دكتر خاقاني پس از انتخاب به عنوان رئيس تيم ايران براي تدوين بخش ايران در دائرة المعارف جهان اسلام كه توسط كويت در حال تدوين است انتخاب شد. قرار است اين تيم در يك بازه زماني دو ساله به معرفي كشور جمهوري اسلامي ايران در چهارده محور بپردازد. اين طرح تا كنون ۸۰% پيشرفت داشته است و ان شاء الله به زودي نتايج اين پژوهش به عنوان معرفي جهان اسلام در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.

ارسال دیدگاه

*