پیش اجلاسیه کرسی نظریه پردازی دکتر خاقانی با عنوان: نظریه ی بلاغی فنّ بیان با صدور مجوز از مرکز حمایت از کرسی های نظریه پردازی شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در اتاق مجازی با آدرس زیر برگزار می شود:

https://vroom.ui.ac.ir/b/moh-lco-dfx-xhw

ارسال دیدگاه

*