فهرست مطالب

 1. مشخصات
 1. مدارج تحصيلي
 1. مطالعات حوزوي
 1. فعاليت هاي انقلابي

5.فعاليت‌هاي آموزشي

 1. فعاليت هاي اجرايي الف)ملي ب)بين المللي
 1. فعاليت‌هاي پژوهشي
7-1. مجلات 7-2. برگزاری همايش ها
7-3. کارگاه هاي آموزشي 7-4. طرح هاي پژوهشي 7-5. عضويت در کارگروه ها
7-6. جوايز – فعاليت هاي ادبي 7-7. کرسی نظريه پردازی 7-8.  کتاب ها

7-9. مقاله های علمي پژوهشي

7-10. مقاله های علمي ترويجي

7-11. مقاله های علمي فرهنگي

7-12. مقاله ها در نشريه پيام دانشگاه

7-13. مقالات در همايش هاي داخلي 7-14. مقالات در همايش هاي خارجي
7-15. نشست هاي علمي 7-16. جزوه های درسي

8.هدايت پايان نامه ها 

8-1. راهنمايي رساله هاي كارشناسي ارشد

8-2. مشاورت رساله هاي كارشناسي ارشد

8-3. داوري رساله هاي کارشناسي ارشد

8-4. راهنمايي رساله هاي دکتري 8-5. مشاوه رساله هاي دکتري

8-6. داوري رساله هاي دکتري

8-7. داوري کتب و مقالات

9.فهرست دروس تدريس شده

 

 1. مشخصات: محمد خاقاني اصفهاني فرزند كريم، متأهل و داراي دو فرزند، متولد 1337، اصفهان
 2. مدارج تحصيلي:
 • ديپلم در رشته ادبي: سال 1355، با معدل 03/18
 • كارشناسي: در رشته زبان و ادبيات عرب، دانشگاه اصفهان، با بالاترين معدل فارغ التحصيلي در سال1363(60/19)؛
 • كارشناسي ارشد در همين رشته از دانشگاه تربيت مدرس در سال 1367. عنوان رسالة کارشناسي ارشد: بررسي جملات خبري و انشائي.
 • دكتري در همين رشته از دانشگاه تهران در سال 1371. عنوان رساله دکتري: تحليل نکات بلاغي نهج البلاغه.
 1. مطالعات حوزوي
 • فقه : لمعتين در حوزه علمية قم نزد آية الله عبايي؛

       خارج فقه باب قضا در لبنان نزد آيه الله محمد حسين فضل الله؛

 • فلسفه : 2 سال درس اسفار نزد آيه الله جوادي آملي؛

      درس اشارات و تنبيهات نزد آيه الله حسن زاده آملي.

 1. فعاليتهاي انقلابي :

5.فعاليت‌هاي آموزشي

 1. تدريس در آموزش و پرورش: از 1359

2.شروع تدريس در دانشگاه اصفهان (حوزه معارف اسلامي) از سال 1362 تا 1367

 1. تدريس مكالمه عربي در حوزه علميه قم : سالهاي 63 و 64
 2. عضويت هيأت علمي نيمه وقت در دانشگاه آزاد اسلامي از:1378 تا 1390
 3. استخدام در دانشگاه اصفهان و عضويت در گروه زبان عربي اين دانشگاه : 1378 تا کنون
 4. تدريس به زبان عربي در شهرهاي بيروت و بعلبك لبنان در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد: از سال 1373 تا 1378 به مدت 5 سال.
 5. تدريس دروس عربي در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري در رشته زبان و ادبيات عربي، ادبيات فارسي و الهيات و معارف اسلامي تا كنون.
 6. تدريس دروس منطق، فلسفه،کلام و عرفان در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته هاي فلسفه، و الهيات.
 7. توليد محتوا و تدريس در دورة کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه بين المللی امام رضا (ع). مشهد مقدس سال های 92-94

 1. فعاليت هاي اجرايي:

الف) ملي:

 1. مسئوليت قسمت ارشاد اداره گزينش آموزش و پرورش استان اصفهان : سالهاي 60 و 61
 2. تأسيس و رياست دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر : از سال67 تا 75
 3. رياست مركز زبان‌‌آموزي دانشگاه اصفهان : از 12/10/1379 تا 29/12/1380
 4. تأسيس و رياست دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهركرد، و راه اندازي رشته هاي مترجمي زبان انگليسي و باستان شناسي وکارشناسي ارشد ادبيات فارسي : از 20/11/1380 تا 29/12/1381.

http://www.sku.ac.ir/Departments/Department_IntroduceForm.aspx?departmentID=7

 1. مديريت گروه عربي دانشگاه اصفهان: در سالهاي تحصيلي 82-83 و 83-84
 2. عضويت در هيأت مميزه دانشگاه اصفهان از مهر 90 تا شهريور 92
 3. مسؤول ترجمه و نظارت بر پرتال عربي دانشگاه اصفهان با ابلاغ رئيس دانشگاه 9/10/1391
 4. رئيس مركز آموزش زبان فارسي براي غير فارسي زبانان دانشگاه اصفهان. با ابلاغ رئيس دانشگاه از اسفند 94

ب) فعاليت هاي علمي و اجرايي بين المللي:

 1. تأسيس و سرپرستي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لبنان : از 73 تا 78
 2. راه اندازي و سرپرستي چندين دوره آموزش زبان فارسي در لبنان با همکاري رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: 73-78
 3. رياست دانشكده الهيات و معارف اسلامي واحد لبنان در شهرهاي بيروت و بعلبك در سالهاي73-78
 4. نماينده معين دانشگاه اصفهان در امور بين المللي دانشگاه هاي كشورهاي عربي زبان. با ابلاغ رئيس دانشگاه از 10/4/94
 5. تحصيل حوزوي خارج فقه باب قضا در لبنان نزد آيه الله محمد حسين فضل الله؛ سال 1374.
 6. تدريس به زبان عربي در شهرهاي بيروت و بعلبك لبنان در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد: از سال 1373 تا 1378 به مدت 5 سال.
 7. برگزاری دوره اول 100 ساعته مهارت های زبان عربی از طرف مؤسسة کويتی جائزة عبد العزيز البابطين برای استادان و دانشجويان دانشگاه اصفهان. ارديبهشت و خرداد 89.
 8. برگزاری دوره دوم 100 ساعته مهارت های زبان عربی از طرف مؤسسة کويتی جائزة عبد العزيز البابطين برای استادان و دانشجويان دانشگاه اصفهان. ارديبهشت و خرداد 93
 9. عضو هيأت تحريرية  مجله علمي پژوهشي بين المللي : «مجلة واتا العلمية الدولية للترجمة واللغات  از 86 تا 90
 10. عضو تحريريه مجله مرکز إحياء التراث العلمي العربي وابسته به دانشگاه بغداد. علمي پژوهشي بين المللي. با ابلاغ پروفسور عبدالله حميد العتابي مدير مرکز از تاريخ 13/3/2014
 11. عضو شوراي مشورتي مجله علمي پژوهشي بين المللي الدراسات الأدبية لبنان بيروت از سال 1391
 12. دبيرکل همايش بين المللي : « نقش اصفهان در توسعة علوم, فرهنگ و تمدن اسلامي» , آذر 85, دانشگاه اصفهان با همکاري برخي دانشگاه هاي کشورهاي عربي و اسلامي.
 13. دبير همايش بين المللي: « نقش زبان در گفتگوي تمدنها» 5 و 6 ارديبهشت 1383 – دانشگاه اصفهان.

http://www.dialoguecentre.org/Farsi/news%20detail%2011.htm

 1. مشاور در برگزاري همايش بين المللي : «جدلية الذات والآخر في عالم اليوم» , مجري : دانشگاه محمد بن عبد الله فاس در کشور مراکش, 7-9 ارديبهشت 85.
 2. مجري کارگاه آموزشي برون مرزي با عنوان: «قضايا الشعر العربي المعاصر»، در کشور کويت با همکاري دانشگاه کويت و مؤسسه عبد العزيز البابطين. 23/12/83 إلي 7/1/84

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=165432

 1. مجري طرح پژوهشي تدوين کتاب : «النظام العروضي للخليل بن أحمد الفراهيدي بين الأدبين العربي والفارسي» به سفارش کميسيون ملي فرهنگ و علوم (يونسکو) در کشور عمان. شروع از اسفند 84.
 2. رياست «کميته بين المللي حقوق زبانها و گفتگو» داراي پروانه کار بين المللي از اتحاديه اروپايي، ثبت شده در وزارت کشور اسپانيا به شماره 9563 به تاريخ 21 سپتامبر 2004 .
 3. عضويت در شوراي اجرايي شبكه جهاني مترجمين عرب. ورياست کميته هاي گفتگوي تمدنها و حقوق زبانها. آدرس الكترونيك:
 4.   http://khaqani.translatorscafe.com/cafe/TranslatorProfile.asp?UN=khaqani
 5. http://khaqani.translatorscafe.com
 6. عضويت در لينگويستيکس ليست

http://cf.linguistlist.org/cfdocs/new-website/LL-WorkingDirs/people/personal/get-personal-page2.cfm?PersonID=29635

 1. عضويت در شوراي اجرايي شبكه ترانسليترز كافي.:
 2. عضويت در کميته تنظيم مبادلات فرهنگي بين دانشگاه اصفهان و دانشگاه هاي سه کشور عربي سوريه، لبنان و اردن ، بازديد و مذاکره با رؤساي دانشگاههاي کشورهاي مزبور.، اسفند 1379.
 3. رياست کميته علمي همايش بين المللي نقش زبان در گفتگوي تمدنها، اصفهان، ارديبهشت 1383.
 4. برگزيده شدن قصايد عربي بنده جزو 15 شاعر برجسته در کنگره بين المللي ابن زيدون اندلسي در اسپانيا – قرطبه: 4 اکتبر 2004
 5. انتخاب دو قصيده عربي من و ارائه در دومين دوره جشنواره بهار شعر عربي، کويت مارس 2006
 6. مذاکره با هيأت آمريکايي Search for Common Ground
 7. مذاکره با رئيس دانشگاه کويت

http://www.topiranian.com/news/archives/002431.html

 1. ديدار با رييس دانشگاههای كويت.13/1/84
 2. ملاقات استاد حميد شباط شهردار فاس مغرب براي تنظيم قرارداد خواهرخواندكي بين شهرهاي فاس و اصفهان. 29 آوريل 2006 فاس.
 3. ملاقات با آقاي دكتر ياسين رواشدي مشاور نخست وزير بوسني هرزگوين براي تنظيم قرارداد خواهرخواندگي بين شهرهاي موستار و اصفهان. 30 آوريل 2006 . فاس . مغرب.
 4. شركت و سخنراني در هفته فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دمشق (تابستان 94) و مصاحبه با 14 شبكه تلويزيوني سوريه از جمله شبكه سما الفضائية
 5. رئيس تيم ايران در تدوين دانشنامه كويتي جهان اسلام. از 12/9/94.

 1. فعاليت‌هاي پژوهشي :

7-1. مجلات :

 1. عضو هيأت تحريريه فصلنامه النهج ارگان بنياد نهج البلاغه
 2. عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر کرمان تا 1392
 3. عضو هيأت تحريريه مجله علمي کاوشي نو در معارف قرآن – گروه علوم قرآني دانشگاه اصفهان  از 88 تا 91
 4. عضويت در هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي حديث پژوهشي دانشگاه کاشان از 88 تا 92.
 5. مسئول راه اندازي مجله علمي پژوهشي بحوث في اللغة العربية وآدابها ارگان دانشکده زبانهاي خارجي دانشگاه اصفهان با ابلاغ رئيس اداره انتشارات دانشگاه اصفهان, و عضويت در هيأت تحريريه آن با ابلاغ رياست دانشگاه
 6. عضو هيأت تحريريه مجله پژوهشنامه نقد ادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي
 7. عضو هيأت تحريريه مجله علمي پژوهشي کتاب قيّم، دانشگاه يزد از 10/9/89 تا مرداد 94
 8. عضو هيأت تحريريه دوفصلنامه علمي تخصصي : فقه و حقوق ارتباطات. پژوهشکده باقر العلوم(ع) قم.
 9. عضو تحريريه مجله نقد ادب معاصر عربی دانشگاه يزد
 10. سردبير مجله علمي پژوهشي بحوث في اللغة العربية وآدابها مجله گروه عربي دانشگاه اصفهان با ابلاغ رئيس دانشگاه اصفهان از تاريخ 6/8/92 به مدت 4 سال

7-2.  برگزاری همايش ها :

 1. دبير همايش ملي : «دومين همايش مديران گروه هاي عربي دانشگاه هاي کشور»، 11و12 تيرماه 1384، دانشگاه اصفهان.
 2. همکاري در برگزاري همايش ملي آموزش زبان و زبانشناسي دانشگاه تربيت مدرس تهران، آذر 1382.
 3. همکاري در برگزاري همايش ملي: «اولين همايش بررسي روشهاي آموزش زبان عربي در ايران»، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، 4 و5 آذر 1383.

7-3. برگزاری کارگاه هاي آموزشي :

 1. مجري ميزگرد علمي : «شبيه سازي انساني از منظر علم و دين», دانشگاه اصفهان, هفته پژوهش آذر 84
 2. مجري کارگاه آموزشي با عنوان: «زبانشناسي نوين و روزکردهاي آن در زبان عربي معاصر»، مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  21 و 22 خرداد 1383، معاونت آموزشي دانشگاه اصفهان.
 3. طراح و مدرس کارگاه آموزشي ترجمه از عربي به فارسي و بالعکس, اجرا توسط دانشگاه تربيت معلم آذربايجان. 19 بهمن 83.
 4. طراح و مدير کارگاه آموزشي بلاغت قديم و جديد. تهران . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. پاييز 1391
 5. تدريس در نشست علمي دانشگاه الزهراء (ع) با ارائه سخنراني با عنوان : في البلاغة العربية والأسلوبيات الحديثة. 28/1/1391
 6. مدرس کارگاه آموزشی: چگونگی کاربردی کردن دستورات قرآن کريم در جامعة دينی. حهاد دانشگاهی واحد اصفهان. نشست اول: 23/9/1393.
 7. مدرس کارگاه آموزشی: چگونگی کاربردی کردن دستورات قرآن کريم در جامعة دينی. حهاد دانشگاهی واحد اصفهان. نشست دوم: 9/10/1393.
 8. مدرس كارگاه آموزشي: تمدن نوين اسلامي با تكيه بر پيشينه عصر صفوي. برگزاركنندگان: قطب تاريخ دانشگاه اصفهان و سازمان بسيج اساتيد استان اصفهان. 28/11/1394. عنون تدريس دكتر خاقاني: همگرايي اقوام و ملل در ايجاد تمدن نوين اسلامي.

7-4. طرح هاي پژوهشي :

 1. اتمام طرح پژوهشي مصوب شوراي پژوهشي دانشگاه اصفهان، با عنوان : “زبان عربي از منظر زبانشناسي نوين”، از سال 81, که در هفته پژوهش سال 83 از طرف وزارت علوم به عنوان طرح پژوهشي برتر معرفي شد و جايزه گرفت.
 2. مجري طرح پژوهشي با عنوان: «تاريخ تحولات نحو عربي از آغاز تا کنون»، از سال 1383
 3. مجري طرح پژوهشي تدوين کتاب : «اصفهان في الماضي والحاضر والمستقبل», به سفارش ستاد نکوداشت اصفهان پايتخت فرهنگي جهان اسلام و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان اصفهان – شروع از بهمن 84.
 4. مجري طرح پژوهشي تدوين کتاب : «اخلاق و فناوري», به سفارش دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مرکز اصفهان, شروع از دي 84.
 5. مسئوليت تدوين طرح سند راهبردي رشته زبان و ادبيات عربي با نقشه راه ده ساله در افق 1404، با همكاري نهادهاي زير:
 • كميته برنامه ريزي زبان  و ادبيات عربي اداره كل برنامه ريزي آموزشي وزارت علوم
 • انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي
 • گروه عربي شوراي بررسي متون پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
 • گروه عربي سازمان سمت
 • مركز مطالعات و همكاري هاي علمي و بين المللي وزارت علوم
 1. اطلس اسلام در ايران. ارائه شده به معاونت علمي رياست جمهوري. دي 1394

7-5. عضويت در کارگروه ها :

 1. عضو هيأت مؤسس انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی  http://arabiciran.ir
 2. دبير کارگروه علمي فناوري ستاد اجرايي نکوداشت اصفهان: پايتخت فرهنگي جهان اسلام در سال 2006.
 3. عضويت در شوراي مرکزي «انجمن ايراني استادان زبان و ادبيات عربي» و مسؤول سايت مرکزي انجمن با آدرس: http://www.iaall.ir/
 4. عضويت در کميته تحصيلات تکميلي گروه عربي از سال 1370 با ابلاغ شماره 181/ع مورخ 30/9/70 مدير گروه
 5. عضويت در شوراي تخصصي گروه عربي از سال 1378 با ابلاغ شماره 1215/24 مورخ 16/8/78 رئيس دانشکده
 6. عضويت در کميته تحصيلات تکميلي دانشکده زبانهاي خارجي دانشگاه اصفهان 80-81 با ابلاغ شماره 1095/24 مورخ 23/7/79 رئيس دانشکده.
 7. عضويت در کميته سياستگزاري گروه عربي از 19/1/1380 با ابلاغ شماره 19/24 رئيس دانشکده.
 8. عضويت در مرکز فعاليتهاي قرآني دانشجويان وابسته به جهاد دانشگاهي واحد اصفهان، از 23/9/1382 با ابلاغ شماره 521/30/24ن رئيس مرکز.
 9. عضويت در کميته علوم انساني و هنر کميسيون نظارت وزارت علوم 1379 با ابلاغ شماره 39939/500 مورخ 27/10/79 دانشگاه صنعتي اصفهان.
 10. عضويت در کميته فرابخشي کميسيون نظارت وزارت علوم 1379 با ابلاغ شماره 40647/500 مورخ 27/10/79 دانشگاه صنعتي اصفهان
 11. عضويت در شوراي مرکزي زبان آموزي دانشگاه اصفهان: 79-80 با ابلاغ شماره 2015/24 مورخ 21/12/79 رئيس دانشکده.
 12. رياست کميته ارزيابي دروني گروه عربي: 81-82 با ابلاغ شماره 18170/8 مورخ 8/11/81 معاون آموزشي دانشگاه اصفهان
 13. رياست کميته سياستگذاري برنامه هاي درسي گروه عربي از 6/9/90
 14. عضو هيأت مميزه دانشگاه اصفهان با ابلاغ وزير علوم و تحقيقات و فناوري از 30/3/90
 15.   عضو كميسيون تخصصي گروه علوم انساني هيأت مميزه مشترك دانشگاه هاي كاشان و شهركرد 86-88
 16. عضو کميته دانشکده اي کرسي هاي نظريه پردازي و نقد و مناظره دانشگاه اصفهان
 17. عضو شوراي گروه عربي دفتر تبليغات اسلامي
 18. نماينده شوراي دانشگاه اصفهان در ستاد سياستگذاري برنامه هاي درسي
 19. عضو ستاد سياستگذاري برنامه هاي آموزشي دانشگاه اصفهان
 20. عضويت در کميته علوم و فناوري هاي شناختي دانشگاه اصفهان با ابلاغ معاون پژوهشي دانشگاه از 20/7/92
 21. عضو متخصص کارگروه توانايي علمي در گروه عربي و دانشکده معارف اهل البيت (ع). ابلاغ رئيس دانشگاه اصفهان. 7/3/93
 22. نماينده شوراي دانشگاه در ستاد سياستگذاري برنامه ريزي درسي.  ابلاغ توسط دبير شوراي دانشگاه: 15/4/1393.
 23. عضو گروه عربی شورای بررسی متون درسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

http://shmoton.ir/my_doc/ihcs/article/cv/khaqani.cv.PDF

 1. عضو كميته تخصصي زبان و ادبيات عربي دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم، با ابلاغ شماره 51075/21 مورخ 19/3/94 دكتر شريعتي نياسر معاون آموزشي وزير علوم.
 2. عضو شوراي سياست گذاري و برنامه ريزي درسي دانشكده زبان هاي خارجي دانشگاه اصفهان، از 20/8/94

7-6. جوايز :

 1. دريافت جايزه و لوح تقدير از معاون وزير ارشاد بخاطر برگزيده شدن طرح پژوهشي (زبان عربي از منظر زبانشناسي نوين) در مسابقه نهمين دوره پژوهش فرهنگي برگزيده سال. تهران: 25/9/1383
 2. برگزيده شدن قصايد عربي بنده جزو 15 شاعر برجسته در کنگره بين المللي ابن زيدون اندلسي در اسپانيا – قرطبه: 4 اکتبر 2004
 3. احراز رتبه سوم در بين 5 نفر برگزيده به عنوان استادان نمونه دانشگاه اصفهان از بين 480 نفر عضو هيأت علمي اين دانشگاه در سال 1384
 4. پژوهشگر برگزيده گروه عربي دانشگاه اصفهان. آذر 1389
 5. پژوهشگر برگزيده استاني و دريافت جايزه و لوح تقدير از استاندار اصفهان در هفته پژوهش آذر 90.
 6. پژوهشگر برگزيده گروه عربي دانشگاه اصفهان. آذر 1392
 7. احراز جايزه کتاب سال به خاطر تأليف کتاب (نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی) در خراسان رضوی هفدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب ناشران ايران. 5 – 8 آبان 1394
 8. جايزه مسابقه جهانی نوآوری فکری و ادبی سيد الأوصياء. برگزار کننده: دبيرخانه مسجد بزرگ کوفه. عراق 22/4/2016
 9. پژوهشگر برتر دانشکده زبان دانشگاه اصفهان، و معرفی به معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه بر اساس صورتجلسه دانشکده 2019/95/ج 12/7/95

فعاليت هاي ادبي:

 1. کسب رتبه اول کشوري در مسابقات شعر قرآن و عترت ويژة اعضاي هيأت علمي دانشگاه هاي کشور ، با ارائه شعر پژواک وحي، تهران: اسفند 1382
 2. انتخاب شعر ترنم وحي (ترجمه شعري سوره هاي جزء سي ام قرآن کريم) به عنوان اثر ويژه تأليفات قرآني در 29/2/1390 در دومين دوره مسابقات سراسري قرآن کريم در وزارت علوم.
 3. انتخاب دو قصيده عربي من و ارائه در دومين دوره جشنواره بهار شعر عربي، کويت مارس 2006
 4. ارائه شعر و سخنرانی در جشنواره شعر عربی ايران – کويت فروردين 93
 5. شعرخواني در شب شعر النادي الثقافي در مسقط عمان همراه با 3 شاعر ديگر از ايران و عمان. مسقط: 3/12/1394

http://alwatan.com/details/99828

http://www.alapn.com/ar/news.php?cat=2&id=45974

7-7. کرسی نظريه پردازی:

 1. اجلاسيه اول كرسی ترويجی نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی اسلامی در دانشگاه اصفهان
 2. اجلاسيه دوم كرسی ترويجی نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی اسلامی در دانشگاه اصفهان

http://tcui.ui.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=26&PageId=11492&codeV=2&tempname=Nazariye

 1. اجلاسيه سوم كرسی ترويجی نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی اسلامی در مدرسه علمی عالی نواب مشهد مقدس
 2. اجلاسيه چهارم كرسی ترويجی نشانه‌شناسی و زبان‌شناسی اسلامی در دانشگاه شيراز با حضور ناقدان: دکتر قاسم کاکايی ( استاد فلسفه اسلامی دانشگاه شيراز) و دکترعليرضا خرمايی (استاديار زبانشناسی دانشگاه شيراز) . 25/2/1391
 3. داوری كرسی آزاد انديشي اعجاز قرآن. دانشكده ادبيات دانشگاه اصفهان. 10/12/93
 4. كرسي نظريه پردازي با عنوان: نظريه بلاغي بيان و تبيين. ارانه در تاريخ 5/11/1394 در دانشگاه اصفهان با حضور ناقدان آقايان دكتر حسين آقاحسيني استاد گروه فارسي دانشگاه اصفهان و دكتر حسين كياني دانشيار گروه عربي دانشگاه شيراز.

http://arabiciran.ir/find.php?item=1.61.310.fa

http://korsi.farhangoelm.ir/News/33781

7-8.  کتاب ها:

رديف سال نشر نام کتاب ناشر محل نشر
1996 بينات دار التعارف بيروت image
1997 لغة الإعلام في الصحافة العربية والفارسية دار الروضة بيروت image
1998 المفردات الأجنبية في العربية والفارسية دار الروضة بيروت image
1999 أمر بين أمرين(ثنائيات الإنسان والكون)، دار الهادي بيروت image
1999 بينات (چاپ دوم با تعليقات)،

http://www.bahrainonline.org/showpost.php?p=698118&postcount=29

http://www.bahrainonline.org/showpost.php?p=698138&postcount=30

http://www.narjes-library.com/2013/12/blog-post_4120.html

http://www.ktaby.com/book-onebook-20991.html

دار الهادي بيروت image
1999 Evidences  (بينات به فرانسه)، با ترجمه د. عقيل الشيخ حسين دار الهادي بيروت image
2005 أمر بين أمرين (ثنائيات الإنسان والكون)

چاپ دوم

دانلود

دار الهادي بيروت
2006 عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي في الأدبين العربي والفارسي.

در شبكه واتا

اين کتاب توسط شورای بررسی متون عربی پژوهشگاه علوم انسانی نقد شده است:

انتشارات يونسکو. مسقط. عمان image
2012 الألسنية العربية

 http://bibfac.univ-tlemcen.dz/biblettre/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=6112

دار جرير عمان اردن image
1366 غلبه بر خوف (ترجمه كتاب : كيف نقهر الخوف)،  جهاد دانشگاهي تهران image
1376 جلوه هاي بلاغت در نهج البلاغه. اين کتاب به عنوان کتاب درسي در برخي دانشکده ها تدريس مي شود و منبع آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور در رشته نهج البلاغه معرفي شده است.  چاپ دوم در تابستان 90 همراه با انتشار نسخه الکترونيکي کتاب.

اين کتاب توسط شورای بررسی متون عربی پژوهشگاه علوم انسانی نقد شده است:

متن كامل در سايت تبيان

دانلود براي موبايل و تبلت با اندرويد – پي دي اف

بنياد نهج البلاغه تهران image
1377 فرهنگ رسانه انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تهران image
1378 بينات (چاپ سوم با تعليقات)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تهران image
1380 راز آيينه (مجموعه اشعار عربي و فارسي)، انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان image
1380 أصول الإدارة العامة (ترجمه كتاب: اصول ومباني مديريت دکتر عبد الله جاسبی)، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي تهران image
1380 نسبي‌گرايي در فيزيك و فلسفه انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان
1384 پژواك وحي : الفيه اي به زبان فارسي متشكل از 1000 بيت با يك قافيه و يك رديف (كه 4 برابر بزرگترين قصيده مردّف در تاريخ ادبيات فارسي است). شر جهاد دانشگاهي اصفهان image
1384 اصفهون نصفي جهون، حاوي مثنوي 270 بيتي در وصف اصفهان با لهجة اصفهاني.، جهاد دانشگاهي اصفهان image
1384 Relativism in Physics and Philosophy با ترجمه آقاي دکتر پيام عباسي انتشارات ارکان اصفهان image
1389 ديوان خاقاني اصفهاني پيام علوي اصفهان image
1390 جلوه هاي بلاغت در نهج البلاغه، چاپ دوم در تابستان 90 همراه با انتشار نسخه الکترونيکي کتاب.

متن كامل در سايت تبيان

دانلود براي موبايل و تبلت با اندرويد – پي دي اف

بنياد نهج البلاغه تهران
1390 نقد کتاب هاي عربي دوره راهنمايي مشترک با آقاي محمد اجاقي نشر ادب امروز اصفهان
1391 سيبويه؛ مبتکر نظام چند ارزشي جمله در جهان اسلام. فصل 33 از کتاب: سيبويه پژوهي خانه کتاب تهران
1391 اخلاق و تربيت يک فصل از کتاب: نشست هاي علمي پژوهشي جلد اول صص 155-171 انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم شعبه اصفهان
1392 نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی

http://www.islamic-rf.net/publication/#/Book/Grid

برگزيده دوازدهمين دوره انتخاب کتاب سال خراسان رضوی (کتاب نشانه شناسی و زبانشناسی اسلامی) در هفدهمين نمايشگاه بزرگ كتاب ناشران ايران. 5 – 8 آبان 1394

بنياد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی مشهد image
1389 اخلاق و فناوري دفتر تبليغات حوزة علمية قم واحد اصفهان
2015 لغة الإعلام في الصحافة‌العربية والفارسية

شابك: 9-728-988-964-978

مجمع ذخاير اسلامي

با همكاري دانشگاه اصفهان

قم
2015 التطورات النحوية في اللغة العربية من البداية حتي الآن

شابك: 2-730-988-964-978

مجمع ذخاير اسلامي

با همكاري دانشگاه اصفهان

قم

 

7-9. مقاله های علمي پژوهشي

 1. Evidences – اوراق جامعية، دانشگاه لبنان، السنة السابعة، العدد 20، 1999، صص 71-103
 2.  أدب المکاتبة في ردّ الإمام علي عليه السلام علي کتاب معاوية مشترک با خانم سيده ريحانه ميرلوحي. مجله بين المللي علوم انساني. سال 17. شماره 4. 2010. صص 1-18
 3. أسباب التشاؤم في شعر فوزي المعلوف – مشترک با دکتر محمد رضا عزيزي پور – مجلة مطارحات في اللغة والأدب – الجزائر – شماره 1 – 2010
 4. الإسلام وإشكالية العولمة اللغوية، مجله بين المللي العلوم الإنسانية، شماره 9(1) تهران، 1380
 5. آموزه هاي اخلاقي در شاهنامه فردوسي و تاريخ بيهقي. به اتفاق آقاي علي سينا رخشنده مند، پذيرش از مجله الدراسات الأدبية بخش فارسي دانشگاه لبنان.
 6. بحور قصيدة التفعيلة في الأدبين العربي والفارسي، باهمکاري کارشناس ارشد روح الله مطلبي، مجلة علمي پژوهشي زبان: ارگان دانشکده زبانهاي خارجي دانشگاه اصفهان، شماره 1. زمستان 86 صص: 121-131
 7. بررسي تطبيقي باده عرفاني در شعر حافظ و ابن فارض. مشترک با آقاي داوود نجاتي و آقاي رضا جعفري. مجله کاوش نامه ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي، شماره 9 سال 3. بهار 1392. صص1-28
 8. بررسي سبک شناختي شعر لاعب النرد محمود درويش. مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي. مشترک با خانم مريم اکبري. زمستان 89. شماره 17 صص 129-158.
 9. بررسي سبك‌شناختي فرمان حكومتي امام علي(ع) به مالك اشتر. مشترک با خانم زهرا قاسم پيوندي. مجله کتاب قيم دانشگاه يزد. شماره 3 سال 90
 10. بررسي علل کم علاقگي به درس عربي دبيرستان از ديدگاه دانش آموزان, مجله علمي پژوهشي انجمن ايراني تعليم و تربيت, پذيرش, 14/12/83 
 11. بررسي علل کم علاقگي به درس عربي دبيرستان از ديدگاه دانش آموزان, مجله علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، شماره 5. بهار و تابستان 1385. صص 89-107
 12. بررسي علل کم علاقگي دانش آموزان دبيرستان به درس عربي از ديدگاه دبيران شهر شيراز. محمد خاقاني؛ محمد‌جواد لياقت دار؛ طوبي اکيزه خو. المقالة 5، السنة 2، العدد 5، ربيع الاول 1427، فروردين 1385، الصفحة 89-108
 13. بررسي انتقادي کتاب في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية اثر دکتر سعد عبد العزيز مصلوح، پذيرش از مجله علمي پژوهشي پژوهشنامه انتقادي پژوهشگاه علوم انساني در 1/10/92.
 14. مقارنة بين ابن الرومي والخاقاني في تفسير المعاني، مشترک با دکتر تورج زيني وند. مجله علمي پژوهشي المورد. بغداد. وزارت فرهنگ جمهوري عراق. تاريخ صص: 35-43 شماره 35، 2008
 15. بينات، المنطلق، شماره 116-1996، بيروت .
 16. پارادايم حكمت و نقش آن در حل پارادوكس مطلقگرايي و نسبيگرايي، مجله علمي پژوهشي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، سال 46، شماره مسلسل186 بهار 1382، صص 65-81.  

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/241799

 1. تأثير امام علي بر شعر عرب، مجله علمي پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد،شماره 141، تابستان 82 . 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/71269

 1. تحليل بلاغي لأسلوب العقاد في خطاب کتاب: “سارة”. مشترک با دکتر خورسندي و دکتر ضيغمي و خانم بکايي. مجله دراسات في اللغة العربية وآدابها، دانشگاه سمنان، شماره 13 سال 1392. صص: 39-62
 2. التراث الديني في شعر سميح القاسم. مشترک خانم مريم جلايي. مجله دراسات في اللغة العربية وآدابها. دانشگاه سمنان. شماره 5 سال 1391 صص 1-27.
 3. تعليم اللغة العربية بين المنهج التقليدي والألسنية التوليدية والتحويلية، مجله آفاق الحضارة الإسلامية (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) شماره 13 سال هفتم ، فروردين 1383 صص 205-220
 4. جبر و اختيار در جهان بيني حافظ و معرّي. مشترک با آقايان داوود نجاتي و رضا جعفري. مجله گوهر گويا. سال چهارم، شماره دوم پياپي (14)، تابستان 1389، صص 1-22
 5. جستاري در جوامع الکلم نبوي از ديدگاه جاحظ در البيان والتبيين. مشترک با آقاي دکتر مهدي عابدي عضو هيأت علمي گروه عربي دانشگاه اصفهان، پذيرش از مجله لسان مبين. 1390
 6. جستاري دربارة دو واژة سکولاريسم و لائيتيسه وبرابرهاي فارسي و عربي اين دو. مشترک با آقاي حسين عباسي اصل. اديان و عرفان(مقالات و بررسيهاسابق)-دانشگاه تهران. شماره 1 صص 57-72 تابستان 1389
 7. جماليّه الانزياح البيانيّ في المفارقه القرآنيه مشترک با آقاي حميد عباس زاده. مجلة العلوم الإنسانية تربيت مدرس. چاپ 1391 شماره 3 صص133-148
 8. الخليل بن أحمد الفراهيدي وأثره في الشعر الفارسي، ، مجله الدراسات الأدبيه ارگان گروه فارسي دانشگاه لبنان, پاييز 1383, شماره 47
 9. الخليل بن أحمد في ميزان العقلية الفارسية، مجله بين المللي العلوم الإنسانية، شماره 11 (2). 1425. صص: 21-32
 10. خوشبيني در شعر ايليا أبوماضي و محمد سين شهريار. نشريه ادبيات تطبيقي دانشگاه شهيد باهنر کرمان. مشترک با آقاي محمد جعفر اصغري دانشجوي دکتري دانشگاه اصفهان. شماره دوم ساله اول. بهار 1389. صص 31-48
 11. الدعوة إلي التجديد، وحوارها مع الأصولية، مجله بين المللي العلوم الإنسانية، شماره 10(1) تهران، 1381
 12. دلالة المكان في رواية موسم الهجرة إلي الشمال. مشترک با خانم مريم اکبري. مجله اضاءات نقدية. اي اس سي و علمي پژوهشي. شماره 7 سال 2. 1433 صص9-29.
 13. زهاوي در آيينه سبک ادبي باروک. مشترک با آقاي عباس يداللهي دانشجوي دکتري دانشگاه اصفهان . مجله زبان و ادبيات عربي دانشگاه فردوسي مشهد. شماره 1 . پاييز و زمستان 1388 صص65-81
 14. سبک شناسي سوره مريم (ع) مشترک با آقاي محمد جعفر اصغري، دانشجوي دکتري . شماره 2 دوره جديد لسان مبين. دي 89.
 15. الطباق ومکانته في البلاغة العربية علي ضوء الشواهد القرآنية. مشترک با خانم دکتر ريحانه ميرلوحي و دکتر نجفي و دکتر ايرواني زاده. لسان مبين دانشگاه امام خميني. دوره 4 شماره 10 . زمستان 1391 صص 221-234
 16. العربية المعاصرة في خضم التطورات المتنوعة. مجله بين المللي العلوم الإنسانية سال سيزدهم. شماره سيزدهم(2). بهار 1427-2006. صص: 19-30 
 17. کارکرد واحدهاي زنجيري و زبرزنجيري در زبان عربي. مشترک با دکتر زرکوب و مريم جاويدي زبان پژوهي دانشگاه الزهراء. شماره 8 سال 4 بهار و تابستان 92. صص: 67-95
 18. مؤلفه هاي تصوير هنري در نامه سي و يکم نهج البلاغه. مشترک با آقاي حميد عباس زاده دانشجوي دکتري گروه عربي دانشگاه اصفهان. مجله علمي پژوهشي حديث پژوهي دانشگاه کاشان. شماره 5 – صص 247-272. 1/5/90
 19. مبادئ تعليم العربية: الإسهامات الممکنة للمقاربات الحديثة. مشترک با دکتر الجمعي أبوالعراس از عربستان و آمال فرفار از الجزاير. مجله دراسات دانشگاه سمنان. شماره 11. پاييز 91
 20. المجامع اللغوية العربية والفارسية ومبادئها في نقل المفردات الأجنبية، مجله بين المللي العلوم الإنسانية، شماره 9(3) تهران، 1381.
 21. المدائح النبوية.  مشترک با آقاي حسين قائمي اصل. مجلة المشکاة، المغرب. السنة 2007. العدد 48/49صص 42-57
 22. المديح النبوي في الشعر المهجري – مشترك با آقاي دكتر محمدرضا عزيزي پور –  مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي – شماره 9 – صص 15-35تابستان 87
 23. مقارنة بين العربية الفصيحة والعربية العامية. کاوش نامه (دانشگاه يزد) ضميمه شماره 17 . سال نهم پاييز و زمستان 1387 صص 181-206
 24. ملامح الوصل والفصل بين العربية والفارسية، مجلة الآداب الاجنبية – مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق – العدد 127 صيف 2006 
 25. المنطق التأويلي : منهجية نابعة من صميم الرؤية التوحيدية، نشر در مجله بين المللي العلوم الإنسانية، وابسته به وزارت علوم، سال هفتم، پاييز، شماره 9(4). 1381  
 26. منهج الزوزني في شرح المعلقات السبع. مشترک با آقاي دکتر ابن الرسول و خانم دکتر سميه حسنعليان. مجله علمي پژوهشي لسان مبين. شماره 5 پاييز 90
 27. المنهج السيميائي : آلية مقاربة الخطاب الشعري الحديث وإشکالياته. مشترک با دکتر رضا عامر از الجزاير. مجله دراسات في اللغة العربية وآدابها. دانشگاه سمنان. شماره 2 سال اول  1389. صص 63-84
 28. النقد الاجتماعي للأدب نشأته وتطوره. مجله اضاءات نقدية. اي اس سي. مشترک با خانم آزاده منتظري و خانم دکتر زرکوب. شماره 6تابستان 91. صص 151-172
 29. نقد کتاب إعادة قراءة القرآن لجاک بيرک الفرنسي، المنطلق، بيروت، العدد 117، شتاء 1997 صص176-190  
 30. ومضات أسلوبية في سورة الرحمن. مشترک با خانم مريم جليليان، مجله بحوث في اللغة العربية وآدابها. دانشگاه اصفهان. شماره 6 سال 2012. صص: 46-54
 31. تحليل و بررسي سوره «ضحي» با تکيه بر نقد فرماليسم. مشترک با محسن غلامحسين کهوري کارشناس ارشد عربي دانشگاه اصفهان. پژوهشنامه نقد ادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي. شماره 8 بهار و تابستان 1393. صص: 31-51
 32. بازتاب هنر تصوير بر سبک نامه‌های امام علی(ع) به معاويه. مشترک با مريم جليليان و دکتر منصوره زرکوب. پژوهشنامه نهج البلاغه، دوره 1 شماره 4 زمستان 1392. صص: 1-18
 33. ابن جنی، مجاز و اصالت حقيقت، مشترک با آقای اميرصالح معصومی و دکتر ابن الرسول. مجله زبان و ادبيات عربی دانشگاه فردوسی مشهد. شماره دهم. بهار و تابستان 93. صص 115-138
 34. تحليل بلاغی لأسلوب العقاد فی خطاب کتاب سارة، مشترک با آقای دکتر خورسندی آقاي دكتر ضيغمي، و خانم وجيهه سيده بکايي. مجله: دراسات فی اللغة العربية و آدابها » ربيع 1392 – العدد 13 صفحه – از 39 تا 62
 35. “تأکيد مجاز” و پيوند آن با “ابهام متن” مشترک با آقای اميرصالح معصومی.  مجله  فنون ادبی دانشگاه اصفهان مشترک با انجمن ترويج زبان و ادب پارسی. دوره 8 شماره 1. بهار 1395. صص: 15 – 26
 36. سبک شناسی دعای مکارم الأخلاق. مشترک با دکتر سيد محمدرضا ابن الرسول و زهرا قاسم پيوندی. فصلنامه علوم حديث. دوره 19، شماره 73، پاييز 1393، صص 3-27
 37. تجليات الانزياح في الصحيفة السجادية؛ دراسة أسلوبية. مشترک با دکتر ابن الرسول و خانم زهرا قاسم پيوندی. مجله اللغة العربية وآدابها. پرديس قم دانشگاه تهران. دوره 10، شماره 3، پاييز 1393. صص: 449-464
 38. تحليل لايه های درونی انديشه عقاد با گفتمان کاوی در کتاب ساره. مشترک با آقای دکتر محمود خورسندی و خانم وجيهه سيده بکايي. مجله لسان مبين. سال ششم. دوره جديد، شماره نوزدهم. بهار 1394. صص: 1-22
 39. استعاره از منظر بلاغت عربی و زبان شناسی شناختی. مشترک با خانم مرضيه قربان خانی، مجله انجمن ايرانی زبان و ادبيات عربی، شماره 35. تابستان 1394، صص: 101-122
 40. حبّ الإمام علي (ع) في الأدب المسيحي المعاصر (لبنان نموذجا). مشترک با خانم دکتر مريم حکمت نيا. مجله اللغة العربية دانشگاه تهران پرديس قم. دوره 10 شماره 2 تابستان 93. صص: 215-234
 41. نظرة جديدة إلي الموضوع الرئيس لسورة البقرة. مشترك با آقاي داود زرين پور. مجله علمي پژوهشي مجلة مركز إحياء‌ التراث العلمي العربي دانشگاه بغداد. العدد الثاني نيسان آيار حزيران 2015صص: 37-58 ISSN: 2221-5808  
 42. بررسي تطبيقي رمان جاي خالي سلوچ محمود دولت آبادي و داستان هاي كوتاه مارون عبود از ديدگاه ادبيات اقليمي. مشترك با آقاي حسن نجفي. كاوش نامه ادبيات تطبيقي (دانشگاه رازي كرمانشاه). سال چهارم. شماره 15. پاييز 1393. صص: 25-47
 43. توظيف استراتيجية تأليف الأشتات في تدريس البلاغة العربية. مشترك با آقاي دكترعطاء ابوجبين. بحوث في اللغة العربية دانشگاه اصفهان. سال هفتم. شماره 12، 1394. صص: 23-42
 44. نقدي معناشناختي بر ترجمه هاي فارسي واژه دون در قرآن كريم. مشترك با دكتر رضا شكراني و دكتر فاطمه گلي. دوماهنامه جستارهاي زباني دانشگاه تربيت مدرس. دوره 1 شماره 5 تیر و مرداد 89. صص: 1-21
 45. تحليل تطبيقي كاربست رئاليسم جادويي در دو رمان حارس المدينة الضائعة و كولي كنار آتش. مشترك با دكتر ابن الرسول و رقيه صاعدي. كاوش نامه ادبيات تطبيقي دانشگاه رازي كرمانشاه. سال پنجم شماره 17. بهار 1394. صص: 51-74
 46. نقش هنجارگريزي واژگاني در كشف لايه هاي معنايي قرآن کريم. مشترك با آقاي مهدي رجايي. مجله پژوهش هاي زبانشناختي قرآن كريم. شماره 6، پاييز و زمستان 1393. صص: 117-134
 47. التوظيف الفني في سيميائية الألوان عند ابن الرومي. مشترك با آقاي داود نجاتي. پژوهشنامه نقد ادب عربي دانشگاه شهيد بهشتي. دوره 5. شماره 9. پاييز و زمستان 93. صص: 31-68
 48. بررسي و نقد: في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية؛ آفاق جديدة. پژوهشنامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. سال پانزدهم، شماره 34. بهار 1394. صص: 63-76
 49. بررسي انتقادي كتاب البلاغة وتحليل الخطاب. پژوهشنامه انتقادي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. پذيرش: 4/6/94
 50. ابن الوردي وموقفه من لمجتمع المملوكي في الشام. مشترك با آقاي مجتبي كريمي و دكتر مهدي عابدي. مجله انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي. شماره 39. سال 12. شهریور 1395. صص: 87-108
 51. تراسل الحواس في القرآن الكريم. مشترك با آقاي حميد عباس زاده. مجله دراسات في اللغة العربية وآدابها. دانشگاه سمنان. شماره 21. سال ششم. بهار و تابستان 94. صص: 49-72
 52. روابط بينامتني نهج البلاغه با اشعار كلاسيك فارسي. مشترك با آقاي سيامك ظفري زاده. پژوهشنامه نهج البلاغه. دوره 3 شماره 11، پاييز 94. صص: 35-54
 53. اختلاف معنا در جناس تام. مشترک با آقای دکتر محمد رحیمی و آقای محمد اجاقی. پذيرش از مجله فنون ادبی خرداد 95
 54. انعکاس الذکاءات المتعددة‌ و‌الأهداف المعرفیّة فی کتاب العربیة للصّفّ الثامن مشترک با دکتر امیر قمرانی و محمد اجاقی. پذیرش از مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی. 30/5/95
 55. تحلیل محتوی کتب العربیه فی الثانویه الأولی علی ضوء أنموذج الذکاءات المتعدده‌ـ‌الأهداف المعرفیّه. مشترک با آقای محمد اجاقی و دکتر امیر قمرانی. پذيرش از مجله بحوث في اللغة العربية دانشگاه اصفهان شهریور 95
 56. معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی. مشترک با خانم فاطمه گلی و دکتر رضا شکرانی، مجله پژوهش های زبانشناختی قرآن کریم، شماره 8 پاييز و زمستان 1394. صص: 59-76

 

7-10. مقاله های علمي ترويجي

 1. الاحتفال باليوبيل الذهبي للإسلام في کوريا – سيئول – کوريا الجنوبية – 9-14 أوکتوبر 2006 – مجلة آفاق الحضارة الإسلامية – السنة التاسعة – العدد التاسع عشر – صص 660- 667. فروردين 1386 
 2. تربيت يا تزکيه: چالشي بزرگ در اخلاق اسلامي، فصلنامه علمي تخصصي اخلاق، حوزه اصفهان،دوره 2 شماره 25، سال 1390، صص 155-169
 3. ترجمة : القرآن والنظرات السيميائية، مجلة الثقافة الإسلامية، دمشق العدد 86، 2000م صص: 10-24
 4. تطورات العربية الشفهية المعاصرة، مجله آفاق الحضارةالإسلامية العالمية . شماره 23 . 1430- سال 12 – صص: 309-322
 5. گزارش علمي دومين همايش مديران گروه هاي عربي دانشگاه هاي کشور، نشريه: نامه علوم انساني، شماره 13: زمستان 84 و بهار 85، صص177 – 186
 6. قراءة في علل غيبة المهدي، مجله علمي ترويجي آفاق الحضارة الإسلامية (پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي) شماره 14 سال هفتم ، مهر 1383. صص 243 – 258
 7. مقاربة ألسنية بين تشومسكي وسيبويه، مجله زبان و علوم قرآن، دانشگاه شهيد چمران، شماره 5 و 6: بهار و تابستان 80

 

7-11. مقاله های علمي فرهنگي

الفرد أم المجتمع، البلاد، 210-1994

كيف ندعو الله في أفضل الشهور؟ البلاد، 221-1995   

الأصالة والتجديد في الواقع والمرتجي، السفير الثقافي لبنان 1999                         

ترجمه مقاله: آينده تمدن ها نگاهي به نظريه ساموئل هنتنگتون، مجله سروش، تهران 1376، صص 7-13.

يک فرصت طلايي, ويژه نامه نکوداشت اصفهان, پايتخت فرهنگي جهان اسلام, از انتشارات شهرداري اصفهان, دي 84.

وحدت اسلامي از واقعيتهاي تلخ تا آرمان هاي شيرين, روزنامه همشهري بهمن 84

تعليم العربية من منطلق اللسانيات الحديثة نشر في الملحق الثقافي من جريدة الدستور الأردنية25 جون 2010 ملحق الدستور الثقافي كاملاً.

الحوزة والجامعة بين الماضي والحاضر، مجلة الرصد – بيروت، 1995

دور الحوزة والجامعة في الاجتهاد والمرجعية، الرصد50-1995     

عالمية اللغة العربية؛ إيران نموذجا. مجلة جسور. العدد الثاني 

اشعار

إلی النبيّ محمّد/سروده تقديم به محضر رسول الله

المغرب الخضراء

7-12. مقاله ها در نشريه پيام دانشگاه (ارگان دانشگاه اصفهان) در سال 1355- 1356 در دوران تحصيل در مقطع کارشناسي

 1. چاپ مقاله دانشجوي رشته زبان و ادبيات عربي (محمد خاقاني اصفهاني) در ستون آزاد نشريه اخبار دانشگاه با عنوان «روش صحيح ارزشيابي چيست؟»
 2. چاپ مقاله دانشجوي رشته زبان و ادبيات عربي (محمد خاقاني اصفهاني) در ستون آزاد نشريه اخبار دانشگاه با عنوان «تضاد غريزه و وجدان اخلاقي»
 3. چاپ مقاله دانشجوي رشته زبان و ادبيات عربي (محمد خاقاني اصفهاني) در ستون آزاد نشريه اخبار دانشگاه با عنوان «اهميت زبان فارسي عمومي در مرحله دانشگاهي»
 4. چاپ مقاله دانشجوي رشته زبان و ادبيات عربي (محمد خاقاني اصفهاني) در ستون آزاد نشريه اخبار دانشگاه با عنوان «دانشگاه مركز آمادگي جوانان براي قبول مسئوليت».

7-13. مقالات در همايش هاي داخلي :

 1. ارزيابي طبيعت در عرفان امام خميني و فلسفه صدر المتألهين، همايش جهاني حكيم صدر المتألهين، تهران، محل اجلاس سران28/2/78

http://alkindi.ideo-cairo.org/controller.php?action=SearchNotice&noticeId=74106

 1. مکتب سالاري و مردم سالاري از منظر امام علي (ع)، هفته پژوهش، دانشگاه اصفهان، آذر 1379
 2. اللغة العربية في خضم التطورات المتنوعة، همايش آموزش زبان عربي، سنندج، 1382.
 3. سنت‌گرايي و نوگرايي در مرام مولا علي (ع. همايش دين و دنيا از منظر امام علي (ع). دانشگاه علوم پزشکي اصفهان. 1379
 4. نوگرايي و سنت گرايي در مرام مولا علي (ع)، اولين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان، تهران، 1381. مجموعه خلاصه مقالات، صص60و61

http://dbase.irandoc.ac.ir/00268/00268945.htm 

 1. امام علي (ع): اسطوره اضداد، دومين جشنواره نهج البلاغه دانشگاهيان، تهران، 1382،  
 2. المجامع اللغوية العربية والفارسية، همايش بررسي آثار متقابل عربي و فارسي، دانشگاه الزهراء، 1380.
 3. تعليم اللغة العربية بين المنهج التقليدي والألسنية التوليدية والتحويلية، همايش زبان و زبانشناسي، دانشگاه تربيت مدرس تهران، آذر 1382.
 4. زبانشناسي در پارادايم انديشه اسلامي، همايش بين المللي نقش زبان در گفتگوي تمدنها، اصفهان، 5و6 ارديبهشت 1383, ص 108 خلاصه مقالات  
 5. التنوع اللغوي وحوار الحضارات، همايش بين المللي نقش زبان در گفتگوي تمدنها، اصفهان، 5و6 ارديبهشت 1383
 6. مقارنة بين حسان بن ثابت و الخاقاني الشرواني، مشترک با آقاي زيني وند, همايش بين المللي نقش زبان در گفتگوي تمدنها، اصفهان، 5و6 ارديبهشت 1383, ص 135 خلاصه مقالات.
 7. العربية الفصيحة والعربية العامية، همايش بررسي روشهاي آموزش زبان عربي در ايران، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز: 4 و 5 آذر 1383  
 1. التطور اللغوي في العربية المعاصرة، هفته پژوهش، دانشگاه اصفهان، 20/9/1380
 2. العربية في عالم اليوم، هفته پژوهش، دانشگاه اصفهان، 22/9/1383
 3. زبان عربي و چالشهاي جهان معاصر، هفته پژوهش، دانشگاه کاشان، 23/9/1383
 4. تلاشهاي صورت گرفته براي تغيير نام خليج فارس، اهداف-پيامدها، همايش بين المللي : خليج فارس در گسترة تاريخ، 3و4 خرداد 1384، گروه تاريخ دانشگاه اصفهان.
 5. ارزيابي دروني گروه عربي دانشگاه اصفهان, دستاوردها و چشم اندازها, دومين همايش ارزيابي دروني براي ارتقاء, 25 ارديبهشت 85, گروه مديريت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تهران.   منتشرشدهدرمجموعهمقالاتسازمانسنجشآموزشکشورشهريور 1386 – صص: 321-328
 6. الألسنية العربية في مرحلة الدکتوراه, مجموعه مقالات همايش ملي: دومين همايش مديران گروه هاي عربي دانشگاه هاي کشور, اصفهان: 11و12 تيرماه 1384, صص: 154-166.
 7. اصفهان عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي. هفته پژوهش دانشگاه اصفهان 25-19 آذر 1384 مجموعه خلاصه مقالات هشتمين هفته پژوهش ص 47  
 8. العروض العربي والفارسي وصلته بالمقامات الموسيقية الإيرانية والعربية. همايش: من النقد الأدبي الحديث إلي الأدب المقارن. دانشگاه الزهراء 11 تا 13 شهريور 1385
 9. خطايي بزرگ درآموزش وپرورش کشورهاي اسلامي. همايش بين المللي تعليم وتربيت کشورهاي اسلامي20 آذر 1385 . دانشگاه اصفهان
 10. دراسةالمسائل البلاغية في شعر عماد الدين الکاتب الإصفهاني. همايش بين المللي نقش اصفهان در توسعه زبان وادبيات عربي. دانشگاه اصفهان. 21 آذر 1385 صص 366-372
 11. علاقة النحو بالبلاغة في ضوء الألسنية الحديثة. هفته پژوهش. 7/12/1385. دانشگاه اصفهان. مجموعه خلاصه مقالات نهمين هفته پژوهش. ص 274
 12. التعريب بين العربية والفارسية. همايش تأثير متقابل ادبيات عرب و ادبيات فارسي. دانشگاه الزهراء تهران. 15/8/1380
 13. تصحيح مسار تعليم النحو علي اساس توافر المقولات النحوية . سومين همايش سراسري مديران گروه هاي زبان وادبيات عربي ايران . تيرماه  86 دانشگاه بوعلي  همدان – صص 77-115 از كتاب خلاصه مقالات همايش

http://64.233.183.104/search?q=cache:h5kOJEd1L2EJ:www.basu.ac.ir/files/arabi.doc+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A&hl=en&ct=clnk&cd=62 

 1. هل العربية أفضل اللغات؟. همايش هفته پژوهش دانشگاه اصفهان . گروه عربي ، 28 آذر 1386
 2. شبيه سازي از منظر اديان. همايش هفته پژوهش 27 آذر 86. گروه زيست شناسي دانشگاه اصفهان.
 3. بلاغت و سبک شناسي در نهج البلاغه: سخنراني در سلسله نشست هاي تخصصي سراي اهل قلم با دعوت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در محل نمايشگاه بين المللي کتاب تهران. 14/2/1387

http://www.ibna.ir/vdch6inz.23nw6dftt2.html

 1. ارائه مقاله با عنوان”  بررسي چالش هاي اخلاق زيستي و راهبردهاي برون رفت از آنها از ديد پارادايم غرب و اسلام معاصر” براي سخنراني در دهمين اجلاس آسيايي اخلاق زيستي وچهارمين نشست آسيايي – اقيانوسيه يونسكو در حوزه اخلاق مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكيزمان ارائه: دوشنبه 7/1/88 – بيمارستان امام خميني تهرانبرنامه سخنراني ها
 2. ارايه مقاله : بين البلاغه التقليديه والاسلوبيات الحديثه – جهارمين همايش مديران كروه هاي زبان عربي كشور – دانشكاه رازي كرمانشاه – 23تير 1388 ص51
 3. دور القرآن الکريم في تأسيس اللسانيات العربية. مجموعه مقالات بيست و هفتمين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم. 23/4/89. سازمان اوقاف و امور خيريه. تهران. صص: 191-229
 4. اسلوب قصيده قمر الظهيره احمد دحبور مشترک با خانم آزاده منتظري . همايش ادبيات مقاومت در لبنان. 14/8/88
 5. بررسي تطبيقي توانمندي زبانهاي فارسي و عربي در واژه سازي. هفته پژوهش دانشگاه اصفهان. 6/10/89
 6. مکانة العربية في عالم اليوم. سخنراني در دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه اصفهان. 2/9/89
 7. نقد تقابلي قرآن در آيه 26 سوره بقره با رويكرد نحوي و زبان شناسي پذيرش در هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران. مشترک با خانم فاطمه گلي چکيده مقاله در ص 253

     http://www.ispl.ir/publication/natayej.pdf  

 1. مباني رويکردي مبتني بر جهان بيني اسلامي به ماهيت زبان. جلد اول مجموعه مقالات دومين کنگره ملي علوم انساني. تهران 1391. صص 191-229
 2. التناص بين البلاغة القديمة والجديدة. هفته پژوهش. دانشگاه اصفهان. 25/9/92.
 3. التناص الديني عند عماد الدين الإصفهاني. مشترک با دانشجوي دکتري مجتبي کريمي. همايش ملی بينامتنيت. قم. 1393
 4. روابط بينامتنی نهج­البلاغه با سروده­های شاعران پارسی­گو». مشترک با دانشجوی دکتری سيامک ظفری زاده. همايش ملی بينامتنيت. قم. 1393
 5. امام علی (ع) و جامعيت اضداد. همايش: دهه فرهنگ از روشنای عشق تا تجلی ولايت. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس. 14/7/93
 6. بررسی و نقد برابرنهاده های “بين” در ترجمه های فارسی قرآن کريم. همايش بين المللی ترجمه قرآن. پژوهشکده مطالعات ترجمه دانشگاه تهران. مشترک با خانم فاطمه گلی و دکتر رضا شکرانی. 25 و 26/9/93
 7. سخنرانی در هفته پژوهش با عنوان: في رحاب الاستعارة. دانشگاه اصفهان. 24/9/93
 8. سخنرانی در هفته پژوهش با عنوان: زبان و دين. دانشکده معارف اهل بيت. دانشگاه اصفهان. 24/9/93
 9. سخنرانی در همايش: زبان و تفاهم.  20/12/88  محل برگزاری: سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی
 10. سخنراني در افتتاحيه اولين همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق. تهران. كتابخانه ملي ايران. 16/12/93
 11. امكان سازواري دانشگاه اسلامي، مشترك با دكتر نوروزي و مريم خاقاني اصفهاني، ششمين كنفرانس بين المللي انجمن فلسفه تعليم و تربيت ايران، 12 و 13/8/94(رديف21 ID:615  )
 12. گويش عربي ايل خمسه از منظر زبانشناسي. مشترك با آقاي يدالله حيدري. مجموعه مقالات همايش ملي جايگاه فارس در عرضه زبان و ادبيات عربي.  22/7/94. ج1. صص: 291-316

7-14. مقالات در همايش هاي خارجي:

1لبنان: تقويم الجسم عند الإمام الخميني، مؤتمر العرفان عند الإمام الخميني، بيروتقاعة اليونسكو،1999ـ(خرداد 78) مجموعة مقالات أعمال مؤتمر العرفان، صص 135-157

http ://www. shahrodi.com/al-menhaj/ALMEN14/menzar13.htm  

2. لبنان: علل الغيبة وحكمتها، مؤتمر اليوم الموعود، بعلبك قاعة الإمام الخميني، 2/4/78 (1999)

3. لبنان: نماذج من الشهيد والشهادة في الثورة الإسلامية، مركز الإمام الخميني الثقافي – بيروت، 7 محرم1417

4.   لبنان: جمال المرأة وجلالها، حزب الله لبنان، 6/4/1994

5.   لبنان: الحوزة والجامعة بين الماضي والحاضر، مركز الإمام الخميني الثقافي – بيروت، 29/12/1995

6.   سوريه: الإسلام وإشكالية العولمة اللغوية، ارائة كنفرانس در دانشگاه حلب سوريه. سمينار روابط ايران و عرب

7.   بحرين: إلقاء قصيدة في مؤتمر علي بن المقرب العيوني، مؤسسة الإبداع الشعري، البحرين، 2002

8.  اردن: الدعوة إلي التجديد، وحوارها مع الأصولية، ارائة كنفرانس در همايش منطقهاي دانشگاه يرموك اردن (1380، تموز 2001)،

9.  مغرب: الخليل بن أحمد الفراهيدي وأثره في الشعر الفارسي، همايش خليل بن احمد، فاس كشور مغرب، اكتبر 2003

http://www.jordan.jo/News/wmview.php?ArtID=6076

http://www.alwatan.com/graphics/2003/10oct/12.10/dailyhtml/culture.html#1

10.اسپانيا: شرکت در همايش بين المللي ابن زيدون الأندلسي در قرطبه اسپانيا، با ارائه دو قصيده عربي برگزيده از قصايد اينجانب (4-8 اکتبر 2004).

http://www.jordan.jo/News/wmprint.php?ArtID=6076

11.کويت: التواصل الثقافي بين العرب والإيرانيين،در مقر رابطة الأدباء الکويتيين فروردين 1385

http://www.alwatan.com/graphics/2005/03mar/27.3/dailyhtml/culture.html#3

12.مغرب: مناهج تدريس اللغة العربية في الجامعات الإيرانية. همايش بين المللي اللغة العربية ومتطلبات التهيئ اللغوي . معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط . 27 و28 أبريل 2006،

13.مغرب: جدلية الذات والآخر في منظومتنا التوحيدية. همايش بين المللي جدلية الذات والآخر. فاس. مغرب. 27-29 آوريل 2006

14.فرانسه: عروض الخليل بن أحمد الفراهيدي وأثره علي اللغات الأخري. يونسکو. پاريس. 6-9 ژوئن 2006

15.کره جنوبي: المنظور الإسلامي وتطبيقاته في حوار الحضارات، همايش بين المللي : حوار الحضارات والثقافات ، مسقط ، عمان ، 10-14 أغسطس 2006 .

http://www.alwatan.com/graphics/2006/08aug/14.8/dailyhtml/culture.html#1  

16.کره جنوبي: حوار الحضارات، واقعه ومستقبله، همايش بين المللي اسلام و خاورميانه، انجمن بين الملي کره و خاورميانه، سئول، کره جنوبي، 9-14 اکتبر 2006.

17.کره جنوبي: صورة المرأة في الإسلام با همکاري خانم فخري مداحيان،سئول، 9-14 اکتبر 2006

18.مصر: عالمية اللغة العربية، إيران نموذجا. همايش بين المللي لغة الطفل العربي في عصر العولمة. المجلس العربي للطفولة والتنمية. القاهرة . مصر . 19/2/2007. صص147-148 کتاب خلاصه مقالات همايش صص: 867-890

http://glo110.blogfa.com/post-357.aspx 

19.عمان: اللغة العربية ثابتة أم متغيرة؟ دانشگاه سلطان فابوس عمان – 20 ماه مي 2007

20.اندونزي: تطور أساليب الجملة العربية – المؤتمر الدولي عن: اللغة العربية والأدب الإسلامي منهجا وتطورا -نظمه جامعة باندونج التربوية واتحاد مدرسي اللغة العربيةبأندنيزيا- أغسطس 2007

21.مالزي: الاقتراض من العربية في اللغة الفارسية – المؤتمر العالمي عن اسهامات اللغة والأب في البناء الحضاري للأمة الإسلامية – نظمته الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

22.مغرب: هل العربية أفضل اللغات به همايش بين المللي اللغة العربية والتنمية البشرية شهر وجده کشور مراکش27-29 فروردين 1387

23.کويت: تعليم اللغة العربية في ايران، در همايش بين المللي دانشکده ادبيات دانشگاه کويت با عنوان: التواصل الحضاري العالمي؛الهند وإيران نموذجا- 24-27 دسامبر 2007 چاپ شده در جلد 2 مجموعه مقالات همايش – صص 427-449

http://kuwait.icro.ir/?c=newsShow&NewsId=531936&t=4

24.عراق: مشروع التقويم الدخلي لقسم اللغة العربية في جامعةاصفهان؛ النتائج والتوصيات. المؤتمر الدولي عن التعليم العالي في العراق – أربيل – صص: 153-154 من مجموعة ملخصات الأبحاث – 11-13/12/2007

International Conference on HE in IraqConclusions & Recommendations- Erbil, 2007

http://www.wmin.ac.uk/iraq-he/Conference%20Erbil%2007/Conference-Abstracts.pdf

25.الجزائر: تعليم اللغة العربية في إيران قديما وحديثا – الندوة الدولية حول: تحديث العربية ومستقبلها في سوق لغات العالم: الراهن والمطلوب”المنعقدة بالجزائر يومي:  25 و 26 فيفري 2009الخبر علي صفحةالجزيرة نت:

26.کويت: راه يابي به دومين جشنواره شعر عربي در كويت در بين 10 شاعر منتخب از كشورهاي عربي – 22 و23 مارس 2009

http://www.albabtainprize.org/default.aspx?pageId=153&nid=2454

http://www.albabtainprize.org/Default.aspx?nid=2447&pageId=153

 1. ترکيه: مقاله کامل ثبت شده در “ال زوير”

Global Conference on Linguistics an Foreign Language Teaching LINELT 2014                                     

        The Semantic Succession and juxtaposition relations Between (“Bain”) in Quran          

Fatemeh Goli, Mohammad Khaghani  

http://www.globalcenter.info/linelt/wp-content/uploads/2013/06/linelt_29.111.pdf

SESSION – IV; 14:00 – 16:00Hall 3,

 1. سوريه: صورة أدب المقاومة في إيران بعد الثورة الإسلامية. الأسبوع الثقافي.  المسشارية الثقافية في دمشق: خان أسعد پاشا. 10/2/94
 2. عمان: المنظور الإسلامي وتطبيقاته في حوار الحضارات. 7 نوامبر 2009. نزوي عمان. برگزار كننده كنفرانس بين المللي: سازمان آيسسكو
 3.  الحوار العربي الإيراني ودوره في خلق الحضارة الجديدة. نشست علمي گفتگوهاي ايراني عربي در دانشگاه منوبه تونس در تاريخ 23/10/1394.

7-15. نشست هاي علمي

 1. ارائه سخنراني با عنوان نشانه شناسي اسلامي. دانشکده زبان هاي خارجي دانشگاه اصفهان. 1391.
 2. ارائه سخنراني با عنوان في البلاغة العربية والأسلوبيات الحديثة. دانشگاه الزهراء. 28/1/1392.
 3. ارائه سخنراني با عنوان: سبک شناسي نهج البلاغه، بنياد نهج البلاغه شعبه مشهد. 5/10/92
 4. گذراندن 8 ساعت نشست تخصصي ادبيات معاصر عربي در نظام آموزش عالي. پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. 30/8/92
 5. ارائه سخنرانی با عنوان: حماسه حسينی و چالش سلفی گری. معاونت فرهنگی دانشکده زبان های خارجی دانشگاه اصفهان . 17/9/93
 6. ارائه سخنراني در مورد طرح شوراي عالي زبان و ادبيات عربي. در اختتاميه همايش ملي كارآفريني و تجاري سازي در رشته زبان عربي. دانشگاه سمنان. 14/12/93.
 7. ارائه سخنراني در افتتاحيه همايش بين المللي ميراث مشترك ايران و عراق. تهران. كتابخانه ملي ايران. 16/12/93

 7-16. جزوه های درسي

1.محاضرات في العرفان (درس  قرائت متون عرفاني)، بيروت: 1999؛

 1. محاضرات في علم الكلام (درس قرائت متون كلامي)، بيروت: 1997؛
 2. شرح ميمية ابن فارض مصري (درس قرائت متون عرفاني)، دانشگاه اصفهان: 1371؛
 3. فن القصة (درس تاريخ ادبيات معاصر)، دانشگاه اصفهان: 1372.
 4. في إثبات توحيد واجب الوجود وإبطال وحدة الوجود، تحقيق نسخه خطي قاضي سعيد الجيلاني، 1372
 5. جزوه درسي علوم القرآن تدريس شده در دانشگاه اصفهان
 6. جزوه درسي بررسي اوضاع عراق، منتشر شده در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ، 1360

8.هدايت پايان نامه ها 

8-1. راهنمايي رساله هاي كارشناسي ارشد:

 1. تشبيه در نهج البلاغه،اشرف فولادگر،اصفهان، دفاع: 1373
 2. جلوه هاي مجاز در نهج البلاغه (از خطبه 1 تا 110)،جمال ايزدي، دانشگاه اصفهان. دفاع 1/3/73
 3. بررسي كنايه در نهج البلاغه، غلامرضا رستمي، دانشگاه اصفهان، .دفاع 1373
 4. شرح وتفسير حديث : “لا جبر ولا تفويض”، رباني،واحد نجف آباد،
 5. مقايسه نظر متكلمين شيعه وسني پيرامون ولايت،مريم كريمي،
 6. شرح احوال وافكار علامه قشقايي وبسط حوزه فلسفي اصفهان،نادري،
 7. نفس مجرد از ديدگاه فارابي،فرزانه رنجبر زاده،
 8. شرح وتوضيح آراء شيخ اشراق در منظومه حاج ملا هادي،عزت علوي،
 9. مثال در فلسفه صدرا و اشراق،خورشيدي،
 10. عشق در فلسفه وعرفان،محبوبه حيدري،
 11. دراسة علل ضعف رغبة طلاب المدارس الثانوية في مادة العربية، طوبي پاكيزه خو، . 12/12/81
 12. دراسة الشعر الفلسطيني المعاصر، شهرزاد تيربند، دانشگاه اصفهان، 10/4/82
 13. نشأة الشعر الحر في الأدبين العربي والفارسي (نيمايوشيج و بدر شاکر السياب نموذجا)، روح الله مطلبي، دانشگاه اصفهان،
 14. شرح الشواهد الشعرية في مجمع البيان، سونا احمدي، 26/6/84، . دانشگاه اصفهان
 15. شرح الشواهد الشعرية في مجمع البيان از آيه 14 سوره لقمان تا آيه 90 سوره صافات . علي مرتضوي. دانشگاه اصفهان. دفاع: 22/5/1387
 16. التفاؤل والنزعة الإنسانية في شعر أبو ماضي و شهريار, محمد جعفر اصغري, دانشگاه اصفهان.
 17. جلوه های بلاغی دعا در قرآن کريم, کبري رحيمي, دانشگاه اصفهان. دفاع 1386
 18. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, جزء اول, عفت نصري, دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان.
 19. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, جزء دوم, اکرم زواران حسيني, , دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان.
 20. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, جزء سوم, ابوذر کشاورز, دانشگاه اصفهان. دفاع 1386
 21. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, حروف الف و باء . علي اصغر ياري, , دانشگاه اصفهان. 27/6/89
 22. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, تاء تا جيم. زهرا کريمي, , دانشگاه اصفهان. 30/7/90
 23. بررسي معادل هاي فارسي واژگان قرآني, حرف حاء, الهام قاضي عسگر, , دانشگاه اصفهان. 27/7/90
 24. معجم مصطلحات العلوم التربويه وعلم النفس من العربيه الي الفارسيه و الانجليزيه. جواد پيرمراديان. دفاع 24/6/88
 25. المرأة في شعر سعاد الصباح. محسن خدادادي. دانشگاه اصفهان. دفاع: 18/8/1388
 26. أثر الفواصل في إيقاع الآيات القرآنيه (تأثير فاصله(کلمه اخير آيه) بر آهنگ قرآن. حميد حيدري زفره. 26/7/1388
 27. الدلالة الصوتية في أيات الوعد والوعيد. يوسف فضيلت. دانشگاه اصفهان . دفاع: 1/4/1388
 28. رمز گرايي در شعر عبد الوهاب البياتي. فهيمه شجاع غازاني. دانشگاه اصفهان. دفاع: 5/11/1388
 29. مکانة الرجل في شعر سعاد الصباح. دانشجو: جاسم نژاد نادري دانشگاه اصفهان 3/8/89
 30. صور خيال در شعر ابراهيم ابوزيد. غلام رضا حقيقي. 8/8/89
 31. دلالت صوتي در خطبه هاي نهج البلاغه. ام البنين مالکي. 7/4/1389
 32. ترجمه فرهنگ اصطلاحات زبانشناسي عربي انگليسي به فارسي. راضيه کارگر. 9/8/89
 33. ترجمه فرهنگ اصطلاحات زبانشناسي عربي انگليسي به فارسي. حسن محمدي. 6/6/90
 34. نقد و بررسي و نقد کتاب هاي عربي دورة راهنمايي بر اساس روش دستور – ترجمه. محمد اجاقي . 28/10/89
 35. ترجمه رمان “وجوه في الزحام” اثر فاطمه يوسف العلي.مريم حاجي زاده . . 3/9/89
 36. ترجمه نيمه نخست کتاب: مدخل في علم اللغة (ابراهيم محمود خليل). فاطمه کعبي. دانشگاه اصفهان. دفاع: 31/2/93
 37. ترجمه کتاب السيف والقلم. علي محمد منتظري. دانشگاه اصفهان.
 38. ترجمه کتاب مناهج النقد الأدبي الحديث اثر وليد قصاب (بخش نخست). حميده بيت مشعلي. . دانشگاه اصفهان. دفاع 29/2/93
 39. ترجمه کتاب مناهج النقد الأدبي الحديث اثر وليد قصاب (بخش دوم). محسن راشدی. دفاع: 26/11/94
 40. جلوه‌هاي رئاليسم جادويي در دو رمان حارس المدينه الضائعه و کولي در کنار آتش. رقيه صاعدی. دفاع: 20/7/93
 41. ترجمه کتاب : المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية. فصل اول تا ششم. مريم السادات حجازي. دفاع 27/8/93
 42. ترجمه کتاب : المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية. فصل هفتم تا يازدهم. سميرا بهرامي. دفاع 29/11/93
 43. ترجمه نيمه نخست كتاب نحو بلاغة جديدة اثر خليل كفوري. زهرا قديمي.
 44. ترجمه كتاب طبيعة تحتضر ومنقذ علی الطريق، اثر رباب الإبراهيم. آقای ابوالقاسم عسگرزاده. دفاع: 14/4/95.

8-2. مشاورت رساله هاي كارشناسي ارشد:

 1. اعلال وابدال،سعيد ملايي.

http://www.ui.ac.ir/grd-sts/abstracts/fgn/main8.htm

 1. شرح احوال واشعار بارودي ،صفدر شاكر.

http://www.ui.ac.ir/grd-sts/abstracts/fgn/main9.htm

 1. رساله بسيط الحقيقة نوري،طحاني، “ مشاور
 2. انديشه هاي فلسفي امام خميني در باب معرفت نفس،حسيني خير آبادي.
 3. تحقيق و شرح شواهد کشاف زمخشري ، روح الله مرادي 3/12/83, دانشگاه اصفهان.
 4. دراسة الوجوه البيانية في الأمثال والحكم القرآنية، زهرا فريد، 26/6/84. دانشگاه اصفهان
 5. دراسة رسائل قابوس بن وشمگير بلاغيا، مهدي عابدي، 11/7/84، دانشگاه اصفهان
 6. آرايه هاي بديعي در صحيفه سجاديه. صديقه مظفري غربا. دانشگاه اصفهان. دفاع 7/7/1387
 7. دراسه الأخطاء التحريرية عند طلاب اللغه العربيه و آدابها في مرحله الليسانس في جامعتي أصفهان و کاشان. مريم جلايي. دانشگاه اصفهان. دفاع: 30/6/1387
 8. التفات در قرآن کريم و تحقق ترجمه آن در فارسي و انگليسي. حسام شيرکويي رشته زبان انگليسي دانشگاه اصفهان. 31/6/89
 9. نقش اسماي حسنا در ميدان هاي معنا شناسي وعد و وعيد الهي در قرآن. سميه عمادي. 21/7/89
 10. مطالعه ترجمه هاي انگليسي و فارسي استعاره هاي تصريحيه اصليه و تبعيه در شماري از سوره هاي مکي قرآن مجيد. آمنه محقق. 24/7/89
 11. دراسة التکافؤ اللغوي و الترکيبي في ترجمة محمدرضا مرعشي پور عن زقاق المدق لنجيب محفوظ مريم جاويدي. 5/8/89
 12. ترجمه و معادل يابي تعبيرهاي اصطلاحي معاصر زبان عربي در كتاب معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة (حرف الف). مريم ابراهيمي. دفاع 1/4/91
 13. ترجمه و معادل يابي تعبيرهاي اصطلاحي معاصر زبان عربي در كتاب معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة ((حرف باء، تاء، ثاء، جيم، حاء ،خاء،دال، ذال، راء، زاي). آزاده حيدري. دفاع: 19/6/92
 14. ترجمه و معادل يابي تعبيرهاي اصطلاحي معاصر زبان عربي در كتاب معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة (از سين تا قاف). زهرا شاکري. دفاع 19/6/92
 15. ترجمه و معادل يابي تعبيرهاي اصطلاحي معاصر زبان عربي در كتاب معجم التعبير الاصطلاحي في العربية المعاصرة (حرف کاف تا ياء). مرجان صارم. دفاع 28/7/92
 16. نقش اختلافات قرائات در ترجمه هاي فارسي قرآن جزء 25-20. ليلا تيموري. 15/11/90
 17. معناشناسي کبر در نهج البلاغه و راه درمان علمي و عملي آن در حوزه فردي و اجتماعي. زهرا سادات اعتصامي. دانشکده علوم حديث ري. 20/7/90
 18. بررسي رويكرد بلاغت‌پژوهان زبان عربي و زبان‌شناسان به مقوله معاني اصلي و فرعي انشاي طلبي و مقايسه آن با يكديگر. مرضيه قربانخواني. مشاور. 26/6/90
 19. الاستفهام في خطب نهج البلاغة (من منظور بلاغي). بتول صابري. مشاور. دانشگاه اصفهان. 1391
 20. شرح 20 قصيده از ديوان طغرايي اصفهاني (از شماره 21 تا 40). مشاور. مريم نوري، دفاع 28/8/92
 21. دراسة الأسلوب في السور المسبحات. فريبا قلعه سفيدي. مشاور. دفاع:  28/7/92
 22. ترجمة نيمة نخست کتاب: الترجمة وأدواتها- دراسات في النظرية والتطبيق. عاطفه صديقی. دفاع: 31/2/93
 23. ترجمه کتاب هندسه المستويات اللسانية من المصادرالعربية. رحيم حروبی. 1393
 24. الفرس فی شعر ابی نواس. مريم اکبری. 1387
 25. زيبايي های وصف در شعر ابن معتز. زهرا زمانيان. 1388
 26. ترجمة معجم المصطلحات الدبلوماسية والسياسية. محمد عباس جادري. 12/12/93
 27. بررسی تطبیقی بیگانگی و کارکردهای آن در دو رمان شریفیان و مستغانمی. ریحانه شیرازی. تصویب 17/5/95

8-3. داوري رساله هاي کارشناسي ارشد:

 1. ترجمه و شرح باب پنجم مغني, جسن وحيد, . 5/12/71. دانشگاه اصفهان.
 2. شرح حال و اشعار سيد حميري وابن فارض،غلامحسن محبي، 27/2/72 . دانشگاه اصفهان
 3. شرح احوال وقصايد خليل مطران، زهرا سليمانپور.
 4. شرح آثار کميت بن زيد اسدي. مجيد صالح بيک, . 19/12/71. دانشگاه اصفهان.
 5. شرح اشعار حسان بن ثابت. جمشيد نوذري. , 20/2/72. دانشگاه اصفهان.
 6. شرح تلخيص البيان في مجازات القرآن. عبد الغائب نجاتي. . 12/7/72. دانشگاه اصفهان.
 7. شرح لغات غريب نهج البلاغه، سيد اسماعيل نوري،.

http://www.ui.ac.ir/grd-sts/abstracts/fgn/main6.htm

 1. رساله کارشناسي ارشد علي حسين نظري. . دانشگاه اصفهان.
 2. رساله کارشناسي ارشد حسين دليران. . دانشگاه اصفهان
 3. الوجوه الإعرابية المستخرجة من تفسير الکشاف للزمخشري الجزء الثاني، صديقة پور هاشمي 20/11/82، . دانشگاه اصفهان
 4. الوجوه الإعرابية المستخرجة من تفسير الکشاف للزمخشري الجزء الثالث، فاطمه شريفي، . دانشگاه اصفهان
 5. الوجوه الإعرابية المستخرجة من تفسير الكشاف للزمخشري، ابوذر قاسمي، 27/6/84، ، دانشگاه اصفهان
 6. الضرورات الشعرية ومناقشتها في ديوان المتنبي, حسين بختيار, 1/8/84, , دانشگاه اصفهان.
 7. مقايسة غزليات سعدي و تغزلات مجنون ليلي, غلامحسين جعفري, 10/7/84,  , گروه فارسي دانشگاه اصفهان.
 8. اخلاقيات در انوار سهيلي با تکيه بر اخلاق ناصري. ريحانه حسيني، ادبيات فارسي. دانشگاه اصفهان. دفاع 31/1/93
 9. نقش نمادهای ملی و مذهبی در شعر شاعران انقلاب اسلامی (صفارزاده، گرمارودی، مردانی). صديقه رضايي، گروه ادبيات فارسی دانشگاه اصفهان: 19/7/93.
 10. المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية. معصومه فردايي. 20/7/93
 11. أفکار جبران خليل جبران و فردريک نيتشه. دراسة مقارنة. علی فرهادی. 29/10/93
 12. معناشناسي واژه كتاب در قرآن. سمانه ميرسعيدي مجد آبادي. 20/7/1394
 13. فن التقسيم في نهج البلاغة؛ دراسة‌ بلاغية دلالية. صديقه مهدي پور. دفاع: 26/8/94
 14. جامعه پدرسالاري در داستان هاي هيفاء بيطار و زويا پيرزاد. زهرا حاج هاشمي. دفاع: 28/11/94
 15. تحليل بازتاب آيه تجلي در متون منظوم عرفاني تا پايان قرن هفتم. نفيسه آقاخاني. دفاع: 27/11/94

8-4. راهنمايي رساله هاي دکتري:

 1. النزعة التأويلية في شعر المهجر، رساله دکتري محمد رضا عزيزي پور، دانشگاه اصفهان.
 2. الإمام علي (ع) في أدب المسيحيين العرب المعاصرين, رساله دکتري خانم حکمت نيا, , دانشگاه اصفهان. دفاع 22/12/90
 3. مکان در رمانهاي عربيبررسي مورد پژوهانه آثار طيب صالح. مريم اکبري. دانشگاه اصفهان . دفاع 21/9/91.
 4. معناي نحوي ظروف در قرآن و برابريابي آن ها در فارسي. فاطمه گلي. استاد راهنماي اول. دانشگاه اصفهان. دفاع: 13/12/93
 5. هنجار گريزي بياني در قرآن کريم. حميد عباس زاده.
 6. دراسة اجتماعية في شعر أبي نواس. آزاده منتظري. 14/11/91
 7. دراسة أسلوبية في الصحيفة السجادية. زهرا قاسم پيوندی. استاد راهنمای دوم. دفاع: 5/12/93
 8. مقايسه سازوکارهای فرهنگستان های عربی و فارسی در برخورد با وام واژه ها و هويت يابی اجتماعی واژگان مصوب. علی پاپی.
 9. گفتمان كاوي انتقادي در شعر خليل مطران. غلامرضا حقيقي.

8-5. مشاوه رساله هاي دکتري:

 1. الدلالة الصوتية في القرآن الکريم, رسالة دکتري آقاي ماجد نجاريان, , دانشگاه اصفهان.
 2. مکاتب خمري در شعر عربي و فارسي (نقد تطبيقي), رسالة دکتري آقاي تورج زيني وند, , دانشگاه اصفهان. دفاع: 2/7/85
 3. الفرس في ديوان ابي نواس. مريم اکبري. دانشگاه اصفهان. دفاع 2/6/1387
 4. جماليات الوصف في شعر ابن المعتز. زهرا زمانيان. دانشگاه اصفهان. دفاع: 28/6/1388
 5. بررسي و مقايسه نظريه وحدت وجود نزد ابن عربي و اديبان مهجرشمالي. صحبت الله حسنوند. 16/4/89
 6. من جماليات الاستعارة في القرآن الکريم. عبد الحسين خواجه علي. دانشگاه اصفهان. دفاع: 28/6/90
 7. طباق و مقابله در علم بلاغت عربي پيداش و سير تحول آن. ريحانه ميرلوحي. . دانشگاه اصفهان. دفاع: 20/6/91
 8. بررسي و مقايسه جملات شرطي در زبان عربي و فارسي. سميه کاظمي. دانشگاه اصفهان.
 9. سبک شناسي 20 نامه از امام علي (ع). مريم جليليان. دانشگاه اصفهان. دفاع: 12/7/93
 10. منهجيه شروح المعلقات. سميه حسنعليان. 28/6/90
 11. فکرة المدينة الفاضلة أو اليوتوپيا لدي شعراء التفعيلة العراقيين والإيرانيين (دراسة مقارنة). محمد جعفر اصغري. دفاع: 1/12/1391.
 12. أسلوب الشرط بين العربية والفارسية (دراسة تقابلية). سميه کاظمی نجف آبادی. دفاع: 2/4/93
 13. بررسي تكنيك هاي داستاني پسامدرن در عربي و فارسي (مطالعه موردي جمال الغيطاني و ابوتراب خسروي). روح الله مطلبي. تصويب: 19/8/94
 14. مقارنة وتحليل روايتي قطعة من أوروبا لرضوي عاشور وخارطة الحب لأهداف سويف علي ضوء النظرية مابعد الاستعمارية. دفاع: 28/7/94

8-6. داوري رساله هاي دکتري

 1. دراسة المدخل التواصلي في تدريس الأدب العربي المعاصر لطلاب العربية الإيرانيين. مريم جلايي. 14/11/91
 2. بررسي شعر معاصر عربي در ايران از لحاظ ادبي و تاريخي (از قرن 14 تا کنون). حميد باقري دهبارز. دفاع: 5/3/93.
 3. دراسة نقدية في ترجمة حريري المنظومة لسينية البحتري. محمد رحيمي. دفاع 14/5/93
 4. الإمام الحسين في أدب المسيحيين العرب المعاصرين. علي اصغر ياري اصطهباناتي. 26/1/94
 5. مطالعه تطبيقي تقديم و تأخير در زبانشناسي كلاسيك عربي و زبانشناسي معاصر. مرضيه قربان خاني. 5/11/1394
 6. تقديم و تأخير در خطبه هاي نهج البلاغه. بختيار مجاز

 8-7. داوري کتب و مقالات:

 1. داوري کتاب : النصوص العرفانية ومصطلحاته, سازمان سمت.
 2. داوري کتاب: المقتطف في الأدب العربي المعاصر, دانشگاه آزاد اسلامي
 3. داوري کتاب : زبانشناسي توحيدي. دانشگاه فردوسي مشهد.
 4. داوري کتاب شيوه نگارش مقالات ادبي. دانشگاه آزاد اسلامي. 12/3/80.
 5. داوري مقالات همايش سياست و حکومت در سيره نظري امام علي (ع). دانشگاه آزاد شهرضا. 21/7/79.
 6. داوري مقاله بلاغت حذف و ايجاز. مجله پژوهشي دانشکاه اصفهان. 21/10/79
 7. داوری کتاب: پژوهشی در اسناد ديوان منسوب به امام علی (ع) . با حکم معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه. 25/5/93
 8. و ده ها داوري ديگر

 

9.فهرست دروس تدريس شده

الف) دروس عمومي :

معارف اسلامي 1- معارف اسلامي 2 – متون اسلامي- اخلاق و تربيت اسلامي – تفسير موضوعي قرآن كريم

ب) در مقطع كارشناسي عربي:

قرائت متون عقلي ، قرائت متون كلامي،علوم بلاغي (2)،علوم بلاغي (1)،انشاء (3)، النحو(1)، الصرف(1)، قرائت متون عرفاني، قرائت متون فقهي، قرائت متون تفسيري، امكالمة(3)، نصوص نهج البلاغة، الجرائد والمجلات العربية، مكالمه(2)، المكالمة(1) ، تمرين صرف و نحو، علوم قرآني، تاريخ ادبيات از سقوط بغداد، متون نظم و نثر از سقوط بغداد، تلخيص المتون(1)، متون حديث ونهج البلاغه، فقه اللغه، نامه نگاري. آشنايي با کشورهاي عربي، تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، عروض و قافيه، روش تحقيق،

در مقطع كارشناسي ارشد عربي:

متون علمي اسلامي (2)، متون نظم و نثر جاهلي  ، روش تحقيق وسمينار، متون علمي اسلامي(1)، مقاله نويسي ومحاضره، متون نظم ونثر معاصر، متون نظم و نثر ازسقوط بغداد، تحقيق در معاني و بيان و بديع، تأثير متقابل زبان و ادبيات فارسي و عرب، کارگاه ترجمه فوري و همزمان از فارسي به عربي. کارگاه ترجمه فوري و همزمان از عربي به فارسي، سبک شناسي، شيوه مقاله نويسي به زبان عربي،

در مقطع دكتري عربي:

متون علمي اسلامي(فلسفه و عرفان)، متون نظم و نثر معاصر. تحليل نقد نظم و نثر دوره فترت، تحليل نقد نظم و نثر دوره معاصر، قرائت متون تفسيري قرآن کريم. تحقيق عالي علم بلاغت. سبک شناسي، تحليل زبانشناختي قرآن کريم. نقد و ارزيابي پژوهش هاي علمي.

در مقطع كارشناسي ادبيات فارسي:

قواعد عربي (2)،  صرف(2)، عربي(4)، قرائت عربي(2)، قرائت عربي(5)

در مقطع كارشناسي ارشد ادبيات فارسي:

عربي (نثر عربي)،عربي (3) ، نظم

در مقطع كارشناسي الهيات:

فلسفه غرب (2)، فلسفه غرب (1)، ترجمه از عربي به فارسي وبالعكس، قرائت متون معاصر، آشنايي با اديان بزرگ، فقه 1، فقه 3، اخلاق اختصاصي (2), قرآن و نهج البلاغه

در مقطع كارشناسي ارشد الهيات:

منطق رياضي، فلسفه غرب (2)، فلسفه غرب (1)، –  متون فقهي معاصر – متون تفسيري معاصر

در مقطع دکتري الهيات (علوم قرآن و حديث):

زبان قرآن

در مقطع کارشناسي ارشد رشته نهج البلاغه:

متون ادبي در راستاي نهج البلاغه – نقد ادبي – تاريخ تمدن و فرهنگ اسلامي

توليد محتوا و تدريس در آموزش مجازي

درس نحو – دوره مجازي کارشناسي ارشد گروه نهج البلاغه دانشگاه بين المللي امام رضا (ع) مشهد.

دروس تدريس شده در لبنان و سوريه:

الفلسفة الإشراقية(1)، الفلسفة الإشراقية(2)، الفلسفة المشائية(2)، الفلسفة المشائية(1) ، فلسفة ملاصدرا(1)، فلسفة ملاصدرا(2)، الكلام(1)، المعارف الإسلامية(2)، المعارف الإسلامية(1)، الفارسية(1)، المنطق(1)، الفلسفة الإسلامية(1)، العرفان(2)، العرفان(1)، الفارسية(2)، الكلام(2)، العلوم القرآنية، التفسير الفلسفي، الفلسفة وعلم النفس، أعلام الفلسفة الإسلامية، الفلسفة الإسلامية(2)

ارسال دیدگاه

*