري در نامه سي و يکم نهج البلاغه. مشترک با آقاي حميد عباس زاده دانشجوي دکتري گروه عربي دانشگاه اصفهان. مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي دانشگاه کاشان. شماره ۵ – صص ۲۴۷-۲۷۲. ۱/۵/۹۰
 19. مبادئ تعليم العربية: الإسهامات الممکنة للمقاربات الحديثة. مشترک با دکتر الجمعي أبوالعراس از عربستان و آمال فرفار از الجزاير. مجله دراسات دانشگاه سمنان. شماره ۱۱. پاييز ۹۱
 20. المجامع اللغوية العربية والفارسية ومبادئها في نقل المفردات الأجنبية، مجله بين المللي العلوم الإنسانية، شماره ۹(۳) تهران، ۱۳۸۱.
 21. المدائح النبوية.  مشترک با آقاي حسين قائمي اصل. مجلة المشکاة، المغرب. السنة ۲۰۰۷. العدد ۴۸/۴۹صص ۴۲-۵۷
 22. المديح النبوي في الشعر المهجري – مشترك با آقاي دكتر محمدرضا عزيزي پور –  مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي – شماره ۹ – صص ۱۵-۳۵تابستان ۸۷
 23. مقارنة بين العربية الفصيحة والعربية العامية. کاوش نامه (دانشگاه يزد) ضميمه شماره ۱۷ . سال نهم پاييز و زمستان ۱۳۸۷ صص ۱۸۱-۲۰۶
 24. ملامح الوصل والفصل بين العربية والفارسية، مجلة الآداب الاجنبية – مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق – العدد ۱۲۷ صيف ۲۰۰۶ 
 25. المنطق التأويلي : منهجية نابعة من صميم الرؤية التوحيدية، نشر در مجله بين المللي العلوم الإنسانية، وابسته به وزارت علوم، سال هفتم، پاييز، شماره ۹(۴). ۱۳۸۱  
 26. منهج الزوزني في شرح المعلقات السبع. مشترک با آقاي دکتر ابن الرسول و خانم دکتر سميه حسنعليان. مجله علمي پژوهشي لسان مبين. شماره ۵ پاييز ۹۰
 27. المنهج السيميائي : آلية مقاربة الخطاب الشعري الحديث وإشکالياته. مشترک با دکتر رضا عامر از الجزاير. مجله دراسات في اللغة العربية وآدابها. دانشگاه سمنان. شماره ۲ سال اول  ۱۳۸۹. صص ۶۳-۸۴
 28. النقد الاجتماعي للأدب نشأته وتطوره. مجله اضاءات نقدية. اي اس سي. مشترک با خانم آزاده منتظري و خانم دکتر زرکوب. شماره ۶تابستان ۹۱. صص ۱۵۱-۱۷۲
 29. نقد کتاب إعادة قراءة القرآن لجاک بيرک الفرنسي، المنطلق، بيروت، العدد ۱۱۷، شتاء ۱۹۹۷ صص۱۷۶-۱۹۰  
 30. ومضات أسلوبية في سورة الرحمن. مشترک با خانم مريم جليليان، مجله بحوث في اللغة العربية وآدابها. دانشگاه اصفهان. شماره ۶ سال ۲۰۱۲. صص: ۴۶-۵۴
 31. تحليل و بررسي سوره «ضحي» با تکيه بر نقد فرماليسم. مشترک با محسن غلامحسين کهوري کارشناس ارشد عربي دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه نقد ادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي. شماره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۳. صص: ۳۱-۵۱
 32. بازتاب هنر تصوير بر سبک نامه‌های امام علی(ع) به معاويه. مشترک با مريم جليليان و دکتر منصوره زرکوب. پژوهشنامه نهج البلاغه، دوره ۱ شماره ۴ زمستان ۱۳۹۲. صص: ۱-۱۸
 33. ابن جنی، مجاز و اصالت حقيقت، مشترک با آقای اميرصالح معصومی و دکتر ابن الرسول. مجله زبان و ادبيات عربی دانشگاه فردوسی مشهد. شماره دهم. بهار و تابستان ۹۳. صص ۱۱۵-۱۳۸
 34. تحليل بلاغی لأسلوب العقاد فی خطاب کتاب سارة، مشترک با آقای دکتر خورسندی آقاي دكتر ضيغمي، و خانم وجيهه سيده بکايي. مجله: دراسات فی اللغة العربية و آدابها » ربيع ۱۳۹۲ – العدد ۱۳ صفحه – از ۳۹ تا ۶۲
 35. “تأکيد مجاز” و پيوند آن با “ابهام متن” مشترک با آقای اميرصالح معصومی.  مجله  فنون ادبی دانشگاه اصفهان مشترک با انجمن ترويج زبان و ادب پارسی. دوره ۸ شماره ۱. بهار ۱۳۹۵. صص: ۱۵ – ۲۶
 36. سبک شناسی دعای مکارم الأخلاق. مشترک با دکتر سيد محمدرضا ابن الرسول و زهرا قاسم پيوندی. فصلنامه علوم حديث. دوره ۱۹، شماره ۷۳، پاييز ۱۳۹۳، صص ۳-۲۷
 37. تجليات الانزياح في الصحيفة السجادية؛ دراسة أسلوبية. مشترک با دکتر ابن الرسول و خانم زهرا قاسم پيوندی. مجله اللغة العربية وآدابها. پرديس قم دانشگاه تهران. دوره ۱۰، شماره ۳، پاييز ۱۳۹۳. صص: ۴۴۹-۴۶۴
 38. تحليل لايه های درونی انديشه عقاد با گفتمان کاوی در کتاب ساره. مشترک با آقای دکتر محمود خورسندی و خانم وجيهه سيده بکايي. مجله لسان مبين. سال ششم. دوره جديد، شماره نوزدهم. بهار ۱۳۹۴. صص: ۱-۲۲
 39. استعاره از منظر بلاغت عربی و زبان شناسی شناختی. مشترک با خانم مرضيه قربان خانی، مجله انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی، شماره ۳۵. تابستان ۱۳۹۴، صص: ۱۰۱-۱۲۲
 40. حبّ الإمام علي (ع) في الأدب المسيحي المعاصر (لبنان نموذجا). مشترک با خانم دکتر مريم حکمت نيا. مجله اللغة العربية دانشگاه تهران پرديس قم. دوره ۱۰ شماره ۲ تابستان ۹۳. صص: ۲۱۵-۲۳۴
 41. نظرة جديدة إلي الموضوع الرئيس لسورة البقرة. مشترك با آقاي داود زرين پور. مجله علمي پژوهشي مجلة مركز إحياء‌ التراث العلمي العربي دانشگاه بغداد. العدد الثاني نيسان آيار حزيران ۲۰۱۵صص: ۳۷-۵۸ ISSN: 2221-5808  
 42. بررسي تطبيقي رمان جاي خالي سلوچ محمود دولت آبادي و داستان هاي كوتاه مارون عبود از ديدگاه ادبيات اقليمي. مشترك با آقاي حسن نجفي. كاوش نامه ادبيات تطبيقي (دانشگاه رازي كرمانشاه). سال چهارم. شماره ۱۵. پاييز ۱۳۹۳. صص: ۲۵-۴۷
 43. توظيف استراتيجية تأليف الأشتات في تدريس البلاغة العربية. مشترك با آقاي دكترعطاء ابوجبين. بحوث في اللغة العربية دانشگاه اصفهان. سال هفتم. شماره ۱۲، ۱۳۹۴. صص: ۲۳-۴۲
 44. نقدي معناشناختي بر ترجمه هاي فارسي واژه دون در قرآن كريم. مشترك با دكتر رضا شكراني و دكتر فاطمه گلي. دوماهنامه جستارهاي زباني دانشگاه تربيت مدرس. دوره ۱ شماره ۵ تیر و مرداد ۸۹. صص: ۱-۲۱
 45. تحليل تطبيقي كاربست رئاليسم جادويي در دو رمان حارس المدينة الضائعة و كولي كنار آتش. مشترك با دكتر ابن الرسول و رقيه صاعدي. كاوش نامه ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي كرمانشاه. سال پنجم شماره ۱۷. بهار ۱۳۹۴. صص: ۵۱-۷۴
 46. نقش هنجارگريزي واژگاني در كشف لايه هاي معنايي قرآن کريم. مشترك با آقاي مهدي رجايي. مجله پژوهش هاي زبانشناختي قرآن كريم. شماره ۶، پاييز و زمستان ۱۳۹۳. صص: ۱۱۷-۱۳۴
 47. التوظيف الفني في سيميائية الألوان عند ابن الرومي. مشترك با آقاي داود نجاتي. پژوهشنامه نقد ادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي. دوره ۵. شماره ۹. پاييز و زمستان ۹۳. صص: ۳۱-۶۸
 48. بررسي و نقد: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية؛ آفاق جديدة. پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. سال پانزدهم، شماره ۳۴. بهار ۱۳۹۴. صص: ۶۳-۷۶
 49. بررسي انتقادي كتاب البلاغة وتحليل الخطاب. پژوهشنامه انتقادي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. پذيرش: ۴/۶/۹۴
 50. ابن الوردي وموقفه من لمجتمع المملوكي في الشام. مشترك با آقاي مجتبي كريمي و دكتر مهدي عابدي. مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي. شماره ۳۹. سال ۱۲. شهریور ۱۳۹۵. صص: ۸۷-۱۰۸
 51. تراسل الحواس في القرآن الكريم. مشترك با آقاي حميد عباس زاده. مجله دراسات في اللغة العربية وآدابها. دانشگاه سمنان. شماره ۲۱. سال ششم. بهار و تابستان ۹۴. صص: ۴۹-۷۲
 52. روابط بينامتني نهج البلاغه با اشعار كلاسيك فارسي. مشترك با آقاي سيامك ظفري زاده. پژوهشنامه نهج البلاغه. دوره ۳ شماره ۱۱، پاييز ۹۴. صص: ۳۵-۵۴
 53. اختلاف معنا در جناس تام. مشترک با آقای دکتر محمد رحیمی و آقای محمد اجاقی. پذيرش از مجله فنون ادبی خرداد ۹۵
 54. انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن مشترک با دکتر امیر قمرانی و محمد اجاقی. پذیرش از مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. ۳۰/۵/۹۵
 55. تحلیل محتوی کتب العربیه فی الثانویه الأولی علی ضوء أنموذج الذکاءات المتعدده‌ـ‌الأهداف المعرفیّه. مشترک با آقای محمد اجاقی و دکتر امیر قمرانی. پذيرش از مجله بحوث في اللغة العربية دانشگاه اصفهان شهریور ۹۵
 56. معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی. مشترک با خانم فاطمه گلی و دکتر رضا شکرانی، مجله پژوهش های زبانشناختی قرآن کریم، شماره ۸ پاييز و زمستان ۱۳۹۴. صص: ۵۹-۷۶

 

۷-۱۰. مقاله های علمي ترويجي

 1. الاحتفال باليوبيل الذهبي للإسلام في کوريا – سيئول – کوريا الجنوبية – ۹-۱۴ أوکتوبر ۲۰۰۶ – مجلة آفاق الحضارة الإسلامية – السنة التاسعة – العدد التاسع عشر – صص ۶۶۰- ۶۶۷. فروردين ۱۳۸۶ 
 2. تربيت يا تزکيه: چالشي بزرگ در اخلاق اسلامي، فصلنامه علمي تخصصي اخلاق، حوزه اصفهان،دوره ۲ شماره ۲۵، سال ۱۳۹۰، صص ۱۵۵-۱۶۹
 3. ترجمة : القرآن والنظرات السيميائية، مجلة الثقافة الإسلامية، دمشق العدد ۸۶، ۲۰۰۰م صص: ۱۰-۲۴
 4. تطورات العربية الشفهية المعاصرة، مجله آفاق الحضارةالإسلامية العالمية . شماره ۲۳ . ۱۴۳۰- سال ۱۲ – صص: ۳۰۹-۳۲۲
 5. گزارش علمي دومين همايش مديران گروه هاي عربي دانشگاه هاي کشور، نشريه: نامه علوم انساني، شماره ۱۳: زمستان ۸۴ و بهار ۸۵، صص۱۷۷ – ۱۸۶
 6. قراءة في علل غيبة المهدي، مجله علمي ترويجي آفاق الحضارة الإسلامية (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) شماره ۱۴ سال هفتم ، مهر ۱۳۸۳. صص ۲۴۳ – ۲۵۸
 7. مقاربة ألسنية بين تشومسكي وسيبويه، مجله زبان و علوم قرآن، دانشگاه شهيد چمران، شماره ۵ و ۶: بهار و تابستان ۸۰

 

۷-۱۱. مقاله های علمي فرهنگي

الفرد أم المجتمع، البلاد، ۲۱۰-۱۹۹۴

كيف ندعو الله في أفضل الشهور؟ البلاد، ۲۲۱-۱۹۹۵   

الأصالة والتجديد في الواقع والمرتجي، السفير الثقافي لبنان ۱۹۹۹                         

ترجمه مقاله: آينده تمدن ها نگاهي به نظريه ساموئل هنتنگتون، مجله سروش، تهران ۱۳۷۶، صص ۷-۱۳.

يک فرصت طلايي, ويژه نامه نکوداشت اصفهان, پايتخت فرهنگي جهان اسلام, از انتشارات شهرداري اصفهان, دي ۸۴.

وحدت اسلامي از واقعيتهاي تلخ تا آرمان هاي شيرين, روزنامه همشهري بهمن ۸۴

تعليم العربية من منطلق اللسانيات الحديثة نشر في الملحق الثقافي من جريدة الدستور الأردنية۲۵ جون ۲۰۱۰ ملحق الدستور الثقافي كاملاً.

الحوزة والجامعة بين الماضي والحاضر، مجلة الرصد – بيروت، ۱۹۹۵

دور الحوزة والجامعة في الاجتهاد والمرجعية، الرصد۵۰-۱۹۹۵     

عالمية اللغة العربية؛ إيران نموذجا. مجلة جسور. العدد الثاني 

اشعار

إلی النبيّ محمّد/سروده تقديم به محضر رسول الله

المغرب الخضراء

۷-۱۲. مقاله ها در نشريه پيام دانشگاه (ارگان دانشگاه اصفهان) در سال ۱۳۵۵- ۱۳۵۶ در دوران تحصيل در مقطع کارشناسي

 1. چاپ مقاله دانشجوي رشته زبان و ادبيات عربي (محمد خاقاني اصفهاني) در ستون آزاد نشريه اخبار دانشگاه با عنوان «روش صحيح ارزشيابي چيست؟»
 2. چاپ مقاله دانشجوي رشته زبان و ادبيات عربي (محمد خاقاني اصفهاني) در ستون آزاد نشريه اخبار دانشگاه با عنوان «تضاد غريزه و وجدان اخلاقي»
 3. چاپ مقاله دانشجوي رشته زبان و ادبيات عربي (محمد خاقاني اصفهاني) در ستون آزاد نشريه اخبار دانشگاه با عنوان «اهميت زبان فارسي عمومي در مرحله دانشگاهي»
 4. چاپ مقاله دانشجوي رشته زبان و ادبيات عربي (محمد خاقاني اصفهاني) در ستون آزاد نشريه اخبار دانشگاه با عنوان «دانشگاه مركز آمادگي جوانان براي قبول مسئوليت».

۷-۱۳. مقالات در همايش هاي داخلي :

 1. ارزيابي طبيعت در عرفان امام خميني و فلسفه صدر المتألهين، همايش جهاني حكيم صدر المتألهين، تهران، محل اجلاس سران۲۸/۲/۷۸

http://alkindi.ideo-cairo.org/controller.php?action=SearchNotice&noticeId=۷۴۱۰۶

 1. مکتب سالاري و مردم سالاري از منظر امام علي (ع)، هفته پژوهش، دانشگاه اصفهان، آذر ۱۳۷۹
 2. اللغة العربية في خضم التطورات المتنوعة، همايش آموزش زبان عربي، سنندج، ۱۳۸۲.
 3. سنت‌گرايي و نوگرايي در مرام مولا علي (ع. همايش دين و دنيا از منظر امام علي (ع). دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. ۱۳۷۹
 4. نوگرايي و سنت گرايي در مرام مولا علي (ع)، اولين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان، تهران، ۱۳۸۱. مجموعه خلاصه مقالات، صص۶۰و۶۱

http://dbase.irandoc.ac.ir/۰۰۲۶۸/۰۰۲۶۸۹۴۵.htm 

 1. امام علي (ع): اسطوره اضداد، دومين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان، تهران، ۱۳۸۲،  
 2. المجامع اللغوية العربية والفارسية، همايش بررسي آثار متقابل عربي و فارسي، دانشگاه الزهراء، ۱۳۸۰.
 3. تعليم اللغة العربية بين المنهج التقليدي والألسنية التوليدية والتحويلية، همايش زبان و زبانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، آذر ۱۳۸۲.
 4. زبانشناسي در پارادايم انديشه اسلامي، همايش بين المللي نقش زبان در گفتگوي تمدنها، اصفهان، ۵و۶ ارديبهشت ۱۳۸۳, ص ۱۰۸ خلاصه مقالات  
 5. التنوع اللغوي وحوار الحضارات، همايش بين المللي نقش زبان در گفتگوي تمدنها، اصفهان، ۵و۶ ارديبهشت ۱۳۸۳
 6. مقارنة بين حسان بن ثابت و الخاقاني الشرواني، مشترک با آقاي زيني وند, همايش بين المللي نقش زبان در گفتگوي تمدنها، اصفهان، ۵و۶ ارديبهشت ۱۳۸۳, ص ۱۳۵ خلاصه مقالات.
 7. العربية الفصيحة والعربية العامية، همايش بررسي روشهاي آموزش زبان عربي در ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز: ۴ و ۵ آذر ۱۳۸۳  
 1. التطور اللغوي في العربية المعاصرة، هفته پژوهش، دانشگاه اصفهان، ۲۰/۹/۱۳۸۰
 2. العربية في عالم اليوم، هفته پژوهش، دانشگاه اصفهان، ۲۲/۹/۱۳۸۳
 3. زبان عربي و چالشهاي جهان معاصر، هفته پژوهش، دانشگاه کاشان، ۲۳/۹/۱۳۸۳
 4. تلاشهاي صورت گرفته براي تغيير نام خليج فارس، اهداف-پيامدها، همايش بين المللي : خليج فارس در گسترة تاريخ، ۳و۴ خرداد ۱۳۸۴، گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.
 5. ارزيابي دروني گروه عربي دانشگاه اصفهان, دستاوردها و چشم اندازها, دومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقاء, ۲۵ ارديبهشت ۸۵, گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران.   منتشرشدهدرمجموعهمقالاتسازمانسنجشآموزشکشورشهريور ۱۳۸۶ – صص: ۳۲۱-۳۲۸
 6. الألسنية العربية في مرحلة الدکتوراه, مجموعه مقالات همايش ملي: دومين همايش مديران گروه هاي عربي دانشگاه هاي کشور, اصفهان: ۱۱و۱۲ تيرماه ۱۳۸۴, صص: ۱۵۴-۱۶۶.
 7. اصفهان عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي. هفته پژوهش دانشگاه اصفهان ۲۵-۱۹ آذر ۱۳۸۴ مجموعه خلاصه مقالات هشتمين هفته پژوهش ص ۴۷  
 8. العروض العربي والفارسي وصلته بالمقامات الموسيقية الإيرانية والعربية. همايش: من النقد الأدبي الحديث إلي الأدب المقارن. دانشگاه الزهراء ۱۱ تا ۱۳ شهريور ۱۳۸۵
 9. خطايي بزرگ درآموزش وپرورش کشورهاي اسلامي. همايش بين المللي تعليم وتربيت کشورهاي اسلامي۲۰ آذر ۱۳۸۵ . دانشگاه اصفهان
 10. دراسةالمسائل البلاغية في شعر عماد الدين الکاتب الإصفهاني. همايش بين المللي نقش اصفهان در توسعه زبان وادبيات عربي. دانشگاه اصفهان. ۲۱ آذر ۱۳۸۵ صص ۳۶۶-۳۷۲
 11. علاقة النحو بالبلاغة في ضوء الألسنية الحديثة. هفته پژوهش. ۷/۱۲/۱۳۸۵. دانشگاه اصفهان. مجموعه خلاصه مقالات نهمين هفته پژوهش. ص ۲۷۴
 12. التعريب بين العربية والفارسية. همايش تأثير متقابل ادبيات عرب و ادبيات فارسي. دانشگاه الزهراء تهران. ۱۵/۸/۱۳۸۰
 13. تصحيح مسار تعليم النحو علي اساس توافر المقولات النحوية . سومين همايش سراسري مديران گروه هاي زبان وادبيات عربي ايران . تيرماه  ۸۶ دانشگاه بوعلي  همدان – صص ۷۷-۱۱۵ از كتاب خلاصه مقالات همايش

http://64.233.183.104/search?q=cache:h5kOJEd1L2EJ:www.basu.ac.ir/files/arabi.doc+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A&hl=en&ct=clnk&cd=62 

 1. هل العربية أفضل اللغات؟. همايش هفته پژوهش دانشگاه اصفهان . گروه عربي ، ۲۸ آذر ۱۳۸۶
 2. شبيه سازي از منظر اديان. همايش هفته پژوهش ۲۷ آذر ۸۶. گروه زيست شناسي دانشگاه اصفهان.
 3. بلاغت و سبک شناسي در نهج البلاغه: سخنراني در سلسله نشست هاي تخصصي سراي اهل قلم با دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در محل نمايشگاه بين المللي کتاب تهران. ۱۴/۲/۱۳۸۷

http://www.ibna.ir/vdch۶inz.۲۳nw۶dftt۲.html

 1. ارائه مقاله با عنوان”  بررسي چالش هاي اخلاق زيستي و راهبردهاي برون رفت از آنها از ديد پارادايم غرب و اسلام معاصر” براي سخنراني در دهمين اجلاس آسيايي اخلاق زيستي وچهارمين نشست آسيايي – اقيانوسيه يونسكو در حوزه اخلاق مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيزمان ارائه: دوشنبه ۷/۱/۸۸ – بيمارستان امام خميني تهرانبرنامه سخنراني ها
 2. ارايه مقاله : بين البلاغه التقليديه والاسلوبيات الحديثه – جهارمين همايش مديران كروه هاي زبان عربي كشور – دانشكاه رازي كرمانشاه – ۲۳تير ۱۳۸۸ ص۵۱
 3. دور القرآن الکريم في تأسيس اللسانيات العربية. مجموعه مقالات بيست و هفتمين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم. ۲۳/۴/۸۹. سازمان اوقاف و امور خيريه. تهران. صص: ۱۹۱-۲۲۹
 4. اسلوب قصيده قمر الظهيره احمد دحبور مشترک با خانم آزاده منتظري . همايش ادبيات مقاومت در لبنان. ۱۴/۸/۸۸
 5. بررسي تطبيقي توانمندي زبانهاي فارسي و عربي در واژه سازي. هفته پژوهش دانشگاه اصفهان. ۶/۱۰/۸۹
 6. مکانة العربية في عالم اليوم. سخنراني در دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه اصفهان. ۲/۹/۸۹
 7. نقد تقابلي قرآن در آيه ۲۶ سوره بقره با رويكرد نحوي و زبان شناسي پذيرش در هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران. مشترک با خانم فاطمه گلي چکيده مقاله در ص ۲۵۳

     http://www.ispl.ir/publication/natayej.pdf  

 1. مباني رويکردي مبتني بر جهان بيني اسلامي به ماهيت زبان. جلد اول مجموعه مقالات دومين کنگره ملي علوم انساني. تهران ۱۳۹۱. صص ۱۹۱-۲۲۹
 2. التناص بين البلاغة القديمة والجديدة. هفته پژوهش. دانشگاه اصفهان. ۲۵/۹/۹۲.
 3. التناص الديني عند عماد الدين الإصفهاني. مشترک با دانشجوي دکتري مجتبي کريمي. همايش ملی بينامتنيت. قم. ۱۳۹۳
 4. روابط بينامتنی نهج­البلاغه با سروده­های شاعران پارسی­گو». مشترک با دانشجوی دکتری سيامک ظفری زاده. همايش ملی بينامتنيت. قم. ۱۳۹۳
 5. امام علی (ع) و جامعيت اضداد. همايش: دهه فرهنگ از روشنای عشق تا تجلی ولايت. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس. ۱۴/۷/۹۳
 6. بررسی و نقد برابرنهاده های “بين” در ترجمه های فارسی قرآن کريم. همايش بين المللی ترجمه قرآن. پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه تهران. مشترک با خانم فاطمه گلی و دکتر رضا شکرانی. ۲۵ و ۲۶/۹/۹۳
 7. سخنرانی در هفته پژوهش با عنوان: في رحاب الاستعارة. دانشگاه اصفهان. ۲۴/۹/۹۳
 8. سخنرانی در هفته پژوهش با عنوان: زبان و دين. دانشکده معارف اهل بيت. دانشگاه اصفهان. ۲۴/۹/۹۳
 9. سخنرانی در همايش: زبان و تفاهم.  ۲۰/۱۲/۸۸  محل برگزاری: سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
 10. سخنراني در افتتاحيه اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق. تهران. كتابخانه ملي ايران. ۱۶/۱۲/۹۳
 11. امكان سازواري دانشگاه اسلامي، مشترك با دكتر نوروزي و مريم خاقاني اصفهاني، ششمين كنفرانس بين المللي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، ۱۲ و ۱۳/۸/۹۴(رديف۲۱ ID:615  )
 12. گويش عربي ايل خمسه از منظر زبانشناسي. مشترك با آقاي يدالله حيدري. مجموعه مقالات همايش ملي جايگاه فارس در عرضه زبان و ادبيات عربي.  ۲۲/۷/۹۴. ج۱. صص: ۲۹۱-۳۱۶

۷-۱۴. مقالات در همايش هاي خارجي:

۱لبنان: تقويم الجسم عند الإمام الخميني، مؤتمر العرفان عند الإمام الخميني، بيروتقاعة اليونسكو،۱۹۹۹ـ(خرداد ۷۸) مجموعة مقالات أعمال مؤتمر العرفان، صص ۱۳۵-۱۵۷

http ://www. shahrodi.com/al-menhaj/ALMEN14/menzar13.htm  

۲. لبنان: علل الغيبة وحكمتها، مؤتمر اليوم الموعود، بعلبك قاعة الإمام الخميني، ۲/۴/۷۸ (۱۹۹۹)

۳. لبنان: نماذج من الشهيد والشهادة في الثورة الإسلامية، مركز الإمام الخميني الثقافي – بيروت، ۷ محرم۱۴۱۷

۴.   لبنان: جمال المرأة وجلالها، حزب الله لبنان، ۶/۴/۱۹۹۴

۵.   لبنان: الحوزة والجامعة بين الماضي والحاضر، مركز الإمام الخميني الثقافي – بيروت، ۲۹/۱۲/۱۹۹۵

۶.   سوريه: الإسلام وإشكالية العولمة اللغوية، ارائة كنفرانس در دانشگاه حلب سوريه. سمينار روابط ايران و عرب

۷.   بحرين: إلقاء قصيدة في مؤتمر علي بن المقرب العيوني، مؤسسة الإبداع الشعري، البحرين، ۲۰۰۲

۸.  اردن: الدعوة إلي التجديد، وحوارها مع الأصولية، ارائة كنفرانس در همايش منطقهاي دانشگاه يرموك اردن (۱۳۸۰، تموز ۲۰۰۱)،

۹.  مغرب: الخليل بن أحمد الفراهيدي وأثره في الشعر الفارسي، همايش خليل بن احمد، فاس كشور مغرب، اكتبر ۲۰۰۳

http://www.jordan.jo/News/wmview.php?ArtID=۶۰۷۶

http://www.alwatan.com/graphics/2003/10oct/12.10/dailyhtml/culture.html#1

۱۰.اسپانيا: شرکت در همايش بين المللي ابن زيدون الأندلسي در قرطبه اسپانيا، با ارائه دو قصيده عربي برگزيده از قصايد اينجانب (۴-۸ اکتبر ۲۰۰۴).

http://www.jordan.jo/News/wmprint.php?ArtID=۶۰۷۶

۱۱.کويت: التواصل الثقافي بين العرب والإيرانيين،در مقر رابطة الأدباء الکويتيين فروردين ۱۳۸۵

http://www.alwatan.com/graphics/2005/03mar/27.3/dailyhtml/culture.html#3

۱۲.مغرب: مناهج تدريس اللغة العربية في الجامعات الإيرانية. همايش بين المللي اللغة العربية ومتطلبات التهيئ اللغوي . معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط . ۲۷ و۲۸ أبريل ۲۰۰۶،

۱۳.مغرب: جدلية الذات والآخر في منظومتنا التوحيدية. همايش بين المللي جدلية الذات والآخر. فاس. مغرب. ۲۷-۲۹ آوريل ۲۰۰۶

۱۴.فرانسه: عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي وأثره علي اللغات الأخري. يونسکو. پاريس. ۶-۹ ژوئن ۲۰۰۶

۱۵.کره جنوبي: المنظور الإسلامي وتطبيقاته في حوار الحضارات، همايش بين المللي : حوار الحضارات والثقافات ، مسقط ، عمان ، ۱۰-۱۴ أغسطس ۲۰۰۶ .

http://www.alwatan.com/graphics/۲۰۰۶/۰۸aug/۱۴.۸/dailyhtml/culture.html  

۱۶.کره جنوبي: حوار الحضارات، واقعه ومستقبله، همايش بين المللي اسلام و خاورميانه، انجمن بين الملي کره و خاورميانه، سئول، کره جنوبي، ۹-۱۴ اکتبر ۲۰۰۶.

۱۷.کره جنوبي: صورة المرأة في الإسلام با همکاري خانم فخري مداحيان،سئول، ۹-۱۴ اکتبر ۲۰۰۶

۱۸.مصر: عالمية اللغة العربية، إيران نموذجا. همايش بين المللي لغة الطفل العربي في عصر العولمة. المجلس العربي للطفولة والتنمية. القاهرة . مصر . ۱۹/۲/۲۰۰۷. صص۱۴۷-۱۴۸ کتاب خلاصه مقالات همايش صص: ۸۶۷-۸۹۰

http://glo110.blogfa.com/post-357.aspx 

۱۹.عمان: اللغة العربية ثابتة أم متغيرة؟ دانشگاه سلطان فابوس عمان – ۲۰ ماه مي ۲۰۰۷

۲۰.اندونزي: تطور أساليب الجملة العربية – المؤتمر الدولي عن: اللغة العربية والأدب الإسلامي منهجا وتطورا -نظمه جامعة باندونج التربوية واتحاد مدرسي اللغة العربيةبأندنيزيا- أغسطس ۲۰۰۷

۲۱.مالزي: الاقتراض من العربية في اللغة الفارسية – المؤتمر العالمي عن اسهامات اللغة والأب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية – نظمته الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

۲۲.مغرب: هل العربية أفضل اللغات به همايش بين المللي اللغة العربية والتنمية البشرية شهر وجده کشور مراکش۲۷-۲۹ فروردين ۱۳۸۷

۲۳.کويت: تعليم اللغة العربية في ايران، در همايش بين المللي دانشکده ادبيات دانشگاه کويت با عنوان: التواصل الحضاري العالمي؛الهند وإيران نموذجا- ۲۴-۲۷ دسامبر ۲۰۰۷ چاپ شده در جلد ۲ مجموعه مقالات همايش – صص ۴۲۷-۴۴۹

http://kuwait.icro.ir/?c=newsShow&NewsId=531936&t=4

۲۴.عراق: مشروع التقويم الدخلي لقسم اللغة العربية في جامعةاصفهان؛ النتائج والتوصيات. المؤتمر الدولي عن التعليم العالي في العراق – أربيل – صص: ۱۵۳-۱۵۴ من مجموعة ملخصات الأبحاث – ۱۱-۱۳/۱۲/۲۰۰۷

International Conference on HE in IraqConclusions & Recommendations- Erbil, 2007

http://www.wmin.ac.uk/iraq-he/Conference%20Erbil%2007/Conference-Abstracts.pdf

۲۵.الجزائر: تعليم اللغة العربية في إيران قديما وحديثا – الندوة الدولية حول: تحديث العربية ومستقبلها في سوق لغات العالم: الراهن والمطلوب”المنعقدة بالجزائر يومي:  ۲۵ و ۲۶ فيفري ۲۰۰۹الخبر علي صفحةالجزيرة نت:

۲۶.کويت: راه يابي به دومين جشنواره شعر عربي در كويت در بين ۱۰ شاعر منتخب از كشورهاي عربي – ۲۲ و۲۳ مارس ۲۰۰۹

http://www.albabtainprize.org/default.aspx?pageId=153&nid=2454

http://www.albabtainprize.org/Default.aspx?nid=2447&pageId=153

 1. ترکيه: مقاله کامل ثبت شده در “ال زوير”

Global Conference on Linguistics an Foreign Language Teaching LINELT 2014                                     

        The Semantic Succession and juxtaposition relations Between (“Bain”) in Quran          

Fatemeh Goli, Mohammad Khaghani  

http://www.globalcenter.info/linelt/wp-content/uploads/2013/06/linelt_29.111.pdf

SESSION – IV; 14:00 – ۱۶:۰۰Hall 3,

 1. سوريه: صورة أدب المقاومة في إيران بعد الثورة الإسلامية. الأسبوع الثقافي.  المسشارية الثقافية في دمشق: خان أسعد پاشا. ۱۰/۲/۹۴
 2. عمان: المنظور الإسلامي وتطبيقاته في حوار الحضارات. ۷ نوامبر ۲۰۰۹. نزوي عمان. برگزار كننده كنفرانس بين المللي: سازمان آيسسكو
 3.  الحوار العربي الإيراني ودوره في خلق الحضارة الجديدة. نشست علمي گفتگوهاي ايراني عربي در دانشگاه منوبه تونس در تاريخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴.

۷-۱۵. نشست هاي علمي

 1. ارائه سخنراني با عنوان نشانه شناسي اسلامي. دانشکده زبان هاي خارجي دانشگاه اصفهان. ۱۳۹۱.
 2. ارائه سخنراني با عنوان في البلاغة العربية والأسلوبيات الحديثة. دانشگاه الزهراء. ۲۸/۱/۱۳۹۲.
 3. ارائه سخنراني با عنوان: سبک شناسي نهج البلاغه، بنياد نهج البلاغه شعبه مشهد. ۵/۱۰/۹۲
 4. گذراندن ۸ ساعت نشست تخصصي ادبيات معاصر عربي در نظام آموزش عالي. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ۳۰/۸/۹۲
 5. ارائه سخنرانی با عنوان: حماسه حسينی و چالش سلفی گری. معاونت فرهنگی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان . ۱۷/۹/۹۳
 6. ارائه سخنراني در مورد طرح شوراي عالي زبان و ادبيات عربي. در اختتاميه همايش ملي كارآفريني و تجاري سازي در رشته زبان عربي. دانشگاه سمنان. ۱۴/۱۲/۹۳.
 7. ارائه سخنراني در افتتاحيه همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق. تهران. كتابخانه ملي ايران. ۱۶/۱۲/۹۳

 ۷-۱۶. جزوه های درسي

۱.محاضرات في العرفان (درس  قرائت متون عرفاني)، بيروت: ۱۹۹۹؛

 1. محاضرات في علم الكلام (درس قرائت متون كلامي)، بيروت: ۱۹۹۷؛
 2. شرح ميمية ابن فارض مصري (درس قرائت متون عرفاني)، دانشگاه اصفهان: ۱۳۷۱؛
 3. فن القصة (درس تاريخ ادبيات معاصر)، دانشگاه اصفهان: ۱۳۷۲.
 4. في إثبات توحيد واجب الوجود وإبطال وحدة الوجود، تحقيق نسخه خطي قاضي سعيد الجيلاني، ۱۳۷۲
 5. جزوه درسي علوم القرآن تدريس شده در دانشگاه اصفهان
 6. جزوه درسي بررسي اوضاع عراق، منتشر شده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، ۱۳۶۰

۸.هدايت پايان نامه ها 

۸-۱. راهنمايي رساله هاي كارشناسي ارشد:

 1. تشبيه در نهج البلاغه،اشرف فولادگر،اصفهان، دفاع: ۱۳۷۳
 2. جلوه هاي مجاز در نهج البلاغه (از خطبه ۱ تا ۱۱۰)،جمال ايزدي، دانشگاه اصفهان. دفاع ۱/۳/۷۳
 3. بررسي كنايه در نهج البلاغه، غلامرضا رستمي، دانشگاه اصفهان، .دفاع ۱۳۷۳
 4. شرح وتفسير حديث : “لا جبر ولا تفويض”، رباني،واحد نجف آباد،
 5. مقايسه نظر متكلمين شيعه وسني پيرامون ولايت،مريم كريمي،
 6. شرح احوال وافكار علامه قشقايي وبسط حوزه فلسفي اصفهان،نادري،
 7. نفس مجرد از ديدگاه فارابي،فرزانه رنجبر زاده،
 8. شرح وتوضيح آراء شيخ اشراق در منظومه حاج ملا هادي،عزت علوي،
 9. مثال در فلسفه صدرا و اشراق،خورشيدي،
 10. عشق در فلسفه وعرفان،محبوبه حيدري،
 11. دراسة علل ضعف رغبة طلاب المدارس الثانوية في مادة العربية، طوبي پاكيزه خو، . ۱۲/۱۲/۸۱
 12. دراسة الشعر الفلسطيني المعاصر، شهرزاد تيربند، دانشگاه اصفهان، ۱۰/۴/۸۲
 13. نشأة الشعر الحر في الأدبين العربي والفارسي (نيمايوشيج و بدر شاکر السياب نموذجا)، روح الله مطلبي، دانشگاه اصفهان،
 14. شرح الشواهد الشعرية في مجمع البيان، سونا احمدي، ۲۶/۶/۸۴، . دانشگاه اصفهان
 15. شرح الشواهد الشعرية في مجمع البيان از آيه ۱۴ سوره لقمان تا آيه ۹۰ سوره صافات . علي مرتضوي. دانشگاه اصفهان. دفاع: ۲۲/۵/۱۳۸۷
 16. التفاؤل والنزعة الإنسانية في شعر أبو ماضي و شهريار, محمد جعفر اصغري, دانشگاه اصفهان.
 17. جلوه های بلاغی دعا در قرآن کريم, کبري رحيمي, دانشگاه اصفهان. دفاع ۱۳۸۶
 18. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, جزء اول, عفت نصري, دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان.
 19. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, جزء دوم, اکرم زواران حسيني, , دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان.
 20. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, جزء سوم, ابوذر کشاورز, دانشگاه اصفهان. دفاع ۱۳۸۶
 21. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, حروف الف و باء . علي اصغر ياري, , دانشگاه اصفهان. ۲۷/۶/۸۹
 22. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, تاء تا جيم. زهرا کريمي, , دانشگاه اصفهان. ۳۰/۷/۹۰
 23. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, حرف حاء, الهام قاضي عسگر, , دانشگاه اصفهان. ۲۷/۷/۹۰
 24. معجم مصطلحات العلوم التربويه وعلم النفس من العربيه الي الفارسيه و الانجليزيه. جواد پيرمراديان. دفاع ۲۴/۶/۸۸
 25. المرأة في شعر سعاد الصباح. محسن خدادادي. دانشگاه اصفهان. دفاع: ۱۸/۸/۱۳۸۸
 26. أثر الفواصل في إيقاع الآيات القرآنيه (تأثير فاصله(کلمه اخير آيه) بر آهنگ قرآن. حميد حيدري زفره. ۲۶/۷/۱۳۸۸
 27. الدلالة الصوتية في أيات الوعد والوعيد. يوسف فضيلت. دانشگاه اصفهان . دفاع: ۱/۴/۱۳۸۸
 28. رمز گرايي در شعر عبد الوهاب البياتي. فهيمه شجاع غازاني. دانشگاه اصفهان. دفاع: ۵/۱۱/۱۳۸۸
 29. مکانة الرجل في شعر سعاد الصباح. دانشجو: جاسم نژاد نادري دانشگاه اصفهان ۳/۸/۸۹
 30. صور خيال در شعر ابراهيم ابوزيد. غلام رضا حقيقي. ۸/۸/۸۹
 31. دلالت صوتي در خطبه هاي نهج البلاغه. ام البنين مالکي. ۷/۴/۱۳۸۹
 32. ترجمه فرهنگ اصطلاحات زبانشناسي عربي انگليسي به فارسي. راضيه کارگر. ۹/۸/۸۹
 33. ترجمه فرهنگ اصطلاحات زبانشناسي عربي انگليسي به فارسي. حسن محمدي. ۶/۶/۹۰
 34. نقد و بررسي و نقد کتاب هاي عربي دورة راهنمايي بر اساس روش دستور – ترجمه. محمد اجاقي . ۲۸/۱۰/۸۹
 35. ترجمه رمان “وجوه في الزحام” اثر فاطمه يوسف العلي.مريم حاجي زاده . . ۳/۹/۸۹
 36. ترجمه نيمه نخست کتاب: مدخل في علم اللغة (ابراهيم محمود خليل). فاطمه کعبي. دانشگاه اصفهان. دفاع: ۳۱/۲/۹۳
 37. ترجمه کتاب السيف والقلم. علي محمد منتظري. دانشگاه اصفهان.
 38. ترجمه کتاب مناهج النقد الأدبي الحديث اثر وليد قصاب (بخش نخست). حميده بيت مشعلي. . دانشگاه اصفهان. دفاع ۲۹/۲/۹۳
 39. ترجمه کتاب مناهج النقد الأدبي الحديث اثر وليد قصاب (بخش دوم). محسن راشدی. دفاع: ۲۶/۱۱/۹۴
 40. جلوه‌هاي رئاليسم جادويي در دو رمان حارس المدينه الضائعه و کولي در کنار آتش. رقيه صاعدی. دفاع: ۲۰/۷/۹۳
 41. ترجمه کتاب : المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية. فصل اول تا ششم. مريم السادات حجازي. دفاع ۲۷/۸/۹۳
 42. ترجمه کتاب : المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية. فصل هفتم تا يازدهم. سميرا بهرامي. دفاع ۲۹/۱۱/۹۳
 43. ترجمه نيمه نخست كتاب نحو بلاغة جديدة اثر خليل كفوري. زهرا قديمي.
 44. ترجمه كتاب طبيعة تحتضر ومنقذ علی الطريق، اثر رباب الإبراهيم. آقای ابوالقاسم عسگرزاده. دفاع: ۱۴/۴/۹۵.

۸-۲. مشاورت رساله هاي كارشناسي ارشد:

 1. اعلال وابدال،سعيد ملايي.

http://www.ui.ac.ir/grd-sts/abstracts/fgn/main8.htm

 1. شرح احوال واشعار بارودي ،صفدر شاكر.

http://www.ui.ac.ir/grd-sts/abstracts/fgn/main9.htm

 1. رساله بسيط الحقيقة نوري،طحاني، “ مشاور
 2. انديشه هاي فلسفي امام خميني در باب معرفت نفس،حسيني خير آبادي.
 3. تحقيق و شرح شواهد کشاف زمخشري ، روح الله مرادي ۳/۱۲/۸۳, دانشگاه اصفهان.
 4. دراسة الوجوه البيانية في الأمثال والحكم القرآنية، زهرا فريد، ۲۶/۶/۸۴. دانشگاه اصفهان
 5. دراسة رسائل قابوس بن وشمگير بلاغيا، مهدي عابدي، ۱۱/۷/۸۴، دانشگاه اصفهان
 6. آرايه هاي بديعي در صحيفه سجاديه. صديقه مظفري غربا. دانشگاه اصفهان. دفاع ۷/۷/۱۳۸۷
 7. دراسه الأخطاء التحريرية عند طلاب اللغه العربيه و آدابها في مرحله الليسانس في جامعتي أصفهان و کاشان. مريم جلايي. دانشگاه اصفهان. دفاع: ۳۰/۶/۱۳۸۷
 8. التفات در قرآن کريم و تحقق ترجمه آن در فارسي و انگليسي. حسام شيرکويي رشته زبان انگليسي دانشگاه اصفهان. ۳۱/۶/۸۹
 9. نقش اسماي حسنا در ميدان هاي معنا شناسي وعد و وعيد الهي در قرآن. سميه عمادي. ۲۱/۷/۸۹
 10. مطالعه ترجمه هاي انگليسي و فارسي استعاره هاي تصريحيه اصليه و تبعيه در شماري از سوره هاي مکي قرآن مجيد. آمنه محقق. ۲۴/۷/۸۹
 11. دراسة التکافؤ اللغوي و الترکيبي في ترجمة محمدرضا مرعشي پور عن زقاق المدق لنجيب محفوظ مريم جاويدي. ۵/۸/۸۹
 12. ترجمه و معادل يابي تعبيرهاي اصطلاحي معاصر زبان عربي در كتاب معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة (حرف الف). مريم ابراهيمي. دفاع ۱/۴/۹۱
 13. ترجمه و معادل يابي تعبيرهاي اصطلاحي معاصر زبان عربي در كتاب معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة ((حرف باء، تاء، ثاء، جيم، حاء ،خاء،دال، ذال، راء، زاي). آزاده حيدري. دفاع: ۱۹/۶/۹۲
 14. ترجمه و معادل يابي تعبيرهاي اصطلاحي معاصر زبان عربي در كتاب معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة (از سين تا قاف). زهرا شاکري. دفاع ۱۹/۶/۹۲
 15. ترجمه و معادل يابي تعبيرهاي اصطلاحي معاصر زبان عربي در كتاب معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة (حرف کاف تا ياء). مرجان صارم. دفاع ۲۸/۷/۹۲
 16. نقش اختلافات قرائات در ترجمه هاي فارسي قرآن جزء ۲۵-۲۰. ليلا تيموري. ۱۵/۱۱/۹۰
 17. معناشناسي کبر در نهج البلاغه و راه درمان علمي و عملي آن در حوزه فردي و اجتماعي. زهرا سادات اعتصامي. دانشکده علوم حديث ري. ۲۰/۷/۹۰
 18. بررسي رويكرد بلاغت‌پژوهان زبان عربي و زبان‌شناسان به مقوله معاني اصلي و فرعي انشاي طلبي و مقايسه آن با يكديگر. مرضيه قربانخواني. مشاور. ۲۶/۶/۹۰
 19. الاستفهام في خطب نهج البلاغة (من منظور بلاغي). بتول صابري. مشاور. دانشگاه اصفهان. ۱۳۹۱
 20. شرح ۲۰ قصيده از ديوان طغرايي اصفهاني (از شماره ۲۱ تا ۴۰). مشاور. مريم نوري، دفاع ۲۸/۸/۹۲
 21. دراسة الأسلوب في السور المسبحات. فريبا قلعه سفيدي. مشاور. دفاع:  ۲۸/۷/۹۲
 22. ترجمة نيمة نخست کتاب: الترجمة وأدواتها- دراسات في النظرية والتطبيق. عاطفه صديقی. دفاع: ۳۱/۲/۹۳
 23. ترجمه کتاب هندسه المستويات اللسانية من المصادرالعربية. رحيم حروبی. ۱۳۹۳
 24. الفرس فی شعر ابی نواس. مريم اکبری. ۱۳۸۷
 25. زيبايي های وصف در شعر ابن معتز. زهرا زمانيان. ۱۳۸۸
 26. ترجمة معجم المصطلحات الدبلوماسية والسياسية. محمد عباس جادري. ۱۲/۱۲/۹۳
 27. بررسی تطبیقی بیگانگی و کارکردهای آن در دو رمان شریفیان و مستغانمی. ریحانه شیرازی. تصویب ۱۷/۵/۹۵

۸-۳. داوري رساله هاي کارشناسي ارشد:

 1. ترجمه و شرح باب پنجم مغني, جسن وحيد, . ۵/۱۲/۷۱. دانشگاه اصفهان.
 2. شرح حال و اشعار سيد حميري وابن فارض،غلامحسن محبي، ۲۷/۲/۷۲ . دانشگاه اصفهان
 3. شرح احوال وقصايد خليل مطران، زهرا سليمانپور.
 4. شرح آثار کميت بن زيد اسدي. مجيد صالح بيک, . ۱۹/۱۲/۷۱. دانشگاه اصفهان.
 5. شرح اشعار حسان بن ثابت. جمشيد نوذري. , ۲۰/۲/۷۲. دانشگاه اصفهان.
 6. شرح تلخيص البيان في مجازات القرآن. عبد الغائب نجاتي. . ۱۲/۷/۷۲. دانشگاه اصفهان.
 7. شرح لغات غريب نهج البلاغه، سيد اسماعيل نوري،.

http://www.ui.ac.ir/grd-sts/abstracts/fgn/main6.htm

 1. رساله کارشناسي ارشد علي حسين نظري. . دانشگاه اصفهان.
 2. رساله کارشناسي ارشد حسين دليران. . دانشگاه اصفهان
 3. الوجوه الإعرابية المستخرجة من تفسير الکشاف للزمخشري الجزء الثاني، صديقة پور هاشمي ۲۰/۱۱/۸۲، . دانشگاه اصفهان
 4. الوجوه الإعرابية المستخرجة من تفسير الکشاف للزمخشري الجزء الثالث، فاطمه شريفي، . دانشگاه اصفهان
 5. الوجوه الإعرابية المستخرجة من تفسير الكشاف للزمخشري، ابوذر قاسمي، ۲۷/۶/۸۴، ، دانشگاه اصفهان
 6. الضرورات الشعرية ومناقشتها في ديوان المتنبي, حسين بختيار, ۱/۸/۸۴, , دانشگاه اصفهان.
 7. مقايسة غزليات سعدي و تغزلات مجنون ليلي, غلامحسين جعفري, ۱۰/۷/۸۴,  , گروه فارسي دانشگاه اصفهان.
 8. اخلاقيات در انوار سهيلي با تکيه بر اخلاق ناصري. ريحانه حسيني، ادبيات فارسي. دانشگاه اصفهان. دفاع ۳۱/۱/۹۳
 9. نقش نمادهای ملی و مذهبی در شعر شاعران انقلاب اسلامی (صفارزاده، گرمارودی، مردانی). صديقه رضايي، گروه ادبيات فارسی دانشگاه اصفهان: ۱۹/۷/۹۳.
 10. المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية. معصومه فردايي. ۲۰/۷/۹۳
 11. أفکار جبران خليل جبران و فردريک نيتشه. دراسة مقارنة. علی فرهادی. ۲۹/۱۰/۹۳
 12. معناشناسي واژه كتاب در قرآن. سمانه ميرسعيدي مجد آبادي. ۲۰/۷/۱۳۹۴
 13. فن التقسيم في نهج البلاغة؛ دراسة‌ بلاغية دلالية. صديقه مهدي پور. دفاع: ۲۶/۸/۹۴
 14. جامعه پدرسالاري در داستان هاي هيفاء بيطار و زويا پيرزاد. زهرا حاج هاشمي. دفاع: ۲۸/۱۱/۹۴
 15. تحليل بازتاب آيه تجلي در متون منظوم عرفاني تا پايان قرن هفتم. نفيسه آقاخاني. دفاع: ۲۷/۱۱/۹۴

۸-۴. راهنمايي رساله هاي دکتري:

 1. النزعة التأويلية في شعر المهجر، رساله دکتري محمد رضا عزيزي پور، دانشگاه اصفهان.
 2. الإمام علي (ع) في أدب المسيحيين العرب المعاصرين, رساله دکتري خانم حکمت نيا, , دانشگاه اصفهان. دفاع ۲۲/۱۲/۹۰
 3. مکان در رمانهاي عربيبررسي مورد پژوهانه آثار طيب صالح. مريم اکبري. دانشگاه اصفهان . دفاع ۲۱/۹/۹۱.
 4. معناي نحوي ظروف در قرآن و برابريابي آن ها در فارسي. فاطمه گلي. استاد راهنماي اول. دانشگاه اصفهان. دفاع: ۱۳/۱۲/۹۳
 5. هنجار گريزي بياني در قرآن کريم. حميد عباس زاده.
 6. دراسة اجتماعية في شعر أبي نواس. آزاده منتظري. ۱۴/۱۱/۹۱
 7. دراسة أسلوبية في الصحيفة السجادية. زهرا قاسم پيوندی. استاد راهنمای دوم. دفاع: ۵/۱۲/۹۳
 8. مقايسه سازوکارهای فرهنگستان های عربی و فارسی در برخورد با وام واژه ها و هويت يابی اجتماعی واژگان مصوب. علی پاپی.
 9. گفتمان كاوي انتقادي در شعر خليل مطران. غلامرضا حقيقي.

۸-۵. مشاوه رساله هاي دکتري:

 1. الدلالة الصوتية في القرآن الکريم, رسالة دکتري آقاي ماجد نجاريان, , دانشگاه اصفهان.
 2. مکاتب خمري در شعر عربي و فارسي (نقد تطبيقي), رسالة دکتري آقاي تورج زيني وند, , دانشگاه اصفهان. دفاع: ۲/۷/۸۵
 3. الفرس في ديوان ابي نواس. مريم اکبري. دانشگاه اصفهان. دفاع ۲/۶/۱۳۸۷
 4. جماليات الوصف في شعر ابن المعتز. زهرا زمانيان. دانشگاه اصفهان. دفاع: ۲۸/۶/۱۳۸۸
 5. بررسي و مقايسه نظريه وحدت وجود نزد ابن عربي و اديبان مهجرشمالي. صحبت الله حسنوند. ۱۶/۴/۸۹
 6. من جماليات الاستعارة في القرآن الکريم. عبد الحسين خواجه علي. دانشگاه اصفهان. دفاع: ۲۸/۶/۹۰
 7. طباق و مقابله در علم بلاغت عربي پيداش و سير تحول آن. ريحانه ميرلوحي. . دانشگاه اصفهان. دفاع: ۲۰/۶/۹۱
 8. بررسي و مقايسه جملات شرطي در زبان عربي و فارسي. سميه کاظمي. دانشگاه اصفهان.
 9. سبک شناسي ۲۰ نامه از امام علي (ع). مريم جليليان. دانشگاه اصفهان. دفاع: ۱۲/۷/۹۳
 10. منهجيه شروح المعلقات. سميه حسنعليان. ۲۸/۶/۹۰
 11. فکرة المدينة الفاضلة أو اليوتوپيا لدي شعراء التفعيلة العراقيين والإيرانيين (دراسة مقارنة). محمد جعفر اصغري. دفاع: ۱/۱۲/۱۳۹۱.
 12. أسلوب الشرط بين العربية والفارسية (دراسة تقابلية). سميه کاظمی نجف آبادی. دفاع: ۲/۴/۹۳
 13. بررسي تكنيك هاي داستاني پسامدرن در عربي و فارسي (مطالعه موردي جمال الغيطاني و ابوتراب خسروي). روح الله مطلبي. تصويب: ۱۹/۸/۹۴
 14. مقارنة وتحليل روايتي قطعة من أوروبا لرضوي عاشور وخارطة الحب لأهداف سويف علي ضوء النظرية مابعد الاستعمارية. دفاع: ۲۸/۷/۹۴

۸-۶. داوري رساله هاي دکتري

 1. دراسة المدخل التواصلي في تدريس الأدب العربي المعاصر لطلاب العربية الإيرانيين. مريم جلايي. ۱۴/۱۱/۹۱
 2. بررسي شعر معاصر عربي در ايران از لحاظ ادبي و تاريخي (از قرن ۱۴ تا کنون). حميد باقري دهبارز. دفاع: ۵/۳/۹۳.
 3. دراسة نقدية في ترجمة حريري المنظومة لسينية البحتري. محمد رحيمي. دفاع ۱۴/۵/۹۳
 4. الإمام الحسين في أدب المسيحيين العرب المعاصرين. علي اصغر ياري اصطهباناتي. ۲۶/۱/۹۴
 5. مطالعه تطبيقي تقديم و تأخير در زبانشناسي كلاسيك عربي و زبانشناسي معاصر. مرضيه قربان خاني. ۵/۱۱/۱۳۹۴
 6. تقديم و تأخير در خطبه هاي نهج البلاغه. بختيار مجاز

 ۸-۷. داوري کتب و مقالات:

 1. داوري کتاب : النصوص العرفانية ومصطلحاته, سازمان سمت.
 2. داوري کتاب: المقتطف في الأدب العربي المعاصر, دانشگاه آزاد اسلامي
 3. داوري کتاب : زبانشناسي توحيدي. دانشگاه فردوسي مشهد.
 4. داوري کتاب شيوه نگارش مقالات ادبي. دانشگاه آزاد اسلامي. ۱۲/۳/۸۰.
 5. داوري مقالات همايش سياست و حکومت در سيره نظري امام علي (ع). دانشگاه آزاد شهرضا. ۲۱/۷/۷۹.
 6. داوري مقاله بلاغت حذف و ايجاز. مجله پژوهشي دانشکاه اصفهان. ۲۱/۱۰/۷۹
 7. داوری کتاب: پژوهشی در اسناد ديوان منسوب به امام علی (ع) . با حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه. ۲۵/۵/۹۳
 8. و ده ها داوري ديگر

 

۹.فهرست دروس تدريس شده

الف) دروس عمومي :

معارف اسلامي ۱- معارف اسلامي ۲ – متون اسلامي- اخلاق و تربيت اسلامي – تفسير موضوعي قرآن كريم

ب) در مقطع كارشناسي عربي:

قرائت متون عقلي ، قرائت متون كلامي،علوم بلاغي (۲)،علوم بلاغي (۱)،انشاء (۳)، النحو(۱)، الصرف(۱)، قرائت متون عرفاني، قرائت متون فقهي، قرائت متون تفسيري، امكالمة(۳)، نصوص نهج البلاغة، الجرائد والمجلات العربية، مكالمه(۲)، المكالمة(۱) ، تمرين صرف و نحو، علوم قرآني، تاريخ ادبيات از سقوط بغداد، متون نظم و نثر از سقوط بغداد، تلخيص المتون(۱)، متون حديث ونهج البلاغه، فقه اللغه، نامه نگاري. آشنايي با کشورهاي عربي، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، عروض و قافيه، روش تحقيق،

در مقطع كارشناسي ارشد عربي:

متون علمي اسلامي (۲)، متون نظم و نثر جاهلي  ، روش تحقيق وسمينار، متون علمي اسلامي(۱)، مقاله نويسي ومحاضره، متون نظم ونثر معاصر، متون نظم و نثر ازسقوط بغداد، تحقيق در معاني و بيان و بديع، تأثير متقابل زبان و ادبيات فارسي و عرب، کارگاه ترجمه فوري و همزمان از فارسي به عربي. کارگاه ترجمه فوري و همزمان از عربي به فارسي، سبک شناسي، شيوه مقاله نويسي به زبان عربي،

در مقطع دكتري عربي:

متون علمي اسلامي(فلسفه و عرفان)، متون نظم و نثر معاصر. تحليل نقد نظم و نثر دوره فترت، تحليل نقد نظم و نثر دوره معاصر، قرائت متون تفسيري قرآن کريم. تحقيق عالي علم بلاغت. سبک شناسي، تحليل زبانشناختي قرآن کريم. نقد و ارزيابي پژوهش هاي علمي.

در مقطع كارشناسي ادبيات فارسي:

قواعد عربي (۲)،  صرف(۲)، عربي(۴)، قرائت عربي(۲)، قرائت عربي(۵)

در مقطع كارشناسي ارشد ادبيات فارسي:

عربي (نثر عربي)،عربي (۳) ، نظم

در مقطع كارشناسي الهيات:

فلسفه غرب (۲)، فلسفه غرب (۱)، ترجمه از عربي به فارسي وبالعكس، قرائت متون معاصر، آشنايي با اديان بزرگ، فقه ۱، فقه ۳، اخلاق اختصاصي (۲), قرآن و نهج البلاغه

در مقطع كارشناسي ارشد الهيات:

منطق رياضي، فلسفه غرب (۲)، فلسفه غرب (۱)، –  متون فقهي معاصر – متون تفسيري معاصر

در مقطع دکتري الهيات (علوم قرآن و حديث):

زبان قرآن

در مقطع کارشناسي ارشد رشته نهج البلاغه:

متون ادبي در راستاي نهج البلاغه – نقد ادبي – تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي

توليد محتوا و تدريس در آموزش مجازي

درس نحو – دوره مجازي کارشناسي ارشد گروه نهج البلاغه دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) مشهد.

دروس تدريس شده در لبنان و سوريه:

الفلسفة الإشراقية(۱)، الفلسفة الإشراقية(۲)، الفلسفة المشائية(۲)، الفلسفة المشائية(۱) ، فلسفة ملاصدرا(۱)، فلسفة ملاصدرا(۲)، الكلام(۱)، المعارف الإسلامية(۲)، المعارف الإسلامية(۱)، الفارسية(۱)، المنطق(۱)، الفلسفة الإسلامية(۱)، العرفان(۲)، العرفان(۱)، الفارسية(۲)، الكلام(۲)، العلوم القرآنية، التفسير الفلسفي، الفلسفة وعلم النفس، أعلام الفلسفة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية(۲)

ارسال دیدگاه

*