برگزاری نشست بین المللی گفتگو های فرهنگی ایران و جهان عرب در تونس.

به همت رایزنی فرهنگی ایران در تونس نشست گفتگو های فرهنگی ایران و جهان عرب  با حضور اندیشمندان ایرانی و تونسی در تاریخ ۲۳ دیماه ۹۴  در موسسه تاریخ معاصر دانشگاه منوبه تونس برگزار شد .

در این نشست یک روزه اساتیدی از کشورهای ایران ، تونس ، مصر ، الجزایر و مراکش  حضور داشتند . رئیس دانشکده اصول دین و رئیس دانشکده علوم قرآن و حدیث دانشگاه زیتونه ، برخی از اساتید دانشگاههای خصوصی تونس ، رئیس مرکز مطالعات دانشگاه سوسه و مدیران سمن های علمی تونس از میهمانان این نشست علمی بودند . در ابتدای این نشست دکتر فوزی محفوظ رئیس موسسه تاریخ معاصر تونس ضمن عرض خوش آمد گویی به میهمانان ،ضروت برگزاری نشست را درشرایط حساس کنونی یادآور شد . سخنرانی بعدی نشست دکترشکری مبخوت رئیس دانشگاه منوبه تونس بود . دکتر شکری مبخوت توجه به  تعمق در روابط تاریخی ایرن وجهان عرب را یادآور شد . ایشان ضمن استقبال از فرصت ایجاد شده برای گفتگو های ایران و جهان عرب استقلال مجموعه دانشگاهی تونس را در برگزاری چنسن نشستی مورد توجه قرار دارد و افزود امروز یکی از مهمترین راههای  نزدیکی ایران و جهان عرب افزایش همکاری های علمی و دانشگاهی است .

دکتر محمد خاقانی اصفهانی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان سخنران دیگر این همایش بود . موضوع سخنرانی این استاد دانشگاه گفتگو های ایرانی و عربی ونقش آن در خلق تمدن جدید اسلامی بود . ایشان ضمن بر شمردن تمایزات موضوع فرهنگ و تمدن ، فرهنگ را زیر مجموعه تمدن دانست و افزود امروز دنیای اسلام فرهنگ اسلامی دارد اما تمدن اسلامی ندارد . لذا لازم است مسلمین به سمت  ساختن تمدن جدید اسلامی پیش بروند . ایشان افزود تولید علم جدید نخستین گام برای خلق تمدن جدیداست و برای تولید این علم لازم است کشورها اسلامی با یکدیگر گفتگو کنند و تجربیا ت یکدیگر را با هم به اشتراک بگذارند .

خبر کامل در:

http://tunis.icro.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=150&pageid=11640&newsview=644239

http://motaleaat.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=393&pageid=36002&newsview=644776

 

ارسال دیدگاه

*