دانشکده زبان‌های خارجیِ دانشگاه اصفهان آذر ماه سال تحصیلی ۹۷ ـ ۹۶ با همکاری گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان، و انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی در ایران، به مناسبت هفته پژوهش نشست علمی و میزگردی با محوریت «مفهوم میان‌رشته‌ای ادبیات تطبیقی» برگزار کرد. این نشست با مقدمه (۱۵ دقیقه) دکتر محمد خاقانی مدیرگروه زبان و ادبیات عربی درباره اهمیت موضوع ادبیات تطبیقی آغاز شد. سپس از دکتر علی‌رضاانوشیروانی استاد دانشگاه شیراز و استاد مدعو دانشگاه هاروارد دعوت به عمل آمد تا درخصوص ماهیت میان‌رشته‌ای ادبیات تطبیقی برای اساتید و دانشجویان گروه‌های مختلف زبان،صحبت کنند.

پس از سخنراني ايشان با مديريت دكتر خاقاني ميزگرد ادبيات تطبيقي با شركت دكتر انوشيرواني، دكتر سليمي مدير گروه فرانسه، دكتر پيام عباسي از گروه انگليسي و دكتر مرتضي هاشمي از گروه ادبيات فارسي برگزار شد.

دكتر انوشيرواني با اعلام اين كه اين روز در تاريخ زندگي وي ثبت شده است پيشنهاد كرد در دانشگاه اصفهان كارشناسي ارشد ادبيات تطبيقي برگزار شود و نيز مدرسه تابستانه ادبيات تطبيقي با فراخوان ملي آغاز به كار كند.

ارسال دیدگاه

*