دكتر محمد خاقاني اصفهاني از ميان مجموع پژوهشگران علوم انساني دانشگاه هاي استان اصفهان به عنوان پژوهشگر برتر سال ۹۶ انتخاب شد و لوح تقدير استاندار استان اصفهان و جايزه خود را در مراسم هفته پژوهش امسال كه ۲۰ آذر در محل نمايشگاه هاي دائمي استان واقع در پل شهرستان برگزار شد دريافت كرد.

ارسال دیدگاه

*