به ابتکار و همت سرکار خانم دکتر گنجی مدیر گروه عربی دانشگاه اصفهان   از ۲/۹ تا ۲/۱۶/۱۳۹۶ هفته ادبیات الجزایر در گروه عربی این دانشگاه برگزار شد.

اوج فعالیت های این برنامه علمی سخنرانی آقایان دکتر محمد الحجازي، دکتر علی الخذري، دکتر عبد الغني خشة از دانشگاه باتنه الجزایر و سرکار خانم دکتر شکوه السادات حسینی بود که با عناوين النقد الثقافي، الخطاب السردي، آفاق الأدب الجزايري المعاصر ارائه شد. دکتر خاقانی در این جلسات مجری و مدير میزگردهای برگزار شده بود.

ارسال دیدگاه

*